Uutiset tagilla 'Kaupunginhallitus'

§ 106 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Koska kaupunginjohtaja ei havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginhallitus päätti olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Lisäksi puheenjohtaja Markku Aholainen ilmoitti, että hän ilmoittanut käyttäneensä 8.3.2018 otto-oikeutta kaupungingeodeetin 23.2.2018 § 37 viranhaltijapäätökseen. Asia käsitellään kaupunginhallituksessa 26.3.2018. § 107 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.1.2018 täytäntöönpanot Todettuaan, […]

Kaupunginhallitus päätti 6.3. kokouksessaan muuttaa kunnossapitoinsinöörin viran sisäilma-asiantuntijan viraksi.  Sisäilma-asiantuntija vastaa jatkossa rakennusten kunto- ja sisäilmatutkimuksien koordinoinnista sekä osallistuu sisäilma-asioiden infotilaisuuksiin ja sisäilmaryhmien työskentelyyn. Lisäksi tehtävään kuuluu sisäilmakorjausten rakennuttaminen ja valvonta. Sisäilma-asiantuntija toimii myös rakennuttajien tukena kaupungin rakennuskohteissa varmistamassa suunnitelmien toimivuutta sekä työmaa-aikaista kosteudenhallintaa. Kaikki sisäilma-asioihin liittyvät Mikkelin kaupungin tiedotteet on koottu tänne (klikkaa linkkiä).

Kaupunginhallitus päätti valita hakijoiden koulutuksen, työkokemusvertailun ja tehtyjen haastattelujen sekä soveltuvuusarviointien kokonaisvertailun perusteella henkilöstöjohtajan virkaan Titta Saksan. Perusteena valinnalle on Saksan työkokemus henkilöstöhallinnosta, esimiestyökokemus sekä haastattelussa ja soveltuvuusarvioinneista saatu vahvistus hänen soveltuvuudestaan ko. virkaan. Keskustelun aikana Armi Salo-Oksa (kok.) esitti Liisa Ahosen (kd.) kannattamana, että virkaan valitaan Maria Närhinen. Puheenjohtaja esitti suljettua lippuäänestystä, joka pidettiin. […]

Kaupunginhallituksen kokous pidettiin poikkeuksellisesti tiistaina, sillä kaupunginhallitus piti kaksipäiväisen seminaarin 5.-6.3. Seminaarissa aiheina oli muun muassa strategiset ohjelmat (Hyvän elämän ohjelma, Kestävän kasvun ohjelma ja Elinvoimaohjelma) sekä Elinvoimaohjelman kehittämisalustat. Seminaarissa käsiteltiin myös kaupunkirakenneselvityksen tilannetta. Kaupunginhallitus valitsi tänään kaupungin uudeksi henkilöstöjohtajaksi Titta Saksan. Valinta tehtiin suljetulla lippuäänestyksellä. Äänestyksessä Titta Saksa sai 7 ääntä ja Maria Närhinen […]

Mikkelin kaupungin uusi henkilöstöjohtaja valitaan ensi viikolla. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 6. maaliskuuta. Haastatteluryhmä pyysi haastattelujen jälkeen Johanna Mäkelää, Maria Närhistä ja Titta Saksaa osallistumaan soveltuvuustutkintoihin. Soveltuvuustutkintolausunnot käsitellään kokouksessa, jolloin kaupunginhallitukselle myös annetaan esitys virkaan valittavasta henkilöstä. Asia kaupunginhallituksen esityslistalla (klikkaa linkkiä).

Mikkelin kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 6. maaliskuuta kunnossapitoinsinöörin nimikkeen muutosta sekä kelpoisuusvaatimuksia. Uudeksi virkanimikkeeksi esitetään sisäilma-asiantuntijaa. Sisäilma-asiantuntija vastaa jatkossa rakennusten kunto- ja sisäilmatutkimuksien koordinoinnista sekä osallistuu sisäilma-asioiden infotilaisuuksiin ja sisäilmaryhmien työskentelyyn. Lisäksi tehtävään kuuluu sisäilmakorjausten rakennuttaminen ja valvonta. Sisäilma-asiantuntija toimii myös rakennuttajien tukena kaupungin rakennuskohteissa varmistamassa suunnitelmien toimivuutta sekä työmaa-aikaista kosteudenhallintaa. Toistaiseksi kunnossapitoon liittyviä tehtäviä varten […]

Kaupunginhallituksen varsinainen kokous alkoi tänään maanantaina poikkeuksellisesti klo 16, sillä hallitus piti suunnittelukokouksen klo 13 alkaen. Suunnittelukokouksen aiheina oli muun muassa Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ajankohtaiset asiat, joista oli kertomassa kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen. Hallitus käsitteli suunnittelukokouksessaan myös Kalevankankaan alueen kehittämistä. Lisäksi hallitus keskusteli Taidemuseon väistötilojen tilanteesta. Muilta osin suunnittelukokouksen asiat siirtyivät myöhemmin käsiteltäviksi. […]

§ 36 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Koska kaupunginjohtaja ei havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginhallitus päätti olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. § 37 Mikkelin kaupungin ja Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry:n välinen kumppanuussopimus v. 2018-2021 Mikke ry:n toiminnanjohtaja Tiina Maczulskij ja hallituksen puheenjohtaja Armi Salo-Oksa selostivat asiaa kaupunginhallitukselle. Armi […]

Kaupunginhallitus sai kokouksessaan katsauksen Vesiliikelaitoksen jäteveden puhdistuslaitoksen investoinnin valmistelutilanteesta sekä ecoSairilan kehittämisalustan tilanteesta. Kaupunginhallitus keskusteli asiasta parin tunnin ajan ja totesi puhdistuslaitoksen olevan Mikkelille tärkeä investointi. – Uusi jätevesilaitos tarvitaan ja nyt toteutukseen tuleva vaihe on hankkeessa keskeinen. Käynnissä oleva tarjousten käsittelyssä tarkastetaan mahdollisuuksia kustannusten alentamiseen. Se on Vesilaitoksen johdon tehtävä. Mitä investoinnista seuraa kaupungin […]

§ 4 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Koska kaupunginjohtaja ei havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginhallitus päätti olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. § 5 Kaupunginvaltuuston kokouksen 13.11.2017 täytäntöönpanot Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päätti niiden täytäntöönpanosta seuraavaa: […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu