Uutiset tagilla 'Kaupunginhallitus'

Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2019 Esityslista Kaupunginhallitus piti ylimääräisen kokouksen, jossa käsiteltiin erityisesti kaupungin taloutta ja talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Kokousta johti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä. § 288 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Hyväksyttiin. § 290 Kyyhkylä-Säätiön saatavien poistoesitys Hyväksyttiin. § 291 Asunto Oy Hirviparin laina Hyväksyttiin. § 292 Talouden sopeutustoimenpiteiden tarkistaminen § 293 Strategian toimenpiteiden analyysi osana talouden tasapainotusta (Käsiteltiin yhdessä) […]

Mikkelin kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, ettei lentoaseman toimintaa lopeteta. Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että Markku Aholaiselle myönnetään hänen pyytämänsä ero kaupungin luottamustehtävistä. Kokousta johti kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Armi Salo-Oksa (kok.). Esityslista § 257 Ilmoitusasiat Kaupunginhallitus keskusteli vilkkaasti mikkeliläisten urakoitsijoiden 28.5.2019 lähettämästä kirjelmästä kaupunginhallitukselle kaupungin kouluhankkeista. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hankinta-asiamies Ilkka Liljander esitteli eri […]

Mikkelin kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 10.6. Mikkelin lentoaseman kohtaloa. Lentoaseman toimintaa on tarkasteltu erityisellä panostuksella vuosi sitten julkaistun kaupunkirakenneselvityksen jälkeen. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:lle annettiin tehtäväksi laatia selvitys lentoaseman liiketoimintamahdollisuuksista. Selvitys on valmistunut toukokuun lopussa ja se on kaupunginhallituksen esityslistan liitteenä. Mikkelin lentoasema on kaupungin omistama ja hallinnoima. Lentoasemalla ei ole säännöllisiä reittilentoja. Ainoa säännöllistä toimintaa […]

Mikkelin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.) on 3.6.2019 jättänyt eroanomuksen kaupunginhallituksen puheenjohtajuudesta ja kaupunginvaltuuston jäsenyydestä. Kaupunginhallituksen oli tarkoitus käsitellä kokouksessaan 3.6. asiaa tilapäisen valiokunnan asettamisesta. Valtuustoaloite tilapäisestä valiokunnasta liittyi Lappeenrannassa 15.5.2019 järjestetyn Suomen Yrittäjien kunnallisjohdon seminaarin tapahtumiin ja Markku Aholaisen käytökseen kyseisenä päivänä. Lappeenrannassa Aholainen oli useiden silminnäkijöiden mukaan kutsunut yrittäjiä "yhteiskunnan syöväksi". Asia sai […]

Mikkelin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan itäisen aluekoulun paikasta, Kalevankankaan jalkapallohallin rakentamisesta sekä useammasta asemakaavamuutoksesta. Tilapäisen valiokunnan asettamisesta ei päätetty, vaan asia jätettiin pöydälle, sillä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.) on 3.6.2019 jättänyt eroanomuksen kaupunginhallituksen puheenjohtajuudesta sekä kaupunginvaltuuston jäsenyydestä. Kokouksen puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen (kesk). Esityslista § 238 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Hyväksyttiin. § 239 Vaalijalan […]

Mikkelin kaupunginhallitus kokoustaa maanantaina 3. kesäkuuta. Kokouksen puheenjohtajana toimii 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen (kesk.). Kokouksessa kaupunginhallitukselle esitetään tilapäisen valiokunnan perustamista. Valiokunnan on määrä selvittää, nauttiiko kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.) kaupunginvaltuuston luottamusta. Valiokuntaan nimetään 5–7 jäsentä, jotka kaikki ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Valtuustoaloite liittyy Lappeenrannassa 15.5.2019 järjestetyn Suomen Yrittäjien kunnallisjohdon seminaarin tapahtumiin ja Mikkelin kaupunginhallituksen […]

Kaupunginhallituksen kokouksen puheenjohtajana toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen (kesk.). Kokouksessa äänestettiin ruoka- ja puhtauspalveluiden yhtiöittämisselvityksestä. Orijärven rantatien otto-oikeus asia poistettiin listalta. Muut asiat päätettiin yksimielisesti. Esityslista § 223 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Hyväksyttiin. § 224 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset Hyväksyttiin. § 225 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu 1.7.2019 – 31.1.2020 Hyväksyttiin. § 226 Elinvoimaohjelman tilannekatsaus 04/2019 Esittelijä muutti esityksen […]

Mikkelin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.) on ilmoittanut jättäytyvänsä sairauslomalle. Asia on julkinen kaupunginhallituksen esityslistalla. Kaupunginhallituksen kokousta 27.5. johtaa 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen (kesk.). Linkki kokouksen esityslistaan.

Mikkelin kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.5. tehtiin lisäpykälänä valtuustoaloite tilapäisen valiokunnan asettamisesta. Valtuustoaloitteen teki valtuutettu Pekka Pöyry (kesk.). Valtuustoaloite koskee arviointia siitä, nauttiiko kaupunginhallituksen puheenjohtaja luottamusta. Aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupunginhallitus tutkii tarpeen nimetä tilapäisen valiokunnan, jossa kaikki ryhmät ovat edustettuina. Kaupunginhallituksen on määrä käsitellä asiaa seuraavassa kokouksessaan 27.5. Linkki kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan § 65

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 13. toukokuuta. Linkki esityslistaan. Päätökset pykälittäin § 201 Hänninkentän huoltorakennuksen muutostyöt ja laajennus Tarjouskilpailun perusteella Hänninkentän muutostöiden ja laajennuksen hinta on 2,72 miljoonaa euroa, joka on 250 000 euroa enemmän kuin kaupunginvaltuuston talousarviossa varattu määräraha. Mikkelin kaupungille ei myönnetty kohteeseen valtion liikuntapaikka-avustusta (817 200 euroa). Koska muutostyöt ja laajennus ylittäisivät yli […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu