Satamat

Artikkelikuva

Satamat tarjoavat kuntalaisille venepaikkoja ja viihtyisän oleskelualueen. Vierasveneilijöille on tarjolla vierassatamapalvelut. Satamapalveluihin kuuluu satamasta riippuen esimerkiksi jätehuolto, polttoainejakamo, kahvila, wc ja laskuluiska.

* Mikkelin satama

Mikkelin Roope-satama on Saimaalla 2,4 metrin laivaväylän päässä sekä 8,5 metriä alikulkusillan takana (merikorttilehti 207). Palveluita ovat jätehuolto, polttoainejakamo, kahvila, wc:t, suihkut, kemiallisen wc:n tyhjennys, septitankin ja pilssiveden imutyhjennys, nostolaituri, laskuluiskat, hätäpuhelin ja moottoreiden huoltopalvelut. Mikkelin torille on satamasta matkaa kävelysillan kautta 400 metriä.

Mikkelin satamassa on noin kymmenen vierasvenepaikkaa. Viisi venepaikkaa sijaitsee välittömästi Satamapaviljongin pohjoispuolella poijupaikat ravintolalaiva Toivon eteläpuolella. Kylkikiinnityspaikkoja sijaitsee Toivon pohjoispuolella.

Mikkelin sataman kenttää ja paikoitustiloja vuokrataan hinnaston mukaisella taksalla tai toritaksalla erilaisten kesätapahtumien pitoalueeksi.

* Anttolan satama

Anttolan Roope-satama on Saimaalla 2,4 metriä laivaväylällä (merikorttilehti 208). Satamassa on saatavilla muun muassa septi- ja pilssityhjennys, vesipiste, polttoainetta, venetarvikkeita, korjauspalveluita sekä välinevuokrausta ja kalastusmerkkejä.

Anttolan Lotjasaaressa sijaitsee vuonna 2012 valmistunut nykyaikainen veneiden kotisatama. Sataman kaikki venepaikat ovat puomipaikkoja ja laiturilla on vesi- ja sähköliittymät. Huoltolaiturissa on septi- ja pilssityhjennys sekä vesipiste.

* Ristiinan satama

Satamassa on vierasvenepaikat seitsemälle veneelle sekä kiinnitysmahdollisuus suuremmille veneille tai laivoille. Palveluita ovat septi- ja pilssivesien imulaitteisto sekä sähkö- ja vesipisteet, wc ja laskuluiska.

Ristiinan Pökkäänlahden asioimislaituri on Kaukaanrannan torin edessä. Laituri on maksuton ja tarkoitettu lyhytaikaiseen asioimiskäyttöön (24 tuntia vuorokaudessa). Laiturissa on Satamapaikka.com kautta varattavia vierasvenepaikkoja.

* Otavan ja Haukivuoren satamat

Otavan satama sijaitsee Puulavedellä. Se on kotisatama, jossa on vierasvenelaituri, laskuluiskat, jätehuolto, septitankin ja pilssiveden imutyhjennys.

Haukivuoren satama sijaitsee Kyyvedellä. Se on kotisatama, jossa on vierasvenelaituri, laskuluiska ja jätehuolto.

 

Verkkoasiointikanavat

Vierasvene- ja satamapaikkojen varauspalvelu

Varausehdot veneiden säilytykseen kaupungin omistamilla satama-alueilla ja venevalkamakäyttöön varatuilla rannoilla:
Venepaikalle saa kiinnittyä varattuna päivänä klo 13.00 alkaen, ja paikalta tulee poistua seuraavana päivänä klo 12.45. Venepaikka tulee ottaa käyttöön varattuna päivänä klo 20.00 mennessä.
Mikäli venepaikkaa ei ole otettu käyttöön klo 20.00 mennessä, satamalla on oikeus antaa paikka toiselle veneilijälle, ellei erikseen ole toisin sovittu. Maksettuja varausmaksuja ei palauteta.
Jos haluat poikkeavia järjestelyjä edellä mainittujen aikojen suhteen, ota yhteys suoraan satamaan. Kun varaat paikan, laiturin ovikoodi löytyy vahvistuksen yhteydessä toimitetusta pdf-liitteestä.