Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset

Artikkelikuva

Suosittelemme ensisijaiseti tekemään ilmoitukset Ilppa -ympäristöterveydenhuollon sähköisessä ilmoituspalvelussa.

ilpassa voit ilmoittaa elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisen toiminnan

  • aloittamisesta
  • olennaisesta muuttamisesta
  • lopettamisesta

ilpasta tiedot menevät terveysvalvontaan käsiteltäväksi sähköisesti.

ilpassa ei voi tällä hetkellä ilmoittaa hyväksyntää vaativaa elintarvikealan toimintaa (laitostoimintaa) eikä elintarvikkeiden alkutuotannon toimintaa. Myöskään talousvettä toimittavaa laitosta, talousveden käyttöä osana julkista tai kaupallista toimintaa, tai yhteisessä käytössä olevaa vedenottamoa tai vesisäiliötä (väh. 50 henkilön tarpeisiin tai väh. 10 m3/vrk) ei voi ilmoittaa ilpan kautta. 

Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitset

  1. Suomi.fi valtuutuksen yritykseen, jolle haluat tehdä ilmoituksen.
  2. Tiedot toimintasi sijainnista, luonteesta ja laajuudesta.
  3. Terveydensuojelulain mukaisessa toiminnassa ainakin seuraavat liitteet: pohjapiirustus, tieto tilan käyttötarkoituksesta rakennusvalvontaviranomaiselta sekä mahdollisesti muut vireillä olevat luvat/ilmoitukset. Lisäksi terveysvalvonta voi pyytää muita selvityksiä, suunnitelmia tai piirroksia.

Asian käsittelyn eteneminen

  1. Ilmoitus saapuu oman alueesi valvontayksikköön, jossa valvoja käy ilmoituksen läpi. Valvoja tarkistaa, että tiedot ovat riittävät kohteen rekisteröintiä varten, ja pyytää tarvittaessa sinulta lisätietoja.
  2. Ilmoittamasi toiminta rekisteröidään ja valvontayksikkö lähettää todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Käsittelyn jälkeen näet ilpassa ilmoittamasi toimipaikan tiedot tai siihen tehdyt muutokset. Näet myös aiemmin ilmoittamiesi toimintojen tiedot. Käsittelyaika on valvontayksikkökohtainen.
  3. Useimmiten valvoja tarkastaa toimipaikan toiminnan alkaessa tai viimeistään 12 kk kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Valvoja sopii sinun kanssasi ennakkoon ensimmäisen tarkastuksen ajankohdan.
  4. Ilmoituskäsittely, ensimmäinen tarkastus sekä jatkossa muut valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ovat maksullisia. Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa.

LINKKI ILMOITUKSEN TEKEMISEEN: ILPPA


Käytössäsi ovat myös MiIkkelin seudun ympäristöpalveluiden ylläpitämät sähköiset ilmoituslomakkeet sekä word ja pdf -lomakepohjat.

Elintarvikelaki

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta, toimijan vaihtumisesta, toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta sähköinen lomake  / word / pdf
Ilmoitus virtuaalisesta elintarvikehuoneistosta word / pdf
Ilmoitus kontaktimateriaalitoiminnasta word / pdf
Ilmoitus alkutuotantopaikasta tai alkutuotaannon tuotteiden kuljetuksesta  word / pdf
Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen word / pdf

Hakemus kala-alan elintarvikehuoneistosta word
Hakemus liha-alan elintarvikehuoneistosta word 
Hakemus maitoalan elintarvikehuoneistosta word 
Hakemus muna-alan elintarvikehuoneistosta word 
Hakemus varasto-alan elintarvikehuoneistosta word

Terveydensuojelulaki

Ilmoitus terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen huoneiston käyttöönotosta sähköinen lomake / word / pdf

Hakemus talousvettä toimittavan laitoksen hyväksymiseksi word / pdf

Sähköinen asunnontarkastuspyyntölomake