Kartat ja mittaus

Artikkelikuva

Maaomaisuuspalvelut -yksikkö vastaa kartasto- ja paikkatietopalveluista, osoitenumeroinnista, kaupunki- ja rakennusvalvontamittauksista, pientalotonttien luovutuksesta, asemakaava-alueen kiinteistönmuodostuksesta sekä kaupungin omistamien maa- ja vesialueiden hallinnoinnista.

Yksikön tehtävistä perittävät maksut

Kiinteistötoimitustaksa

Rakennusvalvontamittauksista perittävät maksut 2022

 

AJANKOHTAISTA:

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään (§ 4/24.1.2022) vahvistanut uudet tontinluovutusperiaatteet ja -hinnoittelun

Mikkelin kaupungin tontinluovutusperiaatteista ja -hinnoittelusta sekä hinnoitteluvyöhykkeistä on päätetty edellisen kerran Kaupunginvaltuustossa 12.6.2017 (§ 38). Tontinluovutusperiaatteiden ja -hinnoittelun uudistamisen pohjaksi on pyydetty hintavyöhyketarkastelut Mikkelin kaupungin tontinluovutushinnoista ja -alueista kahdelta riippumattomalta arviointitoimistolta. Saatujen arvioiden ja kaupungin asiantuntijoiden kokemusperäisen tiedon perusteella vyöhykejakoa on tarkennettu ja tontinluovutushinnat on uudistettu vastaamaan nykyhetken hintatasoa.

Yleisenä linjauksena on, että vuoden 2017 päätökseen nähden hintataso pysyy entisenlaisena. Hinnoitteluun on tehty hienoisia, elinkustannusindeksin mukaisia tarkastuksia. Poikkeuksena tästä linjasta on, että AK- ja AR- (C-) eli kerrostalotonttien kerrosneliömetrikohtaisiin luovutushintoihin on indeksikorotuksen lisäksi tehty linjassaan noin 2,0–2,7 % hinnankorotus. Tämä tarkastus perustuu arviokirjoissa oleviin lausuntoihin.

Voimassa oleviin vuokrasopimuksiin ei tule muutoksia. Muutos ei vaikuta sellaisten vuokratonttien ostohintaan, joiden sopimusehdoissa kerrotaan vuokralaisen lunastusoikeudesta.  

Hinnoittelu tarkastetaan seuraavan kerran vuodenvaihteessa 2023-2024.

Tontinluovutusperiaatteet

Hinnoittelu

Hinnat on esitetty elinkustannusindeksin pisteluvun 2020 tasossa.