Rakennusvalvonnan maksut

 

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 2021

Rakennusvalvonnan maksut 2021

Hyväksytty: Kaupunkiympäristölautakunta 19.11.2020 § 144
Voimaantulo: 1.1.2021

Lupakäsittelystä veloitettava maksu määräytyy hakemuksen jättöpäivän perusteella.


Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 2020

Rakennusvalvonnan maksut 2020

Muutos rakennusvalvontataksaan vuodelle 2020

Hyväksytty: Kaupunkiympäristölautakunta 26.11.2019 §140
Voimaantulo: 1.1.2020

Lupakäsittelystä veloitettava maksu määräytyy hakemuksen jättöpäivän perusteella.