Muutoksen hakeminen jätehuollon perusmaksuun

Jätehuollon perumaksu on huoneistokohtainen vuosimaksu, jolla katetaan kotitalouksille asiointihetkellä maksuttomia jätehuolto palveluja ja jätehuollon viranomaistoimintaa. Perusmaksu peritään kaikista vakinaisessa ja vapaa-ajan asumisessa käytettävistä kiinteistöistä. Rivi- ja kerrostaloissa lasku lähetään taloyhtiölle.

Perusmaksu perustuu kunnalliseen jätetaksapäätökseen (Jätetaksa 17.12.2019) sekä jätelakiin (Jätelaki, 9. luku, 78 §, 3. mom). Laskutus koskee kalenterivuotta kerrallaan. Perusmaksu on asuntokohtainen. Se peritään kerran vuodessa kaikilta jätehuoltoyhtiön toimialueella sijaitsevilta vakituisilta ja vapaa-ajan kiinteistöiltä. Metsäsairila Oy perii perusmaksun.

Hakemuslomakkeet:

Muutoksen hakeminen jätehuollon perusmaksuun (tulostettava)

Muutoksen hakeminen jätehuollon perusmaksuun (sähköinen)