Strategia

Artikkelikuva

Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkelin kaupunkistrategian vuosille 2018 – 2021 kokouksessaan 11.12.2017. Hyväksytyn päätöksen yhteydessä linjattiin myös, että strategian osa-alueet, strategiaprosessi sekä strategian jalkauttaminen kuvataan erikseen laadittavassa arvokirjassa, jonka kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.1.2018.

Strategiset ohjelmat hyväksyttiin valtuustossa 20.8.2018. Ohjelmia ovat hyvän elämän ohjelma, kestävän kasvun ohjelma ja elinvoimaohjelma.

Ohjelmien sisältöjä

Hyvän elämän ohjelman painopisteisiin kuuluvat yhteisöllisyys, aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki sekä sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin.

Kestävän kasvun ohjelman painopisteisiin kuuluvat terveellinen ja turvallinen ympäristö, elinvoimaisuus ja kaupungistuminen.

Elinvoimaohjelman painopisteitä ovat osaaminen ja TKI- eli tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta, asiakaslähtöiset yrityspalvelut, matkailu, vapaa-ajanasuminen, kulttuuri, liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto, työllisyydenhoito, konsernirakenteen tiivistäminen ja kaupunkimarkkinointi.

Elinvoimaohjelmaan kuuluvat myös kehittämisalustat, joita ovat EcoSairila, Memory Campus ja Kalevankangas.

Tutustu Mikkelin arvokirjaan tästä!

Tutustu arvokirjan jatko-osaan, joka esittelee strategiset ohjelmat tästä!