Rakennusvalvonnan maksut

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 2018

Rakennusvalvonnan maksut 2018 (pdf)

Hyväksytty: Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 § 63
Voimaantulo: 1.1.2018


Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 2017

Rakennusvalvonnan maksut 2017 (pdf)

Hyväksytty: Rakennuslautakunta 13.12.2016 § 57
Voimaantulo: 1.1.2017