Muutoksen hakeminen tuleviin jätemaksuihin (aluekeräyspiste)

Muutoksen hakeminen tulevaan jätemaksuun, kun kiinteistö kuuluu aluekeräyspisteen asiakkaaksi

Tällä lomakkeella haetaan muutosta tuleviin jätemaksuihin.

Jätemaksu voidaan kohtuullistaa, mikäli kiinteistö on poissa käytöstä koko kalenterivuoden tai se voidaan jättää perimättä, mikäli kiinteistö on käyttökelvoton, jolloin jäteasiaintarkastaja ja rakennustarkastaja voivat tarvittaessa tehdä kiinteistöllä arviokäynnin. Käyttökelpoisia kiinteistöjä ei vapauteta jätemaksuista.

Hakemuslomakkeet:

Muutoshakemuslomake (tulostettava)

Muutoshakemuslomake (sähköinen)