Jätehuolto

Artikkelikuva

Jätehuoltoviranomaisena Mikkelissä toimii asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen kaupunkiympäristölautakunta. Jätehuollon valvovina viranomaisina on ympäristölautakunta sekä Etelä-Savon ELY-keskus.

Jätehuollon viranhaltijatehtäviä hoitaa jäteasiain tarkastaja, joka muun muassa päättää kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen tyhjennysvälin pidennyksistä sekä jätemaksujen perimättä jättämisestä ja kohtuullistamisesta.

Lakisääteisiä jätehuollon palvelutehtäviä hoitaa Metsäsairila Oy, joka on Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö.

Metsäsairila Oy:n tehtävänä on ylläpitää toimialueen jätteenkäsittelylaitosta (Metsä-Sairilan jätekeskusta), vastata alueen hyötyjätteiden kierrätyksestä sekä vaarallisen jätteen jätehuollosta, ylläpitää ja kehittää Mikkelin haja-asutusalueen jätepisteverkostoa sekä kehittää toimialueen jätehuoltoa, antaa jäteneuvontaa ja tiedotusta.

Hakemuslomakkeet

Kaikki jätehuoltoviranomaisen hakemukset ja ohjeet löytyy täältä. Asian käsittelyn nopeuttamiseksi lue ohjeet huolella ja valitse hakemustasi koskeva oikea lomake.

Ajankohtaista

Toimintaohjeet

Jäteastian tyhjennysväleihin sekä aluekeräyspisteen maksuihin voi hakea muutosta kirjallisesti täyttämällä hakemuslomakkeet.

Lomakkeet hakemuksiin löydät täältä: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/asuminen/jatehuolto/hakemuslomakkeet

 

Verkkoasiointikanavat

Tällä lomakkeella ilmoitetaan jäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä max. 4 viikkoon.

Voit keskeyttää ympärivuotisesti käytössä olevan kiinteistön jätteenkuljetuksen määräajaksi, jos kiinteistö on käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi vähintään neljän viikon ajan. Jäteastia on tyhjennettävä ennen keskeytyksen alkamista.

Määräaikaisen keskeytyksen kestäessä enintään neljä viikkoa asiasta sovitaan taajamassa jätteenkuljettajan kanssa ja haja-asutusalueella Metsäsairila Oy:n kanssa ja asiasta ilmoitetaan jätehuoltoviranomaiselle.

Jätehuoltoviranomainen voi myöntää päätöksellään keskeytyksen enintään 6 kk:n ajaksi. Keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistöä ei käytetä.

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saapumisesta muistutus kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä muutoksenhausta huolimatta.

Myöhässä saapuneita muistutuksia ei käsitellä, mutta voit hakea tuleviin jätemaksuihin muutosta ennakkoon hakemuslomakkeella.

Voit hakea jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä ennen laskun saamista.

Jätehuoltomääräysten mukaiseen tyhjennysväliin voi hakea muutosta. Tyhjennysväli määräytyy liittyjien määrän ja jäteastian kapasiteetin mukaan niin, että jätetilavuutta tulee 20 litraa / henkilö / viikko. Kahdeksaa viikkoa pidempiä tyhjennysvälejä ei myönnetä.