Haja-asutuksen jätevedet

Artikkelikuva

Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmät

Ennen vuotta 2004 rakennettujen, ranta- tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät on saatettava talousjätevesiasetuksen mukaiseen kuntoon 31.10.2019 mennessä. Asetus koskee haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä, jotka eivät sijaitse vesihuoltolaitosten viemäriverkoston toiminta-alueella. Asetuksessa on määrätty jätevesille puhdistusvaatimukset, joita on tarkennettu ympäristönsuojelumääräyksissä. Muilla kuin ranta- ja pohjavesialueilla sovelletaan kiinteistökohtaista aikataulua, jossa jätevesijärjestelmän saneerauksen ajankohta määräytyy kiinteistöllä tehtävien muiden luvanvaraisten rakennus- ja korjaustöiden mukaan. Uusien kiinteistöjen tulee täyttää asetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten mukaiset puhdistusvaatimukset heti.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen on ensisijaisesti liityttävä vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon.

Poikkeus saneerausaikatauluun

Jos kiinteistön jätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, iäkästä kiinteistönhaltijaa (syntynyt ennen 9.3.1943) voi koskea ns. automaattivapautus säädöksen noudattamisesta. Tätä poikkeusta ei sovelleta uusiin kiinteistöihin.

Ympäristönsuojelumääräykset

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella jätevesien käsittelyssä noudatetaan kahta vaatimustasoa. Pilaantumiselle herkkien alueiden vaatimustasoa noudatetaan mm. pohjavesialueilla, vesistöjen ranta-alueilla sekä alle 50 metrin etäisyydellä vesilain tarkoittamaa vesistöä vähäisemmästä uomasta tai nitraattiasetuksen tarkoittamasta valta-ojasta. Muilla alueilla noudatetaan perusvaatimustasoa. Ympäristönsuojelumääräykset sekä perustelut

Selvitä kiinteistösi jätevesijärjestelmän nykytila

Kiinteistön omistajalla täytyy olla selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje. Selvitys tulee olla jokaisesta kiinteistöllä sijaitsevasta rakennuksesta, jossa muodostuu jätevesiä. Selvitys esitetään viranomaiselle pyydettäessä. Kun perustiedot ovat kasassa, voit pyytää kuntasi ympäristöviranomaiselta arviota vaatimusten täyttymisestä.

Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden toiminta-alueella (Mikkeli. Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa) käytettävä kiinteistön selvitys jätevesijärjestelmästä.

Jätevesijärjestelmän rakentaminen on luvanvaraista

Vanhan jätevesijärjestelmän kunnostaminen tai uusiminen edellyttää rakennusvalvonnan myöntämää toimenpidelupaa. Uusilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmän rakentaminen käsitellään rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Jätevesijärjestelmän rakentamisen lupa-asioista saa lisätietoja kuntien rakennusvalvonnasta.