Viheralueiden suunnittelu ja rakennuttaminen

Puistojen suunnittelun tavoitteena on viihtyisä, esteetön ja virikkeellinen kaupunkiympäristö. Viheralueiden suunnittelu perustuu asemakaavassa esitettyihin ohjeellisiin linjauksiin. Puistojen suunnittelussa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet.

Puistojen ja viheralueiden yleis- ja rakennussuunnittelu tehdään pääosin omana työnä ja osa suunnitelmista ostetaan ulkoa. Puistojen ja viheralueiden suunnitelmat hyväksyy kaupunkiympäristölautakunta.

Viheralueiden rakennuttamisen tavoitteena on vetovoimaisen ja kaupunkielämän perustarpeita vastaavan ympäristön luominen sekä viheralueiden arvon säilyttäminen ja lisääminen. Puistojen ja leikkipaikkojen rakentaminen sekä peruskorjaus ostetaan kokonaisuudessaan ulkoa. Rakennuttamiskohteet kilpailutetaan hankintalain ja Mikkelin kaupungin hankintasäännön mukaisesti.

 

Ajankohtaista

Suunnitteilla olevat kohteet

 

Nähtävillä olevat kohteet

Laajalammen leikkipuiston vihersuunnitelma

Puistosuunnitelman selostus

 

 

 

Rakenteilla olevat kohteet

Laajalammen leikkipuistoa rakennetaan toukokuun ja heinäkuun välisenä aikana.

 

 

Anna palautteesi suunnitelmista lomakkeella Palautelomake.