Luonnonmuistomerkit

Artikkelikuva

Luonnonsuojelulain mukaisena luonnonmuistomerkkinä voidaan rauhoittaa puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, joka on aiheellista suojella sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkitykset, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi. Kunta päättää alueen omistajan hakemuksesta tai suostumuksella yksityisen omistamalla maalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta.

Maanomistaja voi hakea luonnonmuistomerkin rauhoittamista vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus osoitetaan Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle, joka toimii Mikkelissä, Hirvensalmella, Kangasniemellä, Mäntyharjussa ja Pertunmaalla luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta tai rauhoittamisen lakkauttamisesta päättävänä viranomaisena. Lisätietoja hakemiseen saat Mikkelin seudun ympäristöpalveluista.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on koonnut vuosina 2017-2018 raportin Mikkelin, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen luonnonmuistomerkeistä. Luonnonsuojelulain 23 §:n nojalla rauhoitettuja luonnonmuistomerkkejä oli vuoden 2018 lopussa Mikkelissä 34, Hirvensalmella 2, Mäntyharjussa 3, Pertunmaalla 4 ja Kangasniemellä 2 kpl. Raportti luonnonmuistomerkeistä.