Terveys- ja ympäristötarkastajan tehtävät

Linkki kesätyöhakulomakkeelle

Terveystarkastaja
Terveystarkastajaharjoittelija pääsee tutustumaan terveystarkastajan työtehtävään laajasti ja myös tekemään itsenäistä työtä. Tehtäviin kuuluu uimarantojen leväseuranta ja uimavesinäytteiden ottaminen.  Kesätyö kerryttää opintopisteitä ympäristöteknologian koulutusohjelman insinöörin tutkintoon. Hakijoilta edellytetään vähintään 18-vuoden ikää ja ajokorttia.

Ympäristötarkastajan tehtävät
Ympäristötarkastajan tehtäviin liittyy erilaisia ympäristönsuojelulain, maa-aineslain, jätelain ja luonnonsuojelulain valvontaan liittyviä tehtäviä, jotka tarkentuvat kevään 2021 aikana. Osa tehtävistä liittyy haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen valvontaan siten, että tehtävään liittyy kiinteistökohtaisia käyntejä jätevesijärjestelmän toimivuuden arvioimiseksi. Osa tehtävistä liittyy maa-aineslain valvontaan, jolloin tehtävään liittyy maa-aineskohteilla käyntiä ja tarkastuspöytäkirjojen kirjoittamista. Lisäksi harjoittelija osallistuu tarvittaessa muihin ympäristönsuojelun valvontaan ja ympäristön tilan tarkkailuun liittyviin tehtäviin. Hakijoilta edellytetään vähintään 18-vuoden ikää ja ajokorttia.