Strategia

Mikkelin kaupungin uutta strategiaa valmistellaan monilla foorumeilla syksyn 2017 aikana. Reilun viikon verran syyskuussa avoinna olleeseen verkkokyselyyn tuli noin tuhat vastausta. Materiaalia jatkojalostetaan keskustelutilaisuuksissa ja työpajoissa henkilöstön, asukkaiden ja eri sidosryhmien kanssa lokakuussa.

Strategia on tällä hetkellä lausuntokierroksella. Miten hyvin strategialuonnoksen tavoitteenasettelu on onnistunut? Mikä näkökulma puuttuu tai mitä haluaisit lisätä? Mikä on näkemyksesi esityksestä kaupungin arvoiksi? Strategialuonnosta pääsevät kommentoimaan myös kuntalaiset osoitteessa http://mikkeli.fi/kommentoistrategiaa

Syksyn tärkeitä päivämääriä

Syyskuussa 2017 oli asukkaiden ja muiden sidosryhmien vuoro vaikuttaa: näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia haettiin nettikyselyllä, johon pystyi vastaamaan eri rooleissa, esimerkiksi asukkaana, kaupungin työntekijänä, luottamushenkilönä, alueen yrittäjänä, yhdistysten tai järjestöjen edustajana tai vapaa-ajan asukkaana.

Strategian valmistelun aikataulu marraskuussa
3.11. Kaupungin yt-neuvottelukunnan kokous
20.11. Kaupunginhallituksen strategiakokous
21.11. Kaupunkiympäristölautakunnan kokous
23.11. Kaupunginvaltuuston iltakoulu
24.11. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -työpaja, FCG (kutsuttuina kaupungin virkamiesjohto, valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto ja valtuustoryhmien puheenjohtajat)
29.11. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokous
30.11. Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokous

Strategian valmistelun aikataulu joulukuussa
4.12. Kaupunginhallituksen päätöskokous
11.12. Kaupunginvaltuuston päätöskokous
12.12. Kaupungin yt-neuvottelukunnan kokous
 

Strategiset paikat -sarjassa tehdään strategiasta selvää!
 

Taustaa
Strategiaa 2014–2017 toteutettiin hyvinvointiohjelmilla – ohjelmien toteutumisessa paljon onnistumisia

Kaupunginvaltuusto keskusteli vilkkaasti strategiasta ja sen painopisteistä kokouksessaan 22. toukokuuta 2017. Keskustelun pohjaksi esiteltiin poikkihallinnollisten hyvinvointiohjelmien onnistumisia ja kehittämiskohteita.

Monia onnistumisia, muun muassa asukkaiden hyvinvointia lisäävää matalan kynnyksen toimintaa kirjastoissa sekä nuoria tukevan Ohjaamo Olkkarin ja Tajua Mut! -toimintamallin käynnistyminen.

Elinkeinojen hyvinvointia tukee muun muassa valtatien 5:n rakentaminen ja muut investoinnit. Ympäristön hyvinvointiin vaikuttavat niin vihreän liikkumisen edistäminen kuin uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminenkin.

Tiivistelmä (pdf) strategian onnistumisista ja keskeisistä kehittämiskohteista, esitetty kaupunginvaltuustolle 22.5.2017.

Strategiaa vuosille 2018 – 2021 laaditaan parhaillaan.