Tupakkatuotteiden myynti

Tupakkatuotteiden myynti edellyttää myyntipaikan sijaintikunnan terveysviranomaisen myöntämää vähittäismyyntilupaa. Mikkelissä tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupaa haetaan Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta. Toiminnanharjoittajan tulee laatia tupakan myyntiä koskeva vähittäismyyntilupahakemus sekä omavalvontasuunnitelma. Suunnitelma edellytetään vähittäismyyntilupahakemuksen liitteeksi.

Ohjeet lupahakemuksen ja omavalvontasuunnitelman tekemiseen sekä myyntilupahakemus löytyvät Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) sivuilla.

Tupakan vähittäismyyntilupamaksu ja tupakkatuotteiden myynnin vuosittainen valvontamaksu määräytyy Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti. 

Valviran ohje 15/2016: Tupakkalaki ulkoalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa (pdf)