Kesätyöseteli

Mikkeliläinen vuonna 2003 syntynyt nuori voi hakea kaupungilta kesätyöseteliä itsensä työllistämiseksi. Kun nuori on sopinut itselleen kesätyöpaikan mikkeliläisestä yrityksestä, hän voi hakea 300 euron arvoista kesätyöseteliä, mikä maksetaan nuoren työllistäneelle yritykselle.

Ohje kesätyösetelin hakemiselle

  • Mikkelin kaupunki maksaa 300 euroa mikkeliläiselle työnantajalle, joka palkkaa vuonna 2003 syntyneen mikkeliläisen nuoren kesätöihin kesätyösetelillä 1.5.–31.8.2019 välisenä aikana. Seteleitä on jaossa rajallinen määrä.
  • Työnantajan pitää olla y-tunnuksellinen yritys. Työnantajana ei voi toimia säätiö, yhdistys, järjestö yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö
  • Kesätyöseteleiden hakuaika on 4.2. – 31.5.2019.
  • Kesätyösetelihakulomake/Kesätyösetelin tuen tilityslomake: Word-lomake / PDF-lomake
  • Hakulomakkeen liitteeksi tulee työsopimus, ja molemmat yhdessä palautetaan Mikkelin kaupungin henkilöstöpalveluihin 31.5.2019 saakka (ma-pe klo 9-15) henkilökohtaisesti tai postitse. Osoite: Mikkelin kaupunki, Henkilöstöpalvelut, Maaherrankatu 9-11/ 3. krs, 50100 Mikkeli 
  • Seteleitä annetaan maksimissaan 1 kpl/nuori ja 2 kpl/työnantaja ja ne myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä.

 

Työnantajan velvollisuudet

  • Työpäiviä on oltava vähintään 10 ja työtunteja vähintään 60, josta  on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
  • Työnantaja hoitaa nuoren haastatteluun ja muut rekrytointiin liittyvät seikat omien käytäntöjensä mukaan ja solmii nuoren kanssa työehtosopimuksen mukaisen työsopimuksen ja hoitaa normaalit työnantajan velvollisuudet. Kaupunki suosittaa työnantajaa käyttämään palkkauksen periaatteina alan työehtosopimusta ja edellyttää Vastuullinen Kesäduuni-kampanjan periaatteiden noudattamista. Lisäksi on huomioitava laki nuorista työntekijöistä (998/1993).
  • Nuoren palkkaava yritys vastaa kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista. (tapaturmamaksut, sosiaaliturvamaksut, lomarahat ym.)
  • Työnantajan  tulee tehdä kirjallinen työsopimus nuoren kanssa ja antaa kirjallinen työtodistus. Työnantajan on erityisesti huomioitava nuorta työntekijää koskevat  työaika- ja turvallisuusmääräykset.

 

Tuen maksaminen yritykselle

Tuki maksetaan työsuhteen päätyttyä, kun työnantaja ilmoittaa sähköpostitse työsuhteen toteutuneen. Ilmoitus sähköpostiin rekrytointi(at)mikkeli.fi viimeistään 30.9.2019 mennessä. Myönnetty tuki voidaan periä takaisin, mikäli myöhemmin ilmenee, että lomakkeessa annetut tiedot ovat virheellisiä.