Vireillä olevat poikkeamislupahakemukset

Alle on listattu vireillä olevat merkittävät poikkeamislupahakemukset kuten mastot ja vaikutukseltaan laajat poikkeamislupahakemukset


 


POIKKEAMISLUPA MATKAILUALUEEN RAKENTAMISEKSI 

Ööd Hotels Oü on jättänyt poikkeamislupahakemuksen koskien suunniteltujen matkailurakennusten rantaetäisyyttä. Matkailualue sijaitsee Saaristenniemessä Ukonveden Honkalahdella osoitteessa Anianniementie 8. Hakija on vuokrannut esisopimuksella 1,9 ha määräalan Metsähallituksen omistamasta kiinteistöstä 491-426-2-6.
 
Rakennuspaikan rajanaapureille ja muille, joiden suoranaista etua rakentaminen voi koskea, varataan tilaisuus tulla kuulluksi hakemuksen johdosta. Mahdolliset mielipiteet lupahakemuksesta tulee toimittaa kirjallisena 31.1.2022 klo 16 mennessä joko sähköpostilla minna.frosti@mikkeli.fi tai kirsi.avelin@mikkeli.fi tai postitse kaupunkisuunnitteluun PL 33, 50101 MIKKELI.

Lisätietoja kaupungin puolelta antaa kaavoitusinsinööri Minna Frosti puh. 044 129 4250 ja luvan hakijan edustaja rakennusmestari Markku Partanen puh. 0400 574 617.


POIKKEAMISLUPAHAKEMUS MATKAPUHELINTUKIASEMAN RAKENTAMISEKSI

MPY Telecom Oyj on jättänyt poikkeamislupahakemuksen koskien matkapuhelintukiasemaa, joka käsittää 42 metriä korkean vapaasti seisovan maston ja noin 9 neliömetrin laitetilan rakentamiseen. Maston sijoituspaikka on Lähemäellä Juvantien ja Vanhan Juvantien väliin jäävällä suojaviheralueella kiinteistöllä 491-9-9903-0 osoitteessa Juvantie 71.

Rakennuspaikan rajanaapureille ja muille, joiden suoranaista etua rakentaminen voi koskea, varataan tilaisuus tulla kuulluksi hakemuksen johdosta. Mahdolliset mielipiteet lupahakemuksesta tulee toimittaa kirjallisena 22.11.2020 klo 16 mennessä joko sähköpostilla minna.frosti@mikkeli.fi tai kirsi.avelin@mikkeli.fi tai postitse kaupunkisuunnitteluun PL 33, 50101 MIKKELI.

Lisätietoja kaupungin puolelta antaa kaavoitusinsinööri Minna Frosti puh. 044 129 4250 (lomalla 27.10.-1.11.) ja luvan hakijan MPY Telecom Oyj:n puolelta myyntijohtaja Juha Putkonen puh. 044 019 0280.

Juvantie 71


POIKKEAMISLUPAHAKEMUS MATKAPUHELINTUKIASEMAN RAKENTAMISEKSI

MPY Telecom Oyj on jättänyt poikkeamislupahakemuksen koskien matkapuhelintukiasemaa, joka käsittää 36 metriä korkean vapaasti seisovan maston ja noin 9 neliömetrin laitetilan rakentamiseen. Maston sijoituspaikka on Lähemäellä Katajamäenkadun ja Ahjokadun kulmassa sijaitsevalle puistoalueelle kiinteistöllä 491-9-9908-0 osoitteessa Katajamäenkatu 11.

Rakennuspaikan rajanaapureille ja muille, joiden suoranaista etua rakentaminen voi koskea, varataan tilaisuus tulla kuulluksi hakemuksen johdosta. Mahdolliset mielipiteet lupahakemuksesta tulee toimittaa kirjallisena 22.11.2020 klo 16 mennessä joko sähköpostilla minna.frosti@mikkeli.fi tai kirsi.avelin@mikkeli.fi tai postitse kaupunkisuunnitteluun PL 33, 50101 MIKKELI.

Lisätietoja kaupungin puolelta antaa kaavoitusinsinööri Minna Frosti puh. 044 129 4250 (lomalla 27.10.-1.11.) ja luvan hakijan MPY Telecom Oyj:n puolelta myyntijohtaja Juha Putkonen puh. 044 019 0280.

Katajamäenkatu 11