Vireillä olevat yleiskaavat

Alla olevaan karttaan on osoitettu kaikki kaupungissa vireillä olevat asemakaavahankkeet. Tulevaisuudessa käyntiinlähtevät kaavahankkeet on kerrottu kaavoituskatsauksen sivuilla. Aluetta klikkaamalla saa lisätietoja kohteesta.


 

PIENET RANTAYLEISKAAVAMUUTOKSET


 

7091 LUONTERIN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOTAKALLIO

KAAVA-AINEISTO

SUUNNITTELUN VAIHEET

  • KH 17.12.2018 § 472
  • KYLTK 20.11.2018 § 129
  • Kaavamuutos vireille 18.7.2018

 

 

7093 LUONTERIN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, PIEKÄLÄNSAARI, SYVÄLAHTI

 

SUUNNITTELUN VAIHEET

 

kaavamuutosehdotus kartta KH 4.2. 2019 Luonterin rantaosayleiskaavan muutos Piekälä KH 4.2.2019

  • Kaava nähtävillä 14.2 – 18.3.2019
  • KH 4.2.2019 § 57
  • KYLTK 22.1.2019 § 9
  • Kaavamuutos vireille 27.11.2018