Kartat ja mittaus

Artikkelikuva

Maaomaisuuspalvelut -yksikkö vastaa kartasto- ja paikkatietopalveluista, osoitenumeroinnista, kaupunki- ja rakennusvalvontamittauksista, pientalotonttien luovutuksesta, asemakaava-alueen kiinteistönmuodostuksesta sekä kaupungin omistamien maa- ja vesialueiden hallinnoinnista.

Yksikön tehtävistä perittävät maksut

Kiinteistötoimitustaksa

Rakennusvalvontamittauksista perittävät maksut

 

AJANKOHTAISTA:

Mikkelin kaupungin luovuttamien asuintonttien hinnoittelu muuttunut 1.1.2018

Mikkelin kaupunki valmisteli muutosta kaupungin luovuttamien asuintonttien hinnoitteluun. Tarkoitus on siirtyä entistä yksinkertaisempaan ja selkeämpään hinnoittelumalliin. Uuden hinnoittelun lähtökohtana ovat uudenlaiset hinta-alueet, joille kullekin määritellään tonttihinta, joka on sama koko hinta-alueella. Yksi hinta-alue saattaa kattaa useita kaupunginosia.

Uusi hinnoittelumalli keskiarvoistaa aiemmin hyvin pienipiirteisesti ja jopa korttelikohtaisesti määriteltyjä asuintonttien luovutushintoja. Tämän johdosta muutoksen vaikutus ei ole kaikkialla samanlainen.

Voimassa oleviin vuokrasopimuksiin ei tule muutoksia. Ne ovat aina voimassa sellaisenaan koko sopimuskauden. Muutos ei vaikuta sellaisten vuokratonttien ostohintaan, joiden sopimusehdoissa kerrotaan vuokramiehen lunastusoikeudesta.  

Aikataulu
Kaupunginvaltuusto on § 38 / 12.6.2017 hyväksynyt hinnoittelumuutoksen. Muutos astuu voimaan ja sovellettavaksi 1.1.2018 lukien, joten hinnoittelumuutoksen siirtymäaika olisi vuoden 2019 loppuun. Siirtymäajan puitteissa myydään tontteja kaupunginvaltuuston § 132 / 11.11.2013 hyväksytyn hinnoittelun mukaisella hinnalla.