Jätteenkuljetus

Artikkelikuva

Jätekuljetuksen järjestäminen taajama- ja haja-asutusalueilla

Mikkelissä on käytössä kaksoisjärjestelmä jätteenkuljetuksessa. Jätteenkuljetus on järjestetty kiinteistön haltijan järjestämänä kuljetuksena taajama-alueilla, jolloin kuljetuspalvelun tilaus tehdään  suoraan jätekuljetusyritykseltä. Haja-asutusalueilla jätteenkuljetus toimii kunnan järjestämänä sekä Haukivuoren, Suomenniemen että Kirkonvarkauden alueella, kuljetuspalvelun tilaus tehdään Metsäsairila Oy:ltä.

Asumisen lietteet

Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräykset velvoittavat, että saostus- ja umpisäiliöt on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennys tilataan suoraan säiliöitä tyhjentävältä ELY:n kuljetusrekisteriin merkityltä toiminnanharjoittajalta. Tieto lietesäiliöiden tyhjennystapahtumasta kirjautuu Metsäsairilan ylläpitämään jätehuollon asiakasrekisteriin kuljetusyrittäjän puolesta. Kuljetusyritys toimittaa lietteet jätevedenpuhdistamolle tai muuhun kunnan osoittamaan luvalliseen käsittelypaikkaan.

Lietekuljetuspalveluntarjoajat