Jätehuolto

Jätehuoltoviranomaisena Mikkelissä toimii asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen kaupunkiympäristölautakunta. Jätehuollon valvovina viranomaisina on ympäristölautakunta sekä Etelä-Savon ELY-keskus.

Jätehuollon viranhaltijatehtäviä hoitaa jäteasiain tarkastaja, joka muun muassa päättää kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen tyhjennysvälin pidennyksistä sekä jätemaksujen perimättä jättämisestä ja kohtuullistamisesta.

Lakisääteisiä jätehuollon palvelutehtäviä hoitaa Metsäsairila Oy, joka on Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö.

Metsäsairila Oy:n tehtävänä on ylläpitää toimialueen jätteenkäsittelylaitosta (Metsä-Sairilan jätekeskusta), vastata alueen hyötyjätteiden kierrätyksestä sekä vaarallisen jätteen jätehuollosta, ylläpitää ja kehittää Mikkelin haja-asutusalueen jätepisteverkostoa sekä kehittää toimialueen jätehuoltoa, antaa jäteneuvontaa ja tiedotusta.

Hakemuslomakkeet

Kaikki jätehuoltoviranomaisen hakemukset ja ohjeet löytyy täältä. Asian käsittelyn nopeuttamiseksi lue ohjeet huolella ja valitse hakemustasi koskeva oikea lomake.

Ajankohtaista

Toimintaohjeet

Jäteastian tyhjennysväleihin sekä aluekeräyspisteen maksuihin voi hakea muutosta kirjallisesti täyttämällä hakemuslomakkeet.

Lomakkeet hakemuksiin löydät täältä: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/asuminen/jatehuolto/hakemuslomakkeet

 

Verkkoasiointikanavat

Ilmoitus tyhjennysvälin pidentämiseksi 2 viikosta 4 viikkoon

Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti jäteastian tyhjennysvälit voidaan pidentää ilmoituksen perusteella neljään viikkoon ja sitä pidemmistä tyhjennysväliestä päättää jätehuoltoviranomainen hakemusten perusteella. Ilmoitukset jäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä maksimissaan neljään viikkoon tehdään kirjallisesti minkä jälkeen asiasta sovitaan jätteenkuljettajan kanssa.

Ilmoitus tulee tehdä jätehuoltoviranomaiselle alueilla, jotka kuuluvat kiinteistön haltijan järjesteämän jätteenkuljetuksen piiriin (kiinteistö hoitanut itse kilpailutuksen).

Jäteastian tyhjennysten keskeytys

Jäteastian tyhjennykset voidaan keskeyttää määräajaksi.

Jätemaksumuistutus

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saapumisesta muistutus kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä muutoksenhausta huolimatta.

Myöhässä saapuneita muistutuksia ei käsitellä, mutta voit hakea tuleviin jätemaksuihin muutosta ennakkoon hakemuslomakkeella.

Muutoksen hakeminen tuleviin jätemaksuihin

Voit hakea jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä ennen laskun saamista.

Tyhjennysvälin pidentäminen yli 4 viikkoon

Jätehuoltomääräysten mukaiseen tyhjennysväliin voi hakea muutosta. Tyhjennysväli määräytyy liittyjien määrän ja jäteastian kapasiteetin mukaan niin, että jätetilavuutta tulee 20 litraa / henkiilö / viikko. Kahdeksaa viikkoa pidempiä tyhjennysvälejä ei myönnetä.