Uutiset tagilla 'Kaupunginhallitus'

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus käsitteli  kokouksessaan tiistaina 24.11. vuoden 2021 talousarviota, mutta päätöksiä ei vielä tehty.   Käsittelyä jatketaan maanantaina 30.11.

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus aloitti talousarvion käsittelyn kokouksessaan maanantaina 23. marraskuuta. Linkki kokouksen esityslistaan § 360 Ristiinan Kirkonkylän seudun osayleiskaava Minna Pöntinen (vihr.) esitti Jukka Pöyryn (kd.) kannattamana asian palauttamista uutteen valmisteluun ja kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn. Äänestettiin. Pohjaesitys, JAA, 9 ääntä: Kirsi Olkkonen (kesk.), Soile Kuitunen (sd.), Petri Pekonen (kesk.), Armi Salo-Oksa (kok.), Pekka Pöyry (kesk.), Mali Soininen (kok.), Aro […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus piti ylimääräisen kokouksen maanantaina 16.11. Kokouksessa vahvistettiin kaupunginlakimiehen viran vaali. Linkki: Kokouksen esityslista § 355 Kaupunginlakimiehen viran vaalin vahvistaminen Kaupunginhallitus vahvisti kaupunginlakimiehen vaalin. Tarja Tarkiainen ottaa viran vastaan 7.12.2020. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa virantoimituksen aloittamisesta alkaen.

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti 2. marraskuuta. Linkki kokouksen esityslistaan   § 342 Energiatuotannon poltto- ja lämmitysöljyjen hankinta 1.12.2020–30.11.2022 Energiatuotannon poltto- ja lämmitysöljytoimittajaksi Mikkelin kaupungille ja hankintarenkaalle ajalle 1.12.2020–30.11.2022 valittiin Teboil Oy. Hankintaan sisältyy tarjouspyynnön mukainen yhden vuoden mahdollinen optiovuosi, josta tehdään erillinen päätös. Tekninen johtaja valtuutettiin tekemään päätös mahdollisesta optiosta. § 343 Sähköenergian hankinta 1.1.2021–31.12.2022 Sähköenergian tuottajaksi […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 26.10. Kokouksen esityslista § 317 – 319 Pykälät hyväksyttiin. § 320 Sisäisen tarkastuksen raportointi Kaupunginhallitus merkitsi tietoonsa vuoden 2020 sisäisen tarkastuksen raportoinnin. Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä seuraavasti: Kaupunginhallitus edellyttää, että raportissa esitetty toimenpidesuunnitelma viedään täytäntöön esitetyllä aikataululla. Kaupunginhallitus käy läpi toimenpidesuunnitelman toteutuksen kevään 2021 aikana. Hyväksyttiin. KPMG:n päävastuullinen tarkastaja Harri Leppiniemi […]

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus kokoontui 12.10.2020 ylimääräiseen kokoukseensa.  § Esityslista  § 308 Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon operointipalveluiden ja kehittämiskumppanin kilpailutus – tarjouspyynnön julkaisu kilpailullisen neuvottelumenettelyn piirissä Kaupunginhallitus päätti, että Mikkeli julkaisee hankintamenettelyn sisäisen tarjouspyynnön valmistelutyöryhmän aikaisemmin kaupunginhallituksessa hyväksyttämän suunnitelman mukaisesti. Lisäksi Petri Pekonen esitti Kirsi Olkkosen ja Pekka Pöyryn kannattamana, että ehtona puhdistamotoimintojen siirrolle operaattorille on se, että vesimaksut eivät […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti 21. syyskuuta. Linkki kokouksen esityslistaan. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen käsittelyn yhteydessä esittelijä täydensi päätösesitystään niin, että vedenpuhdistamohankkeelle toteutetaan sisäisen tarkastus hankekustannusten nousun vuoksi. Lisäys hyväksyttiin. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on selkiyttää tilannekuvaa puhdistamohankkeen kokonaiskustannuksista.  § 295 Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon operointipalveluiden ja kehittämiskumppanin kilpailutus – tilannekatsaus Merkittiin tiedoksi. Keskustelun aikana Jukka Pöyry (kd.) esitti, että kilpailutuksen rinnalla selvitään […]

Artikkelin kuva

Kaupunginlakimiehen hakuaika päättyi eilen tiistaina 15.9.2020. Hakuaikaan mennessä hakemuksensa jätti neljä henkilöä. Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että se 21.9.2020 kokouksessaan nimeää haastatteluryhmän ja kutsuu kaikki hakijat haastatteluun. 

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti 14.9. Linkki esityslistaan § 284 Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen uudeksi maakuntaliiton perussopimukseksi. § 285 Etelä-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen pelastustoimen järjestämisestä. § 286 Kaupunginhallituksen lausunto Puolustusvoimien pääesikunnalle operatiivisen johtamiskyvyn kehittämisen henkilöstövaikutuksista […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 31.8. Linkki kokouksen esityslistaan § 264 Kaupunginhallituksen lausunto aluehallintovirastolle – Rahulan koulun lakkaamisesta tehty kantelu Kaupunginhallitus päätti antaa oheisen lausunnon Itä-Suomen aluehallintovirastolle tehtyyn kanteluun. § 265 Kaupunginhallituksen lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelain muuttamisesta Mikkelin kaupunginhallitus esittää lausuntonaan kannattavansa esitettyjä kuntarakennelain muutoksia. § 266 Kaupunginhallituksen lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu