Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset

Artikkelikuva

Elintarvikelaki

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta sähköinen lomake  / word  / pdf
Ilmoitus liikkuvan elintarvikehuoneiston käyttöönotosta wordpdf
Ilmoitus toimijan vaihtumisesta, toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta sähköinen lomake word / pdf
Ilmoitus alkutuotantopaikasta tai alkutuotannon tuotteiden kuljetuksesta word / pdf
Ilmoitus virtuaalisesta elintarvikehuoneistosta  word / pdf
Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen word / pdf
Ruokamyrkytyksen kyselylomake

Terveydensuojelulaki

Ilmoitus terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen huoneiston käyttöönotosta sähköinen lomake / word / pdf

Sähköinen asunnontarkastuspyyntölomake (linkki)

Suuri yleisötilaisuus

Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta  word / pdf