Ilmasto

Artikkelikuva

Mikkelin kaupungilla on uusi ilmasto-ohjelma

Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 – hankkeessa (EAKR) on laadittu ilmasto-ohjelmat seuraaviin Mikkelin seudun kuntiin: Hirvensalmi, Kangasniemi, Juva, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala ja Pertunmaa. Ilmasto-ohjelmien valmistelua on tehty vuoropuhelussa kuntien viranhaltijoiden, seudun tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden, kunnallisten yritysten ja oppilaitosten ja Mikkelin seudun ilmastohankkeiden (Hiilivapaa Etelä-Savo ja Päästötön liikenne Mikkelin seudulla) kanssa vuosien 2020 ja 2021 aikana. Työssä on hyödynnetty mm. Kuntaliiton, eri ministeriöiden ja tutkimuslaitosten tapahtumia sekä materiaaleja. Hankkeessa on järjestetty kuntalaisille, päättäjille ja viranhaltijoille suunnattuja kuntakohtaisia ilmastotapaamisia ja verkkokyselynä toteutettu ilmastokysely, johon vastasi yhteensä noin 80 henkilöä.

Mikkelin kaupungin ilmasto-ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.12.2021. Se määrittelee kaupungin ilmastotavoitteet ja se sisältää myös kaupungin ilmastotyötä ohjaavia toimenpiteitä. Ohjelma on laadittu vuosille 2022–2035. Ilmasto-ohjelman päätavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Kasvihuonekaasujen päästöjä vähennetään 70 % vuoden 1990 tasosta ja hiilineutraalius syntyy siitä, että alueen hiilinielut kattavat vähintään loput 30 % päästöistä. Ohjelman muut keskeiset tavoitteet on suhteutettu kansallisiin tavoitteisiin. Kaupunki seuraa ilmasto-ohjelman tavoitteiden etenemistä vuosittain ja ohjelmasta laaditaan valtuustokausittain väliraportti. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös hiilineutraaliustavoitteen toteutumista.

Mikkelin ilmasto-ohjelma 2022-2035


Mikkelin ilmasto- ja energiastrategia

Mikkelin kaupunki on sitoutunut vuosille 2010-2020 laaditussa ilmasto- ja energiastrategiassa (kv 14.6.2010 § 52) vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 30 %:n vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä (ja 80 % vuoteen 2050 mennessä). Tavoitteena on, että Mikkelin kaupungin kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden laskettuna ovat alhaisimmat ja uusiutuvien energialähteiden osuus energiatuotannossa on korkein verrattuna Suomen vastaavan kokoisiin  kaupunkeihin.

Strategiassa on linjattu, että kaupungin tulee toimia esimerkkinä muille kaupungissa toimijoille ja asukkaille sekä rohkaista muita toimijoita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään. Esimerkkiä kaupunki on näyttänyt mm. luopumalla turpeen käytöstä energiantuotannossa lähes kokonaan ja hankkimalla kaupungin henkilöstön käyttöön biokaasuautoja.

Mikkelin ilmasto- ja energiastrategia vuosille 2010-2020
Mikkelin ilmasto- ja energiastrategian seurantaraportti 2015
Mikkelin ilmastotyön tilannekuva 2020
Mikkelin kasvihuonekaasupäästöt, CO2-raportti 2009-2020
Mikkelin kasvihuonekaasupäästöt, CO2-raportti 2009-2019 (ennakko 2020)

Vanhat raportit: CO2-raportti 2009-20182009-20162009-2015,  2009-20142009-20132009-2017Maankäyttösektorin päästöt & nielut 2010-2014

KULMA-hankkeessa selvitettiin mikkeliläisten kulutuksen hiilijalanjälki.

Muiden Mikkelin seudun kuntien kasvihuonepäästöt 2018 (ennakko 2019):

Hirvensalmi
Juva
Kangasniemi
Mäntyharju
Pertunmaa
Puumala

Lisää tietoa ilmastoasioista voit lukea CO2-raportti sivustolta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaikkien Suomen kuntien ja alueiden Hinku-laskennan mukaiset päästöt. Hinku-laskenta poikkeaa hieman CO2-raportin laskennasta.