Kulttuuripalveluiden vuosiavustus

Mikkelin kulttuuripalvelut myöntää vuosittain useita erilaisia avustuksia. Yleisten kulttuuripalveluiden avustusten tarkoituksena on tukea monipuolista kulttuuritarjontaa, mahdollistaa harrastustoimintaa ja edistää eri kulttuuritoimijoiden välistä yhteistyötä.

Vuosiavustus myönnetään mikkeliläisille rekisteröidyille kulttuuriyhdistyksille toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen täytyy myös sääntöjensä mukaan harjoittaa kulttuuritoimintaa. Avustuksen myöntää kulttuuri- ja museojohtaja hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaan.

Toimintaohjeet

Vuosiavustusta haetaan sähköisellä lomakkeella vuosittain 31.3. mennessä.

Hakemukseen tarvittavat liitteet:

- kuluvan vuoden toimintasuunnitelma

- kuluvan vuoden talousarvio

- edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan

lausunto

- yhdistyksen säännöt, mikäli niitä ei ole aiemmin toimitettu tai niitä on muutettu.

Vuosiavustusta haetaan sähköisellä lomakkeella vuosittain 31.3. klo 15.00 mennessä.