Rakennusvalvonnan maksut

 

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 2022

Rakennusvalvonnan maksut 2022

Hyväksytty: Kaupunkikehityslautakunnassa  14.12.2021 §  35
Voimaantulo: 1.1.2022

Lupakäsittelystä veloitettava maksu määräytyy hakemuksen jättöpäivän perusteella.


Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 2021

Rakennusvalvonnan maksut 2021

Hyväksytty: Kaupunkiympäristölautakunta 19.11.2020 § 144
Voimaantulo: 1.1.2021

Lupakäsittelystä veloitettava maksu määräytyy hakemuksen jättöpäivän perusteella.