Pientalotontit

Artikkelikuva

 

Mikkelin kaupungilla on vapaita pientalotontteja kaikissa isoimmissa taajamissa. Uusien, vuosittain hakuun tulevien tonttien lisäksi kaupungilla on runsaasti jatkuvasti haettavia tontteja.

Omakotitonttihaku syksy 2020

Tonttihaussa on haettavana neljä tonttia Rantakylän Vuolingon alueella sekä kolme tonttia Visulahdesta. Tontit ovat pinta-aloiltaan 896-1443 m2 ja rakennusoikeuksiltaan 224-360 k-m2. Tontit voi joko vuokrata tai ostaa. Rantakylän tonteille pääsee rakentamaan huhtikuussa 2021. Visulahden tontit ovat heti rakennettavissa.

Tonttihaku alkaa 9.11.2020 klo 9.00 ja päättyy 20.11.2020 klo 15.00. Haettavia tontteja voi tarkastella ja hakea sähköisessä tontinhakujärjestelmässä http://kartta.mikkeli.fi/vapaattontit/.   

Omakotitonttihaku perustuu arvontaan, jossa tontinhakijoille arvotaan sijaluku hakuajan päättymisen jälkeen. Haussa ei ole merkitystä, mistä tontista hakija on kiinnostunut, vaan tontti valitaan vasta tontinvalintatilaisuudessa sijaluvun mukaisessa järjestyksessä. Hakijat kutsutaan tontinvalintatilaisuuteen sähköpostitse.

Hakija voi jättää vain yhden hakemuksen ja saada vain yhden tontin. Hakijana tulee olla yritys tai henkilöt, joiden nimiin vuokrasopimus tai kauppakirja myöhemmin tehdään. Tonttia ei luovuteta hakijalle, jolla on varattuna tontti tai hallinnassaan kaupungin luovuttama tontti, jonka rakentamisvelvoite on täyttämättä. Tontin varaamisesta peritään 300 euron varausmaksu, jota ei palauteta eikä hyvitetä. Tonttivarauksia ei myöskään vaihdeta. Varaus on voimassa kuusi kuukautta. Varauksen voi uusia yhden kerran.

 

Tonttihaun tärkeitä päivämääriä

Hakuaika alkaa maanantaina 9.11.2020 klo 9.00

Hakuaika päättyy perjantaina 20.11.2020 klo 15.00

Sijalukujen arvonta viikolla 48

Tontinvalintatilaisuus viikolla 50

 

Linkki haettavat tontit kartta PDF

Linkki Tonttihakupalvelu

 

Kaupunki tarjoaa tontteja asumiseen sekä teollisuuden ja liiketoiminnan tarpeisiin. Asumiseen liittyviä tonttivarauksia otetaan vastaan kaupungin virastotalon toisessa kerroksessa (Maaherrankatu 9 – 11), maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikössä tai sähköisellä tonttihakemuksella.

Asuntotonttien varausmaksu on kolmesataa euroa, jonka maksamalla vahvistuu tonttivaraus puoleksi vuodeksi. Varausmaksua ei hyvitetä kauppahinnassa tai tonttia vuokrattaessa. Tontin vuosivuokra laskutetaan yhdessä tai kahdessa erässä.

Vapaana olevia tontteja voi tarkastella täällä.

Toimintaohjeet

Ensimmäistä kertaa haussa olevia tontteja haetaan niiden hakuaikana, ja ensimmäisestä hausta ilman varausta jääneet tontit ovat jatkuvasti haettavissa. Tonttia haetaan tontinvarauslomakkeella.

Tontin vuokraoikeuden muutos

Vuokraoikeuden siirron kirjaamista haetaan maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden kuluessa oikeuden siirrosta.

Tämän lisäksi ostaja on velvollinen ilmoittamaan kaupungille uudet yhteystiedot tontinvuokran laskutusta varten yhden kuukauden kuluttua siirrosta.

Muutosilmoituksen voi jättää sähköisesti tästä tai ottamalla yhteyttä maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikköön.

Tonttihakupalvelu

Vuokraoikeuden muutosilmoitus

 

Verkkoasiointikanavat

Tonttihakemus, jatkuvasti haettavat tontit

Tonttihakemus, syksy 2020