Vireillä olevat poikkeamislupahakemukset

Alle on listattu vireillä olevat merkittävät poikkeamislupahakemukset kuten mastot ja vaikutukseltaan laajat poikkeamislupahakemukset


 


POIKKEAMISLUPA- ja RAKENNUSLUPAHAKEMUS MATKAVIESTITUKIASEMAN RAKENTAMISEKSI

Telia Towers Finland Oy on jättänyt poikkeamis- ja rakennuslupahakemuksen koskien matkaviestitukiasemaa, joka käsittää pylvään korkeus 26 m (ei haruksia eikä lentoestevärejä) ja noin 8,5 m2:n suuruisen laitesuojan kiinteistölle 491-417-1-113, osoitteessa Sokkalantie 23 b. 

Pylväs korvaa aikaisemmin päiväkodin seinässä kiinni olleen teletukiasemapaikan.

Asiakirjat ovat nähtävissä 8.5.2020 saakka Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnassa ajanvarauksella puh. 0401294968.

Hakemusasiakirjat on esitetty myös Mikkelin kaupungin kotisivulla: www.mikkeli.fi/poikkeamisluvat. Rakennuspaikan rajanaapureille ja muille, joiden suoranaista etua rakentaminen voi koskea, varataan tilaisuus tulla kuulluksi hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset lupahakemuksesta tulee toimittaa kirjallisena 8.5.2020 klo 15 mennessä Mikkelin kaupungin kirjaamoon osoitteella: PL 33, 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi

Lisätietoja asiasta antaa Esko Nousiainen 0447942621 ja Sari Valjakka 0447942620 .

Sokkalantie 23 b