Eteläinen aluekoulu

Eteläisen aluekoulun hankintamenettely on käynnistynyt ja alustavien tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta on käynnissä. Varsinaisen suunnitteluratkaisun ohjaamiseksi toiminnallisten ja teknisten vaatimusten määrittely on tässä vaiheessa oleellista. Määrittelytyötä tehdään eri käyttäjäryhmien muodostamissa työpajoissa, joihin osallistuu useita kymmeniä asiantuntijoita.

Myös asukkaat voivat osallistua ja antaa oman näkemyksensä ja panoksensa hankkeen vaatimusten määrittelyyn. Kerro mielipiteesi vastaamalla käynnissä olevaan asukaskyselyyn:

Linkki eteläisen aluekoulun rakentamisen asukaskyselyyn

Asukkaiden näkemysten myötä tuleva koulurakennus toivottavasti palvelee varsinaisen koulutoiminnan lisäksi mahdollisimman laajoja käyttäjäryhmiä. Kysely lähetetään Wilman kautta myös oppilaille ja heidän vanhemmilleen.

Nykyisen koulurakennuksen purku on aloitettu 5.10.2020. Purku on suoritettu 28.2.2021 mennessä. Purkutyömaa on aidattu ja työmaa-alueella liikkuminen on kielletty.

Purku-urakoitsijana on: 
Mestaripurkajat Oy, Janne Mäkelä, 050 498 8888
Mäntysaarentie 43, 69920 Oksakoski
mestaripurkajat(at)mestaripurkajat.fi

Hankkeen taustaa

Eteläisen aluekoulun rakentamiseen on päädytty kaupunkirakenneselvityksessä, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.6.2018 § 71. Päätöksen mukaisesti Urpolan, Urheilupuiston, Moision ja Olkkolan koulut korvataan uudella eteläisellä aluekoululla, joka rakennetaan Urpolan koulun tontille.

Eteläisen koulun hankesuunnitelmaa on käsitelty kaupunginvaltuustossa 16.3.2020. Kaupunginvaltuusto hyväksyi laaditun hankesuunnitelman (3.12.2019) muilta osin kuin päärakennusmateriaalin osalta. Urpolaan rakennettavasta eteläisestä aluekoulusta tulee puukoulu. Uusi aluekoulu toteutetaan hybridikonseptina, puun ja betonin parhaita ominaisuuksia hyödyntäen. Suunnittelun lähtökohtana on, että kustannustaso säilytetään alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisena 28,5 M€ irtaimistohankintoineen.

KV 16.3.2020 § 16 ja liite 1 Hankesuunnitelma 3.12.2019

Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020 § 140, että Eteläisen aluekoulu toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä ja KVR-urakalla. KVR-urakointimallissa urakoitsija vastaa sekä varsinaisesta suunnittelusta että rakentamisesta.

KH 20.4.2020 § 140

Perustietoa eteläisestä aluekoulusta

Kouluun tulee luokkien 1-9 perusopetus sekä erityisopetuksen ryhmät em. vuosiluokille. Lisäksi kiinteistössä toimivat nuorisotoimi ja iltapäiväkerho.

 • Oppilaita 850
 • Henkilökuntaa 100
 • Koulutoiminnan hyötyala: 7493,5 m2  =  8,8 m2/oppilas

  • oppimisen tilat (mm. luokkatiloja yli 70 kpl) 4095 m2
  • liikuntatiloja 1630 m2 (salit 980 m2 / 4 osaan jaettava + 200 m2)
  • kokoontumistiloja 475 m2
  • oppilashuollon tilat 140 m2
  • oppilaiden tilat 246 m2
  • hallinto ja henkilökunta 339 m2
  • ruokahuoltotilat 475 m2
  • huoltotoimentilat 90,5 m2
 • Rakennuksen bruttoala-arvio: 10 900 brm2

Pinta-alat ovat hankesuunnitelman mukaisia.