Kartat, mittaus ja tontit

Maaomaisuuspalvelut -yksikkö vastaa kartasto- ja paikkatietopalveluista, osoitenumeroinnista, kaupunki- ja rakennusvalvontamittauksista, pientalotonttien luovutuksesta, asemakaava-alueen kiinteistönmuodostuksesta sekä kaupungin omistamien maa- ja vesialueiden hallinnoinnista.

Yksikön tehtävistä perittävät maksut (pdf)

Kiinteistötoimitustaksa (pdf)

Rakennusvalvontamittauksista perittävät maksut (pdf)

 

AJANKOHTAISTA:

Tarjouskilpailulla luovutettavat tontit

Mikkelin kaupunki luovuttaa tarjouskilpailulla Tupalan, Oravinmäen, Lähemäen ja Siekkilän kaupunginosissa sijaitsevat asuin- ja yleisten rakennusten tontit. Tupalan ja Oravinmäen kaupunginosassa sijaitsevat tontit soveltuvat palvelu- ja muuhun asumiseen. Lähemäen kaupunginosassa sijaitseva tontti soveltuu esim. ikäihmisten palveluasumiseen. Siekkilän kaupunginosassa sijaitseva tontti soveltuu joko palveluasumiseen tai päiväkotitoimintaan.

Tontit voi joko ostaa tai vuokrata. Vuokrattaessa asuintonttia vuosivuokra on 5 % tarjotusta hinnasta ja vuokrattaessa päiväkotitonttia vuosivuokra on 7,5 % tarjotusta hinnasta.

Kaupungilla on oikeus hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset.

Hakuaika on 5.3. – 3.4.2018 klo 15.00

Tonttitarjoukset on toimitettava suljetussa kirjekuoressa (kuoreen merkintä ”Tonttitarjous”) 3.4.2018 klo 15.00 mennessä Mikkelin kaupungin kirjaamoon, PL 33, 50101 Mikkeli tai tuomalla, käyntiosoite: kaupungin virastotalo Maaherrankatu 9-11, 1.kerros, asiointipiste.

Lisätietoja antaa Hannu Peltomaa puh. 044 7942530 tai Päivi Rahikainen 044 7942539.

MIKKELIN KAUPUNKI

Kaupunkiympäristölautakunta

Tonttitarjouslomake

Tonttihakupalvelu

Mikkelin kaupungin luovuttamien asuintonttien hinnoittelu muuttuu 1.1.2018

Mikkelin kaupunki valmisteli muutosta kaupungin luovuttamien asuintonttien hinnoitteluun. Tarkoitus on siirtyä entistä yksinkertaisempaan ja selkeämpään hinnoittelumalliin. Uuden hinnoittelun lähtökohtana ovat uudenlaiset hinta-alueet, joille kullekin määritellään tonttihinta, joka on sama koko hinta-alueella. Yksi hinta-alue saattaa kattaa useita kaupunginosia.

Uusi hinnoittelumalli keskiarvoistaa aiemmin hyvin pienipiirteisesti ja jopa korttelikohtaisesti määriteltyjä asuintonttien luovutushintoja. Tämän johdosta muutoksen vaikutus ei ole kaikkialla samanlainen.

Voimassa oleviin vuokrasopimuksiin ei tule muutoksia. Ne ovat aina voimassa sellaisenaan koko sopimuskauden. Muutos ei vaikuta sellaisten vuokratonttien ostohintaan, joiden sopimusehdoissa kerrotaan vuokramiehen lunastusoikeudesta.  

Aikataulu
Kaupunginvaltuusto on § 38 / 12.6.2017 hyväksynyt hinnoittelumuutoksen. Muutos astuu voimaan ja sovellettavaksi 1.1.2018 lukien, joten hinnoittelumuutoksen siirtymäaika olisi vuoden 2019 loppuun. Siirtymäajan puitteissa myydään tontteja kaupunginvaltuuston § 132 / 11.11.2013 hyväksytyn hinnoittelun mukaisella hinnalla.