Omavesi-hanke

Omavesi-hanke tekee neuvontatyötä 31.1.2019 asti


Omavesi-hanke on tiedotus- ja neuvontahanke, joka tarjoaa puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa Etelä-Savon alueella 31.1.2019 saakka. Hankkeen rahoittaa ympäristöministeriö ja rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Etelä-Savon ELY-keskus. Hanketta hallinnoi Mikkelin seudun ympäristöpalvelut ja hankkeelle nimetty ohjausryhmä valvoo sekä ohjaa hankesuunnitelman mukaista toteutumista.

Omavesi-hanke on tarjonnut jätevesineuvontaa Etelä-Savon alueella vuodesta 2012. Hankkeen aiemmista hankejaksoista on koottu loppuraportit vuosilta 2014, 2015 ja 2016.

Kesän aikana Omavesi-hankkeen neuvojia on tavattavissa eri tapahtumissa ympäri Etelä-Savoa. Tapahtuma-aikataulu on seuraava:

Rantasalmen kesänavaus 9.6 klo 10–14

Heinäveden kesänavaus 16.6. klo 10–13

Veeran markkinat (Puumala) 16.6. klo 10–13 

Mäntyharjun K-Rauta 18.6. klo 11–15 

Ristiinan K-Rauta 20.6. klo 11–15

Mäntyharjun markkinat 25.6

Sulkavan kesäasukastapahtuma 30.6 klo 13–15  

Pertun päivät, Pertunmaa 30.6 klo 9-14

Tervaleppäjuhlat (Hirvensalmi) 6.7 klo 8-15 

Juvan kesäkarkelot 7.7 klo 10–14

Mäntyharjun torilla 13.7. klo 8-10   

Mäntyharjun infotilaisuus 13.7. klo 12–15 

Pro Joroisselkä (Joroinen), iltatori 19.7 klo 17–19

Neuvontapiste Savonlinnan torilla 20.7 klo 10–16 

Anttolan kihut 28.7 klo 10–15

Koikkalan kesätori 4.8 klo 11-13

Kalamarkkinat Pieksämäki 11.8 klo 9-14

Kalamarkkinat Mikkeli 17.8 klo 12-18

Kangasniemen elomessut 18.8 klo 10-14

Mikkelin Sadonkorjuumarkkinat ja jättikirppis 1.9 klo 9-13

Lisäksi jätevesineuvojat tavattavissa Etelä-Savon ruokakauppojen edustalla 23.7-10.8. 

23.7. Haukivuoren ABC 10-12 ja Juvan ABC 13-15

24.7 Jari-Pekka, Joroinen 10-12 ja S-Market Rantasalmi 13-15

25.7. Kuortin ABC 11-12 ja Hirvensalmen S-Market 13-15

26.7 K-Market Mäntyharju 10-12, S-Market Ristiina 13-15 sekä Sale Puumala 11-13 ja S-Market Sulkava 13:30-15:30

27.7 S-Market Kangasniemi 10-12 sekä Sale Anttola 11-13 ja Prisma Mikkeli 15-18

2.8 S-Market Pieksämäki 12-14 ja K-Market Pieksämäki 14-15:45

10.8 Sale Enonkoski 10-12:30, K-Citymarket Savonlinna 14-15:30 ja Prisma Savonlinna 15:45-17

Lisätietoa aikataulusta saat ottamalla yhteyttä jätevesineuvojiin.

Jätevesijärjestelmien saneerausaikataulu

Kiinteistön omistaja on velvollinen käsittelemään kiinteistöllään syntyvät jätevedet. Hänen tulee olla selvillä kiinteistönsä jätevesienkäsittelyjärjestelmästä ja sen toimivuudesta. Jätevesien käsittelylle ja sen tehokkuudelle on asetettu yleiset puhdistusvaatimukset ympäristönsuojelulaissa (lain muutoksella 19/2017). Laki sisältää seuraavia velvoitteita kiinteistön omistajalle:

  • Kiinteistöllä tulee olla kohteen jätevesien käsittelyyn soveltuva käsittelyjärjestelmä.
  • Kiinteistöllä tulee olla selvitys kiinteistön nykyisestä jätevesijärjestelmästä ja sitä koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet.

