Hyvinvointi, strategia ja talous

Artikkelikuva

Mikkelissä hyvinvoinnin edistäminen on eri toimijoiden yhteistyötä. Kaupunki ja alueen muut toimijat, kuten oppilaitosten, seurakuntien, järjestöjen edustajat sekä yrittäjät toimivat yhdessä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymään strategiaan. Strategialla Mikkeli yhtenäistää tekemistään ja pyrkimyksiään. Strategialla ja strategisella ohjauksella tehdään kaupungin toiminnasta johdonmukaista ja ennustettavaa. Strategialla rakennetaan asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta, kaupungin menestystä, elinvoimaa ja kilpailukykyä.

Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkelin kaupunkistrategian vuosille 2022-2025 kokouksessaan 13.12.2021.