Vireillä olevat yleiskaavat

Alla olevaan karttaan on osoitettu kaikki kaupungissa vireillä olevat asemakaavahankkeet. Tulevaisuudessa käyntiinlähtevät kaavahankkeet on kerrottu kaavoituskatsauksen sivuilla. Aluetta klikkaamalla saa lisätietoja kohteesta.


 

PIENET RANTAYLEISKAAVAMUUTOKSET


 

7091 LUONTERIN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOTAKALLIO

KAAVA-AINEISTO

SUUNNITTELUN VAIHEET

  • KYLTK 20.11.2018 § 129
  • Kaavamuutos vireille 18.7.2018