Hankinnat

Kaupungin hankintapalvelut koordinoi ja ohjaa kaupungin hankintoja ja niiden lainalaisuutta sekä tuottaa hankinta- ja logistiikkapalveluita koko kaupungille sekä soveltuvin osin kaupunkikonsernille ja seutukunnille.

Mikkelin kaupunki ilmoittaa kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista Julkisten hankintojen HILMA-ilmoituskanavan ja Tarjouspalvelun kautta. Mikkelin kaupungin avoimena olevat pienhankinnat löytyvät Pienhankintapalvelusta. Tulevat hankinnat löytyvät Hankintakalenterista.

Tulevia hankintoja pääsee selaamaan myös Hankintakalenterin kalenterinäkymässä.

Mikkelin kaupunkikonsernin hankintasääntö