Ilmoitus tyhjennysvälin pidentämiseksi 2 viikosta 4 viikkoon (oma jäteastia)

Ilmoitus tyhjennysvälin pidentämiseksi 2 viikosta 4 viikkoon, kun kiinteistöllä on käytössä oma jäteastia

Tällä lomakkeella ilmoitetaan jäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä neljään viikkoon.

Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti jäteastian tyhjennysvälit voidaan pidentää ilmoituksen perusteella neljään viikkoon ja sitä pidemmistä tyhjennysväleistä päättää jätehuoltoviranomainen hakemusten perusteella. Ilmoitukset jäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä maksimissaan neljään viikkoon tehdään kirjallisesti minkä jälkeen asiasta sovitaan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Ilmoitus tehdään:

  • Metsäsairila Oy:lle alueilla, jotka kuuluvat kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin.

  • Jätehuoltoviranomaiselle alueilla, jotka kuuluvat kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin. Ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle tehdään alla olevalla lomakkeella
    Ilmoituslomakkeet
    Ilmoituslomake (tulostettava)
    Ilmoituslomake (sähköinen)