Ympäristönsuojelun yhteystiedot

Artikkelikuva

Yhteystiedot

Ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen
puh. 044 794 4715 / hanna.pasonen@mikkeli.fi
– Luonnonsuojelu ja luontokohteet
– Maankäytön suunnittelun ja ympäristönsuojelun yhteydet
– Ympäristöohjelmat ja -suunnitelmat 
– Ympäristötiedotus

Toimistosihteeri Tuija Kärkkäinen
(tavoitettavissa ma ja ke)
puh. 040 129 4880 / tuija.karkkainen@mikkeli.fi

Ympäristötarkastaja Henna Halinen
puh. 044 794 4718 / henna.halinen@mikkeli.fi
– Maa-ainesluvat ja yhdistetyt maa-aines- ja ympäristöluvat 
– Jätehuollon neuvonta ja valvonta
– Ympäristöluvat ja rekisteröinti-ilmoitukset

Ympäristötarkastaja Jouni Lintunen
Kangasniemen toimipaikka
puh. 040 573 6255 / jouni.lintunen@mikkeli.fi
– Maa-ainesluvat ja yhdistetyt maa-aines- ja ympäristöluvat (Kangasniemi)
– Ympäristönsuojeluasiat (Kangasniemi)

Ympäristötarkastaja Anne Luttinen
Mäntyharjun toimipaikka
puh. 044 794 5331 / anne.luttinen@mikkeli.fi
– Maa-ainesluvat ja yhdistetyt maa-aines- ja ympäristöluvat 
– Maatalouden ympäristönsuojeluasiat (ml. eläinsuojien ympäristöluvat)
– Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat
– Meluilmoitukset (Mäntyharju, Pertunmaa)
– Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset (Mäntyharju, Pertunmaa, Hirvensalmi) 
– Ympäristökasvatus

Ympäristötarkastaja Marita Savo
puh. 044 794 4702 / marita.savo@mikkeli.fi
– Ilmansuojelu
– Ilmasto- ja energia-asiat
– Maa-ainesluvat ja yhdistetyt maa-aines- ja ympäristöluvat 
– Meluntorjunta ja meluilmoitukset
– Ympäristöluvat ja rekisteröinti-ilmoitukset

Ympäristösuunnittelija Heikki Tanskanen
puh. 044 794 4719 / heikki.tanskanen@mikkeli.fi
– Haja-asutusalueiden jätevesiasiat (Mikkeli, Hirvensalmi, Mäntyharju, Pertunmaa)
– Vesihuoltolain mukaiset vapautukset (Mikkeli)
– Vesilain valvonta
– Vesistöjen tilan seuranta ja vesienhoito

Ma. ympäristötarkastaja Kaisu Natunen
puh. 044 794 5009 / kaisu.natunen@mikkeli.fi
– Maa-aineslupien valvonta
– Vieraslajit

Ilmastokoordinaattori Harri Hakala
Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 -hanke
puh. 044 794 3275 / harri.hakala@mikkeli.fi