Avustukset

Mikkelin kaupunki uudisti avustusperiaatteensa syksyllä 2017.

Suurin uudistus uusien avustusperiaatteiden mukaan on se, että kulttuuritapahtumien ja -järjestöjen avustukset haetaan kulttuuripalveluilta, nuorisotoiminnan avustukset liikunta- ja nuorisopalveluilta ja urheiluseurojen avustukset liikunta- ja nuorisopalveluilta. Aluejohtokunnat eivät enää myönnä avustuksia näihin.

Uusien avustusperiaatteiden mukaan avustuksia haetaan ensisijaisesti hyvinvoinnin ja osallisuuden, kaupunkiympäristö- sekä kasvatus- ja opetuslautakunnalta. Kaupunginhallitus voi poikkeustapauksissa myöntää toiminta- tai kohdeavustusta niille yhteiskunnallisesti merkittäville tahoille, jotka eivät kuulu aikaisemmin mainittuihin avustettaviin toimijoihin.

Avustushakemus voidaan tarvittaessa siirtää toisen palvelualueen päätettäväksi, jos toiminnan sisältö soveltuu paremmin tämän palvelualueen piiriin. Avustusta myönnetään kuitenkin vain yhteen kohteeseen vain yhdeltä palvelualueelta.

Palvelualueet päättävät omista avustusohjeistaan ja päätöksentekotasosta alla olevien kaupunginhallituksen vahvistamien avustusperiaatteiden pohjalta.

Lue tästä kaupungin uusitut yleiset avustusperiaatteet

Kaupungin avustukset haetaan e-asioinnin kautta. Katso täältä ohjeita e-asioinnin käyttöön (pdf)

Kaupungin myönnettävät avustukset

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

 • aluejohtokuntien avustukset
 • kaupunginosaseurojen avustukset
 • kulttuuriavustukset
 • liikunta-avustukset
 • museoavustukset
 • nuorisoavustukset
 • muut avustukset niille yhdistyksille jne., jotka toiminnassaan tukevat mikkeliläisten asukkaiden hyvinvointia ja lisäävät osallisuutta

Kaupunkiympäristölautakunta

 • asumisen avustukset
 • maaseudun yritystuet
 • yksityistieavustukset

Kasvatus- ja opetuslautakunta

 • avustukset koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Lisätietoja paivi.turunen(at)mikkeli.fi

Kaupunginhallitus

 • kaupunginhallitus voi poikkeustapauksissa myöntää toiminta- tai kohdeavustusta niille yhteiskunnallisesti merkittäville tahoille, jotka eivät kuulu aikaisemmin mainittuihin avustettaviin toimijoihin