Rakennusvalvonnan maksut

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 2020

Rakennusvalvonnan maksut 2020

Muutos rakennusvalvontataksaan vuodelle 2020

Hyväksytty: Kaupunkiympäristölautakunta 26.11.2019 §140
Voimaantulo: 1.1.2020

Lupakäsittelystä veloitettava maksu määräytyy hakemuksen jättöpäivän perusteella.


Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 2019

Hyväksytty: Kaupunkiympäristölautakunta 20.11.2018 §125
Voimaantulo: 1.1.2019

Rakennusvalvonnan maksut 2019