Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto on ympäristöperäisten terveysriskien vähentämiseen, poistamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa. Se on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioon ottaen valvotaan viime kädessä ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden, tupakkalain ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelut.

 

Toimintaohjeet

Ota yhteyttä terveystarkastajaan, kun esimerkiksi:

* perustat uutta elintarvikehuoneistoa tai elintarvikehuoneistossa toiminnanharjoittaja vaihtuu

* suunnittelet elintarviketilojen muuttamista tai korjaamista

* haluat valittaa elintarvikkeiden laadusta, pakkausmerkinnöistä tai elintarvikkeita käsittelevästä yrityksestä

* tarvitset neuvoa tai opastusta omavalvontasuunnitelman laatimiseen

* epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen tai epäilet kaivoveden laatua

* perustat uutta kuntosalia, kauneus- tai jalkahoitolaa

* epäilet asunnon kosteusvauriota tai muun tekijän aiheuttamaa terveyshaittaa

* haluat tietoja elintarvikkeessa tai asunnossa tavatusta tuhohyönteisestä


Ajankohtaiset ympäristöuutiset


18.6.2019

Sinilevät eli syanobakteerit

Syanobakteerin eli sinilevän runsaat esiintymät ovat yleisiä keski- ja loppukesällä sekä alkusyksystä. Tällöin puhutaan leväkukinnasta. 

Sinileväinfo (viranomaisyhteistyönä laadittu ohjelehtinen)

Näin teet sinilevähavainnon (pdf)

Leväseuranta

Uimarannoilla seurataan sinilevätilannetta uimavesinäytteenoton yhteydessä.

Uimarannoille toimitetaan sinilevätiedotteita ja valvontaa tehostetaan tarpeen mukaan. Tilanne saattaa kuitenkin vaihdella nopeasti jopa tuntien sisällä mm. tuulen ja sateen vaikutuksesta, joten uimareiden oma arvio uimaan mennessä on välttämätöntä.

Uimarannalla kävijät voivat ilmoittaa sinilevähavainnoista joko terveystarkastajalle (Mikkelin kaupungin vaihde p. 015-1941 tai terveystarkastaja p. 044-794 4704) tai uimarannan ylläpitäjälle. Muut leväilmoitukset Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden numeroon 044-794 3275.

Kuntalaiset voivat lisätä omia levähavaintojaan valtakunnalliseen Järviwikiin. Järviwikissa on myös levävahti.

Levähavainnoista voi ilmoittaa myös Etelä-Savon ELY-keskukseen. Sähköpostiosoite, johon selvät sinileväilmiöt paikan sijainteineen (myös Pihlajavesi, xlahti tarkkuus riittää) voi lähettää:

elyesa.levaryhma@ely-keskus.fi

Ohjeita syanobakteeriesiintymän varalta

  • Sinilevä voi aiheuttaa joillekin uimareille iho-, silmä-, hengitystie- tai suolisto-oireita.
  • Älä käytä runsaasti sinilevää sisältävää vettä talousvetenä eli juoma-, tiski-, pesu- tai löylyvetenä. Sinilevien tuottamat myrkyt eivät häviä vettä keitettäessä.
  • Älä kastele syötäviä vihanneksia, kuten salaattia, sinileväisellä vedellä.
  • Älä juo sinilevää sisältävää vettä.
  • Älä päästä lapsia sinilevän tahraamaan rantaan tai uimaan.
  • Pidä myös koti- ja lemmikkieläimet poissa rannasta.
  • Älä ui runsaasti sinilevää sisältävässä vedessä, käy ainakin suihkussa uinnin jälkeen. Sinilevätilanne saattaa vaihdella nopeasti, joten uimareiden oma arvio on välttämätön. Uimarannoille toimitetaan sinilevätiedotteita ja valvontaa tehostetaan tarpeen mukaan.
  • Tarvittaessa hakeudu lääkäriin tai vie eläin eläinlääkärille.

Tupakkatuotteita myyvien toimijoiden hankittava tunnistekoodit laittoman kaupan ehkäisemiseksi 

Tupakkatuotedirektiivin yhtenä tavoitteena on puuttua tupakkatuotteiden laittomaan kauppaan ottamalla käyttöön tupakkatuotteita koskevat jäljitettävyys- ja turvaominaisuusjärjestelmät.

Jäljitettävyysjärjestelmä edellyttää kaikilta tupakkatuotteiden toimitusketjuun ja myyntiin osallistuvilta tunnistekoodien hankkimista. Tunnistekoodien hankkiminen on ilmaista. Tupakkatuotteita ei voi ostaa tukusta ilman toimijan ja toimipaikan tunnistekoodia 19.7.2019 jälkeen. Ilmoita tunnistekoodisi terveysvalvontaan sähköpostitse ymparistopalvelut@mikkeli.fi jonka jälkeen tunnistekoodi kirjataan Valviran järjestelmään ja se on tukkujen tiedossa.

Turvaominaisuusmerkintä sisältää erilaisia näkyviä ja piilotettuja aitoustekijöitä. 20.5.2020 alkaen ei saa enää myydä savukkeita ja kääretupakkaa, jonka vähittäismyyntipakkaus ei ole varustettu turvaominaisuusmerkinnällä.

Lisätietoa Valviran sivuilla: https://www.valvira.fi/tupakka/laittoman-kaupan-ehkaisy


Ympäristöpalvelut muistuttaa: Kaivon rakenteet ja juomaveden laatu kannattaa tarkistaa säännöllisesti

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut muistuttaa, että kaivoveden laatu tulisi tutkituttaa ennen uuden kaivon käyttöönottoa ja sen jälkeen säännöllisesti noin kolmen vuoden välein.

