Kesätyöseteli

Kesätyöseteleiden hakuaika on päättynyt

 

Kesätyöseteleiden hakuaika on 1.2.–31.5.2020

Vuonna 2021 Mikkelin kaupunki maksaa 400 euroa mikkeliläiselle työnantajalle, joka palkkaa vuonna 2004-2006 syntyneen mikkeliläisen nuoren kesätöihin kesätyösetelillä 1.5. –31.8.2021 välisenä aikana. Nuoren tulee olla täyttänyt työn alkaessa 15-vuotta.

Kesätyöseteleitä on jaossa rajoitettu määrä enintään 250 kpl. Setelin tarkoituksena on helpottaa nuorten työllistymistä paikallisiin yrityksiin, yhdistyksiin, järjestöihin ja säätiöihin. Kesätyösetelin hakuaika on 1.2.–31.5.2021.

Kesätyösetelit jaetaan henkilöstöpalveluista hakujärjestyksessä. Mikkeliläinen vuonna 2004 – 2006 (nuoren tulee olla täyttänyt 15-vuotta työn alkaessa) syntynyt nuori voi hakea kaupungilta kesätyöseteliä itsensä työllistämiseksi.  

Kun nuori on sopinut itselleen kesätyöpaikan mikkeliläisestä yrityksestä, yhdistyksestä, järjestöstä tai säätiöstä, hän voi hakea 400 euron arvoista kesätyöseteliä. Kesätyösetelituki maksetaan nuoren työllistäneelle työnantajalle. Kesätyöseteliä hakevalla nuorella tulee olla täytettynä kaupungin nettisivuilta tulostettava kesätyösetelihakemus sekä työnantajan allekirjoittama todistus sovitusta kesätyöpaikasta.  

Hakulomake ja työsopimus voidaan toimittaa postitse (Mikkelin kaupunki/Henkilöstöpalvelut, Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli) tai hakemuksen voi myös jättää virastotalon (Maaherrankatu 9-11) ulko-oven vieressä olevaan postilaatikkoon. Kuoreen merkintä "Henkilöstöpalvelut/kesätyöseteli". Hakemukset liitteineen voi toimittaa myös salattuna sähköpostina osoitteeseen rekrytointi@mikkeli.fi. Kesätyösetelipäätös toimitetaan työnantajalle sekä kesätyöntekijälle hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiin tai jos sähköpostia ei ole ilmoitettu, toimitetaan päätös postitse.

Työnantajan pitää olla y- tunnuksellinen yritys, yhdistys tai järjestö tai säätiö. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö. Työpäiviä oli oltava vähintään 10 ja työtunteja vähintään 60, josta on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa.  

Työnantaja hoitaa nuoren haastatteluun ja muut rekrytointiin liittyvät seikat omien käytäntöjensä mukaan ja solmii nuoren kanssa työehtosopimuksen mukaisen työsopimuksen ja hoitaa normaalit työnantajavelvollisuudet. Nuoren palkkaava yritys vastaa kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista.

Kaupunki suosittaa työnantajaa käyttämään palkkauksen periaatteina alan työehtosopimusta ja edellyttää Vastuullinen Kesäduuni – kampanjan periaatteiden noudattamista. Lisäksi on huomioitava laki nuorista työntekijöistä (998/1993). Työnantajan tulee tehdä kirjallinen työsopimus nuoren kanssa ja antaa kirjallinen työtodistus   palvelussuhteen päätyttyä. Työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomioita nuorta työntekijää koskeviin työaika- ja turvallisuusmääräyksiin.  

Seteleitä annetaan maksimissaan yksi kappale nuorta kohden ja viisi kappaletta työnantajaa (y-tunnusta) kohden ja ne myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Tuki maksetaan työsuhteen päätyttyä, kun työnantaja ilmoittaa sähköpostitse työsuhteen toteutuneen. Ilmoitus sähköpostiin rekrytointi@mikkeli.fi viimeistään 30.9.2021 mennessä. Myönnetty tuki voidaan periä takaisin, mikäli myöhemmin käy ilmi, että lomakkeessa annetut tiedot ovat virheellisiä. 

Lisätietoa kesätyösetelistä:
rekrytointi(at)mikkeli.fi