Haukivuori keskustie (996)

Asemakaavan muutos / Haukivuoren keskustie

 


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Haukivuoren keskustie
  • Kaavatunnus: 996
  • Kaavan MliDNRO: 2019-806
  • Kaavanlaatija / Yhteyshenkilö: kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen p.  050 311 7130, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

 


TAVOITE

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa täydennysrakentaminen asuin- ja liiketoiminnalle sekä rakennusoikeuksien tarkistaminen täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tukea Haukivuoren keskustan kehittymistä vetovoimaiseksi 2019 valmistuneen yleissuunnitelman pohjalta.

Pääroolissa on Haukivuoren ydinkeskusta, johon tavoitteena on kaavoittaa edellytykset laadukkaan ympäristön ja sujuvan liikkumisen toteuttamiselle. Tavoitteena on huomioida eri ikäryhmät ja eri liikkumismuodot.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Nähtävillä 9.6. – 9.8.2021
  • Kaupunginhallitus hyväksynyt alustavasti 31.5.2021 § 209
  • Kaupunkiympäristölautakunta hyväksynyt 25.5.2021 § 79
  • Asemakaavan muutos vireille 2.12.2020