Jätehuolto

Artikkelikuva

 

Jätehuoltoviranomaisena Mikkelissä toimii kaupunkikehityslautakunta, joka toimii asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella. Jätehuollon valvovina viranomaisina ovat Mikkelin seudun ympäristölautakunta sekä Etelä-Savon ELY-keskus.

Jätehuollon viranhaltijatehtäviä hoitaa jäteasiain tarkastaja, joka muun muassa päättää kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen tyhjennysvälin pidennyksistä sekä jätemaksujen perimättä jättämisestä ja kohtuullistamisesta.

Lakisääteisiä jätehuollon palvelutehtäviä hoitaa Metsäsairila Oy, joka on Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö.

Metsäsairila Oy:n tehtävänä on ylläpitää toimialueen jätteenkäsittelylaitosta (Metsä-Sairilan jätekeskusta), vastata alueen hyötyjätteiden kierrätyksestä sekä vaarallisen jätteen jätehuollosta, ylläpitää ja kehittää Mikkelin haja-asutusalueen jätepisteverkostoa sekä kehittää toimialueen jätehuoltoa, antaa jäteneuvontaa ja tiedotusta.

Hakemuslomakkeet

Kaikki jätehuoltoviranomaisen hakemukset ja ohjeet löytyvät täältä. Asian käsittelyn nopeuttamiseksi lue ohjeet huolella ja valitse hakemustasi koskeva oikea lomake. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Huomiotavaksi: Teknisen häiriön takia sähköiset lomakkeet eivät toimi tällä hetkellä IOS-laitteilla (puhelimet / tabletit). Tekninen häiriö pyritään ratkaisemaan mahdollisimman pian. Android-laitteilla sähköisten lomakkeiden täyttö on mahdollista. 

Ajankohtaista

  • Kompostointi-ilmoituksien vastaanottaminen on jo alkanut: Biojätteen käsittelytiedot ilmoitetaan ensisijaisesti Metsäsairila Oy:n ylläpitämään sähköiseen OmaSairila-palveluun osoitteessa oma.metsasairila.fi. Biojätteen käsittelytietojen ilmoittaminen ei vaadi kirjautumista kyseiseen palveluun. Huomioitavaksi: Kun biojätteen käsittelytiedot ovat ilmoitettu OmaSairila-palveluun, ei erillistä kompostointi-ilmoitusta jätehuoltoviranomaiselle tarvitse jättää. Mikäli OmaSairila -palvelu ei ole käytettävissä, niin kompostointi-ilmoituksen voi tehdä myös jätehuoltoviranomaiselle, biojätteen käsittelystä kiinteistöllä -lomakkeella, joka on saatavissa Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaisen www-sivujen lisäksi myös Mikkelin kaupungin asiointipisteistä.

  • Kunnan tiedote vuosittain kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille jätemaksun ja mahdollisen perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty. Jätehuollon perusmaksu 2021_Mikkelin kaupunki

  • Jätehuoltoviranomaisen hakemusten käsittelyaika on pidentynyt suuresta hakemusmäärästä johtuen. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.
  • Jätemaksu on maksettava viimeistään jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta (Jätelaki 83 §). 
  • Hakemukseen liittyvä mahdollinen valvontakäynti kiinteistön tilanteen tarkastamiseksi pidentää hakemuksen käsittelyaikaa.
  • Jätemaksumuistutus ja muutoksen hakeminen jätemaksuun-hakemuksille pyydetään lisäämään valokuva kohteesta asian käsittelyn nopeuttamiseksi. Valokuvia voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen: jatehuoltoviranomainen(at)mikkeli.fi.
  • Ohje huoneistotietojen korjaamiseen, liittyen jätehuollon perusmaksuun

Huoneistojen yhdistäminen (jätehuollon maksuun liittyen)

  • Ohje purkukuntoiselle rakennukselle, liittyen jätehuollon perusmaksuun

Jätehuollonperusmaksu purkukuntoinenkohde

Toimintaohjeet

Jäteastian tyhjennysväleihin sekä aluekeräyspisteen maksuihin voi hakea muutosta kirjallisesti täyttämällä hakemuslomakkeet.

Lomakkeet hakemuksiin löydät täältä: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/asuminen/jatehuolto/hakemuslomakkeet  

Verkkoasiointikanavat

Tällä lomakkeella ilmoitetaan sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä 2 viikosta 4 viikkoon.

Tällä lomakkeella voidaan hakea jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä laskun saavuttua.

Tällä kompostointi-ilmoituslomakkeella ilmoitetaan kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen käsittelystä.

Tällä lomakkeella voidaan hakea jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä ennen laskun saapumista.

Tällä lomakkeella haetaan jäteastian tyhjennysten keskeytystä määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämätön.

Tällä lomakkeella haetaan jätehuoltomääräysten mukaiseen sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin pidennystä yli neljään (4) viikkoon.