Kaivon vesi voi näyttää kirkkaalta ja maistua hyvältä, vaikka siinä olisikin haitallisia aineita tai tautia aiheuttavia mikrobeja.  Kaivovedessä voi paikoin luonnostaan esiintyä muun muassa arseenia, fluoridia ja uraania terveydellisen ohjearvon ylittävinä pitoisuuksina. Porakaivoissa voi esiintyä myös kohonneita radonpitoisuuksia.

Keväällä sade- ja sulamisvedet voivat kaivoon päästessään heikentää vedenlaatua. Tavallisimmin laadun heikkeneminen havaitaan värinä tai sameutena. Vedessä voi myös esiintyä vierasta hajua tai makua. Sade- ja sulamisvesien mukana kaivoon voi joutua terveydelle haitallisia mikrobeja.  Jos vedenlaatu on heikentynyt, on syytä tarkastaa kaivon rakenteet. Esimerkiksi rengaskaivon rakenteesta kannattaa tarkistaa ylimpien renkaiden saumaukset, kansirakenteen tiiveys ja läpivientien tiivistys. Maan tulisi viettää kaivosta poispäin ja kaivon ympärillä tulisi olla tiivis pintakerros.

Jos kaivo on ollut talven ajan käyttämättömänä, kaivossa seisoneen veden tilalle saadaan raikasta ja hyvälaatuista pohjavettä vaihtamalla vesi ennen käyttöönottoa. Tämä tapahtuu juoksuttamalla vettä hanasta tai pumppaamalla vettä hiljalleen mahdollisimman kauas kaivosta, kunnes vesi raikastuu.

Pesussa, kunnostuksessa ja mahdollisessa kaivon desinfioinnissa kannattaa kääntyä kaivourakoitsijan puoleen varsinkin, jos omat työvälineet ovat puutteelliset tai on epävarma toimenpiteiden suorittamisesta.

Vesinäyte kannattaa ottaa

Ennen kaivon käyttöönottoa on syytä toimittaa vesinäyte analysoitavaksi talousvesiä tutkivaan laboratorioon. Näyte otetaan aikaisintaan noin viikon kuluttua kaivon pesusta tai kunnostuksesta.  Tutkimuspakettien hinnat ovat reilusta sadasta eurosta ylöspäin riippuen tutkimuksen laajuudesta. Lisätietoja näytteenotosta saa terveystarkastajilta.

Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla on sopimushinnat Lahden Eurofins Oy:n laboratorion kanssa yksityisistä kaivovesinäytteistä. Näytteen laboratorioon voi toimittaa postitse (maanantaista torstaihin).  Laboratorion pullopakkaus sisältää näytteenotto-ohjeet, hinnaston, lähetteen sekä pakettiosoitekortin.

Vesinäytepullopakkauksia on noudettavissa seuraavista paikoista

– Mikkelissä  kaupungin virastotalon  neuvonnasta, Maaherrankatu 9–11 sekä toimialueen   asiointipisteistä Anttolassa (Taipaleentie 31), Haukivuorella (keskustie 52), Suomenniemellä (Opinraitti 20) ja Ristiinassa ( Brahentie 34)

– Hirvensalmen kunnantalolta

– Pertunmaan terveyskeskukselta

– Mäntyharjun kunnantalolta tai ympäristöpalvelujen toimipisteestä (Sairaalantie 5)

-Kangasniemen kunnantalolta ympäristöpalvelujen toimistolta  

Lisätietoja asiasta antavat terveystarkastajat Sanna Toivanen (044 794 4707) ja Marko Nyyssönen (044 794 5330).


Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen asiakastyytyväisyyskysely

Kysely oli avoinna Mikkelin kaupungin sekä ympäristöpalvelujen nettisivuilla ajalla 19.3.- 20.4.18 sekä 1.11.18-30.3.19 Kysely käsitti kaikkia ympäristöterveydenhuollon osa-alueita eli eläinlääkintää, terveysvalvontaa sekä ympäristönsuojelua. 

Kyselyn tavoitteena oli saada palautetta kaikilta asiakkailtamme (yksityiset henkilöt, toiminnanharjoittajat ja sidosryhmät), miten palvelumme koetaan eri toimipaikoissa ja mitä asioita niissä toivotaan kehitettävän.

Palautteen perusteella ympäristöpalveluihin otetaan yhteyttä erilaisilla menetelmillä. Tulosten perusteella onkin syytä kehittää ja ylläpitää eri yhteydenpitokanavia, sekä perinteisiä että sähköisiä. Henkilöstön tavoitettavuus koettiin hyvänä, samoin myös palvelun sisältöön oltiin tyytyväisiä.

Kiitos yhteistyöstä!


Kinnin tilanneseuranta: asukastiedote sekä infosivusto julkaistu
Infosivusto löytyy osoitteesta www.vrgroup.fi/kinni


 


Mikkelin seudun ympäristölautakunta


Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 2019


Terveydensuojelujärjestys 2018


Valvontasuunnitelmat 2019

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2019
Elintarvikelain mukainen valvontasuunnitelma vuodelle 2019
Terveydensuojelulain mukainen valvontasuunnitelma vuodelle 2019
Tupakkalain mukainen valvontasuunnitelma vuodelle 2019
Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2019


Valvontasuunnitelmat 2018

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2018
Elintarvikelain mukainen valvontasuunnitelma vuodelle 2018
Terveydensuojelulain mukainen valvontasuunnitelma vuodelle 2018
Tupakkalain mukainen valvontasuunnitelma vuodelle 2018
Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2018


Valvontasuunnitelmien toteutuminen 2018

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuma

Elintarvikevalvontasuunnitelman toteutuma

Terveydensuojeluvalvontasuunnitelman toteutuma

Tupakkavalvontasuunnitelman toteutuma

Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelman toteutuma