KulttuuriKameli

Artikkelikuva

KulttuuriKamelissa lapsia rohkaistaan luovuuteen ja taiteelliseen ilmaisuun muun muassa musiikin, kuvan, tanssin, draaman, kädentaitojen ja kirjallisuuden avulla. KulttuuriKamelin kohderyhmä on Mikkelin varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset alle vuoden ikäisistä esikoululaisiin. KulttuuriKamelin jälkeen lapset jatkavat peruskoululaisille suunnatulle Kulttuuripolulle.