Tonttipuiden kaataminen

Artikkelikuva

Tontilta tai rakennuspaikalta voi puita kaataa ilman lupaa, mikäli rakennusvalvonnan antamat ehdot täyttyvät. Myös alle 9 cm:n runkomittaiset puut saa raivata tontin haltijan toimesta. Vaurioituneen ja ympäristölleen vaarallisen puun voi kaataa ilman lupaa. Puun vaarallisuus on tarvittaessa pystyttävä todistamaan jälkeenpäin. Rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa istuttamaan vaarallisena kaadetun puun tilalle uuden vastaavan puun.

Mikäli rakennusvalvonnan antamat ehdot eivät täyty, rakennusvalvonta suorittaa toimenpiteen vähäisyyden arvioinnin. Arviointi pyydetään sähköisellä lomakkeella. Puiden kaataminen voi myös vaatia maisematyöluvan, joka haetaan Lupapiste-palvelun kautta.

Toimintaohjeet

Lue rakennusvalvonnan toimintaohjeet. Mikäli ehdot eivät täyty, tee tarkastuspyyntö puiden kaatamiseksi sähköisellä lomakkeella tai tee maisematyölupahakemus Lupapiste-palvelussa.

  • Lintujen pesimäaikaan 1.5.- 31.8. ei tehdä tonttipuiden kaatotöitä.