Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto on ympäristöperäisten terveysriskien vähentämiseen, poistamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa. Se on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioon ottaen valvotaan viime kädessä ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden, tupakkalain ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelut.

 

Toimintaohjeet

Ota yhteyttä terveystarkastajaan, kun esimerkiksi:

* perustat uutta elintarvikehuoneistoa tai elintarvikehuoneistossa toiminnanharjoittaja vaihtuu

* suunnittelet elintarviketilojen muuttamista tai korjaamista

* haluat valittaa elintarvikkeiden laadusta, pakkausmerkinnöistä tai elintarvikkeita käsittelevästä yrityksestä

* tarvitset neuvoa tai opastusta omavalvontasuunnitelman laatimiseen

* epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen tai epäilet kaivoveden laatua

* perustat uutta kuntosalia, kauneus- tai jalkahoitolaa

* epäilet asunnon kosteusvauriota tai muun tekijän aiheuttamaa terveyshaittaa

* haluat tietoja elintarvikkeessa tai asunnossa tavatusta tuhohyönteisestä


Ajankohtaiset ympäristöuutiset


Mikkelin seudun ympäristöpalvelut jatkaa keväällä 2018 alkanutta asiakastyytyväisyyden selvitystyötä.

Kyselyn tavoitteena on saada palautetta kaikilta asiakkailtamme (yksityiset henkilöt, toiminnanharjoittajat ja sidosryhmät), miten palvelumme koetaan eri toimipaikoissa ja mitä asioita niissä toivotaan kehittävän.

Asiakastyytyväisyyskyselyn pääset täyttämään tästä linkistä: asiakastyytyväisyyskysely. Linkki on avoinna maaliskuun 2019 loppuun saakka.

Kiitos osallistumisesta!


Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen asiakastyytyväisyyskysely

Kysely oli avoinna Mikkelin kaupungin sekä ympäristöpalvelujen nettisivuilla ajalla 19.3.- 20.4.2018. Kysely käsitti kaikkia ympäristöterveydenhuollon osa-alueita eli eläinlääkintää, terveysvalvontaa sekä ympäristönsuojelua. 

Kyselyn tavoitteena oli saada palautetta kaikilta asiakkailtamme (yksityiset henkilöt, toiminnanharjoittajat ja sidosryhmät), miten palvelumme koetaan eri toimipaikoissa ja mitä asioita niissä toivotaan kehitettävän.

Palautteen perusteella ympäristöpalveluihin otetaan yhteyttä erilaisilla menetelmillä. Tulosten perusteella onkin syytä kehittää ja ylläpitää eri yhteydenpitokanavia, sekä perinteisiä että sähköisiä. Henkilöstön tavoitettavuus koettiin hyvänä, samoin myös palvelun sisältöön oltiin tyytyväisiä.

Toiminnan kehittämistä asiakaslähtöisemmäksi jatketaan syksyllä 2018. Uuden asiakastyytyväisyyskyselyn kautta tullaan keräämään lisää ideoita ja vinkkejä toiminnan kehittämiseksi. Kyselyä pidetään avoinna vuoden loppuun saakka.

Kiitos yhteistyöstä!


Kinnin tilanneseuranta: asukastiedote sekä infosivusto julkaistu
Infosivusto löytyy osoitteesta www.vrgroup.fi/kinni


 


Mikkelin seudun ympäristölautakunta


Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 2019


Terveydensuojelujärjestys 2018


Valvontasuunnitelmat 2019

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2019
Elintarvikelain mukainen valvontasuunnitelma vuodelle 2019
Terveydensuojelulain mukainen valvontasuunnitelma vuodelle 2019
Tupakkalain mukainen valvontasuunnitelma vuodelle 2019
Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2019


Valvontasuunnitelmat 2018

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2018
Elintarvikelain mukainen valvontasuunnitelma vuodelle 2018
Terveydensuojelulain mukainen valvontasuunnitelma vuodelle 2018
Tupakkalain mukainen valvontasuunnitelma vuodelle 2018
Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2018


Valvontasuunnitelmien toteutuminen 2017

Valvontasuunnitelmien toteutuminen 2017
Elintarvikevalvontasuunnitelman toteutuminen 2017
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteuminen 2017