Tonttipuiden kaataminen

Artikkelikuva

Tontilta tai rakennuspaikalta voi puita kaataa ilman lupaa, mikäli rakennusvalvonnan antamat ehdot täyttyvät. Myös alle 9 cm:n runkomittaiset puut saa raivata tontin haltijan toimesta. Vaurioituneen ja ympäristölleen vaarallisen puun voi kaataa ilman lupaa. Puun vaarallisuus on tarvittaessa pystyttävä todistamaan jälkeenpäin. Viranomainen voi velvoittaa istuttamaan vaarallisena kaadetun puun tilalle uuden vastaavan puun.

Mikäli rakennusvalvonnan antamat ehdot eivät täyty, kaupungin puutarhuri tai metsätalousinsinööri suorittaa toimenpiteen vähäisyyden arvioinnin. Arviointi pyydetään sähköisellä lomakkeella ( Tarkastuspyyntö puiden kaatamiseen).

Puiden kaataminen voi myös vaatia maisematyöluvan, joka haetaan Lupapiste-palvelun kautta. Maisematyöluvan tarpeen ratkaisee rakennusvalvontaviranomainen.

Toimintaohjeet

Lue rakennusvalvonnan toimintaohjeet. Mikäli ehdot eivät täyty, tee tarkastuspyyntö puiden kaatamiseksi sähköisellä lomakkeella tai tee maisematyölupahakemus Lupapiste-palvelussa.

  • Lintujen pesimäaikaan 1.5.- 31.8. ei tehdä tonttipuiden kaatotöitä.