Ennen vuotta 2004 rakennettujen jätevesijärjestelmien saneerausten aikataulu määräytyy jatkossa kahdella tavalla:

  • Kiinteistöt, jotka sijoittuvat 100 metrin etäisyydelle vesistöstä tai pohjavesialueelle, on jätevesijärjestelmät saneerattava vaatimukset täyttäviksi 31.10.2019 mennessä.
  • Muillta alueilla sovelletaan kiinteistökohtaista aikataulua, jonka ajankohta määräytyy kiinteistöllä tehtävien muiden luvanvaraisten rakennus- ja korjaustöiden mukaan.

Tietoa kiinteistön omistajalle kuinka edetä jätevesijärjestelmän tehostamisessa.


Kiinteistökohtainen neuvonta

Kiinteistökohtaiselle neuvonnalle valitaan kohdealueita yhteistyössä kunnan kanssa. Aluevalinnoissa painotetaan ympäristönsuojelullisesti herkkiä alueita tai muutoin neuvonnan tarpeessa olevia alueita. Kiinteistönomistajille lähetetään kirje, jossa tarjotaan mahdollisuutta neuvontakäyntiin. Neuvontakäynti on asukkaille täysin vapaaehtoinen. Neuvontakäyntejä tehdään myös kiinteistönomistajan pyynnöstä.

Kiinteistökäyntien yhteydessä tehdään selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmän nykytilasta sekä laaditaan järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Asiakaalle annetaan tietoa vaihtoehtoisista jätevesien käsittelyjärjestelmistä ja neuvotaan jätevesijärjestelmän saneeraustarpeeseen liittyvät asiat. Jätevesijärjestelmän uusimistarpeesta annetaan kirjallinen arvio.

Mikäli jätevesijärjestelmä vaatii uudistamista, tulee asukkaan ottaa yhteyttä pätevään suunnittelijaan. Suunnittelijan tehtävänä on sekä valita että mitoittaa kiinteistön olosuhteisiin sopiva ja toimiva järjestelmä. Kiinteistökohtainen suunnittelu takaa sen, että kiinteistölle valitaan pitkäikäinen, toimiva ja kustannustehokkain jätevesien käsittelyratkaisu. Jätevesineuvonta ei ole suunnittelua, mutta jätevesineuvojalta voit saada listauksen paikallisista jätevesiosaajista.

Katso video neuvontakäynnistä (Valonia)


Yleisneuvonta

Yleisneuvonnalla pyritään kattamaan niiden alueiden tiedon tarve, joille kiinteistökohtainen neuvonta ei ulotu. Yleisneuvontaa annetaan neuvontapisteillä ja jätevesi-infoissa. Hanke myös tiedottaa ajankohtaisista jätevesiasioista hankkeen internetsivujen ja paikallislehtien kautta.

Neuvontapisteillä on tavattavissa hankkeen jätevesineuvoja, jonka kanssa voi keskustella oman kiinteistön jätevesien käsittelystä ja lainsäädännön vaatimuksista. Pisteiltä saa mukaan materiaalia, esitteitä ja etenemisohjeita. Jätevesi-infoja järjestetään tarpeen mukaan yhteistyössä esimerkiksi paikallisten kyläyhdistysten kanssa. Tilaisuudessa on tarjolla tietoa valtakunnallisista säädöksistä kuin myös paikallisista olosuhteista, kuten pohjavesialueista sekä kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä.

Mikäli haluat jätevesineuvojan kiinteistökäynnille tai osallistumaan oman kyläsi tapahtumaan, ota yhteyttä jätevesineuvojaan.