Uutiset tagilla 'Kaupunginhallitus'

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus, kokous 18.10.2021 § Esityslista § 412 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin. § 413 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallituksen kokous 27.9. käsitteli koontia säästötoimenpiteistä. Säästölista lähti muutamin muutoksin lautakuntien käsittelyyn. Lopulliset päätökset säästöistä tekee kaupunginvaltuusto talousarviokokouksessaan joulukuussa. Kaupunginorkesterin ja lentokentän henkilöstön osalta aloitetaan yt-neuvottelut. Kokouksen esityslistalla ollutta koontia säästötoimenpiteistä voi tarkastella täältä. Kaupunginhallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen keskustaryhmän tarkentavat esitykset, jotka sisälsivät seuraavat kohdat. Kaupunginorkesteri Selvitetään orkesterin toiminnan joukkorahoituksen mahdollisuus, tarkastellaan lippujen hinnoittelua […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 27.9. Kaupunginhallitus käsitteli muun muassa vuoden 2022 talousarviovalmistelun lisäsäästötoimenpiteitä. Kaupunginorkesterin tilannetta tarkastellaan vielä lautakunnissa, erilaisia vaihtoehtoja punniten. Myös muut lisäsäästötoimenpiteet lähetettiin valmisteluun keskustaryhmän ehdottamilla ohjeistuksilla. Linkki kokouksen esityslistaan Päätökset pykälittäin Pykälät 380–382 Kaupunginhallitus ei käyttänyt otto-oikeutta kyseisissä pykälissä. § 383 Ilmoitusasiat Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kokoukseen tuodut ilmoitusasiat. Lisäksi pykälän käsittelyn aikana […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokoustaa seuraavan kerran maanantaina 27.9. Esityslista sisältää lisäsäästötoimenpiteitä, jotka on valmistellut kaupungin johtoryhmä. Lisäsäästötoimenpiteet sisältävät kaupunginorkesterin ja lentokentän mahdolliset lakkautukset. Toimintojen lakkauttamisella tavoiteltaisiin vuosittain 19 henkilötyövuoden eli noin 1,1 miljoonan euron säästöä. Mikäli kaupunginhallitus päättää antaa ohjeeksi lautakunnille orkesterin ja lentokentän lakkauttamisen, päätetään samalla yt-neuvottelujen aloittamisesta. Esitettyihin lisäsäästötoimenpiteisiin kuuluvat myös muun muassa perhepäivähoidon […]

Artikkelin kuva

§ Esityslista § 376 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin. § 377 Edustajien nimeäminen maakuntaliiton edustajainkokouksen 28.9.2021 Kaupunginhallitus päätti valita Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokoukseen Pirjo Siiskosen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Raimo Heinäsen. Pöytäkirja […]

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021 § Esityslista § 357 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin. § 358 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei […]

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus, kokous 30.8.2021 § Esityslista § 343 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin. § 344 Teleoperaattoripalveluiden hankinta 2020-2026 Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupungin mukanaolon Hanselin Teleoperaattoripalvelut -puitejärjestelyssä 29.6.2026 asti ja valtuuttaa vs. talousjohtajan […]

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus, kokous 23.8.2021 § Esityslista § 326 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin. § 327 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti luottamuspaikoista järjestäytymiskokouksessaan maanantaina 16.8. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat Puheenjohtajaksi valittiin Oskari Valtola (kok.) Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Laura Hämäläinen (kesk.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Minna Pöntinen (vihr.). Kaupunginhallitus Puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Siiskonen (kesk.). Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Satu Taavitsainen (sd.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Raimo Heinänen (ps.). Siiskosen henkilökohtainen varajäsen on Kirsi Olkkonen, Taavitsaisen henkilökohtainen varajäsen on Jenni […]

Artikkelin kuva

§ Esityslista § 285 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin. § 286 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu