Uutiset tagilla 'Kaupunginhallitus'

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 13. toukokuuta. Linkki esityslistaan. Päätökset pykälittäin § 201 Hänninkentän huoltorakennuksen muutostyöt ja laajennus Tarjouskilpailun perusteella Hänninkentän muutostöiden ja laajennuksen hinta on 2,72 miljoonaa euroa, joka on 250 000 euroa enemmän kuin kaupunginvaltuuston talousarviossa varattu määräraha. Mikkelin kaupungille ei myönnetty kohteeseen valtion liikuntapaikka-avustusta (817 200 euroa). Koska muutostyöt ja laajennus ylittäisivät yli […]

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 6. toukokuuta. Kokous oli ylimääräinen. Esityslista Kokouksessa käsiteltiin muun muassa työsuojeluilmoitusta, Etelä-Savon pääomarahaston perustamista, Mikkelin kaupungin hallitusohjelmatavoitteita sekä terveysvalvonnan johtajan viran täyttämisen keskeyttämistä. §190 Työsuojeluilmoitus luottamushenkilön epäasiallisesta käyttäytymisestä Asiaa käsiteltiin aikaisemmin kaupunginhallituksessa 8.4.2019, § 164. Kaupungilla on työnantajana työturvallisuuslain 28 §:n, yhdenvertaisuuslain 14 §:n ja tasa-arvolain 8 §:n perustuva velvollisuus puuttua […]

Mikkelin kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 6.5. Mikkelin hallitusohjelmatavoitteita. Esitys on myös lähetetty Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansanedustajille. Hallitusohjelmatavoitteessaan Mikkelin kaupunki tukee Suomen 21 suurimman kaupungin linjauksia tulevaisuuden kansalliseksi kaupunkipolitiikaksi. Kaupunkien riittävät taloudelliset toimintaedellytykset halutaan turvata. Mikkelin kaupunki myös korostaa, että saavutettavuutta on syytä edistää. Kohteita ovat muun muassa nopea junarata eli niin sanottu Kouvola-Porvoo-oikorata, yksityisteiden rahoituksen turvaaminen sekä […]

Esityslista Mikkelin kaupunginhallitus päätti useammasta kaavamuutoksesta. Valtuustoaloite vuoropysäköinnistä päätettiin palauttaa uudelleenvalmisteluun yksimielisesti. Mikkelin kaupunginhallitus arvioi kaupunginjohtaja Timo Halosen onnistuneen tehtävistään melko hyvin. § 169 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Hyväksyttiin. § 170 Kaupunginvaltuuston kokouksen 18.2.2019 täytäntöönpanot Hyväksyttiin. § 171  – 178 Pykälät hyväksyttiin. § 179 Periaatepäätös asemakaavan muuttamiseksi koskien 9. kaupunginosan (Lähemäki) kortteleita 97, 103 ja katu-, pysäköinti […]

Kaupunginhallitus kokousti maanantaina lyhyen listan mukaisesti. § 162 Esiselvitys alueellisesta pääomarahastosta Merkittiin tiedoksi. § 163 Terveysvalvonnan johtajan viran täyttäminen Virkaa on hakenut määräaikaan mennessä kaksi hakijaa, jotka ovat Maria Tirkkonen ja Veera Varo.  Kaupunginhallitus päätti, että molemmat hakijat haastatellaan ja nimesi haastatteluryhmään Petri Pekosen (kesk.), Markku Aholaisen (sd.), Armi Salo-Oksan (kok.) ja henkilöstöjohtaja Maria Närhisen.

Kaupunginhallitus myönsi Mikkelipuistoyhdistys ry:lle resursseja tulevan kesän puutarhatoimintoja varten. Päätös perustui esittelijän muutettuun pohjaesitykseen. Koulujen toteutustavasta äänestettiin. Kumppanuussopimukset hyväksyttiin yksimielisesti pohjaesitysten mukaisesti. Esityslista Kokouksessa puheenjohtajana toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen. § 137 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Tekninen korjaus tilinpäätösmateriaaliin: Sivun 58 kohdassa 1.7.2 (Talouden tasapainottamistoimenpiteet) neljäs kappale, viimeinen virke. Korvataan uudelleen muotoillulla virkkeellä: Kaupunkirakenneselvityksen […]

Mikkelin kaupunginhallitus käsittelee Mikkelipuistoyhdistykselle myönnettävää avustusta kokouksessaan 1. huhtikuuta. Kaupunginhallitukselle esitetään, että se myöntää Mikkelipuistoyhdistys ry:lle 130 000 euron lisämääräavustuksen vuodelle 2019 ja samalla osoittaa puistokokonaisuuden ylläpitämiseksi työpanosta. Yhdistys haki avustusta 190 000 euroa. Hakemuksessa Mikkelipuistoyhdistys korostaa, että puistolla on mahdollisuus kehittyä ympärivuotiseksi kohteeksi, jossa on aktiviteetteja ja tapahtumia niin matkailijoille kuin alueen asukkaille. Kaupunginhallituksen listatekstissä […]

Kaupunginhallituksen kokouksen päätöksiä 11.3.2019 Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan palvelusuunnitelmaa. Käsittely toi kaupunginjohtajan tekemään pohjaesitykseen useampia muutoksia. Pykälän käsittelyn aikana kaupunginhallitus äänesti peräti 14 kertaa. Muut kokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti ja ne koskivat muun muassa Mikkelin kaupungin osallistumista Saimaan alueen ja Järvi-Suomen Peruskirjaan, Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimusta, Kattilansillan päiväkodin esisopimusta sekä terveysvalvonnan johtajan viran aukijulistamista. Esityslista § […]

Esityslista Kaupunginhallitus hyväksyi Kalevankankaan jalkapallohallin hankesuunnitelman ja tarjouspyyntöasiakirjat.  Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Anttolan koulun liikuntasalin rakennusurakka etenee, mikäli kaupunginvaltuusto myöntää investointiin lisämäärärahan. Museostrategia päätettiin palauttaa uuteen valmisteluun.  § 92 Ohjausryhmän esitys palvelusuunnitelmaksi Merkittiin tiedoksi. Keskustelun aikana Jyrki Koivikko (kok.) esitti Armi Salo-Oksan (kok.) ja Olli Miettisen (kok.) kannattamana pöytäkirjaan kirjattavaksi seuraavaa: "Kokoomuksen ryhmä ei voi […]

Mikkelin kaupunginhallitukselle esiteltiin kokouksessa 4.3. Perlacon Oy:n valmistelema palvelusuunnitelmaesitys. Esitys pohjautuu johtavien viranhaltijoiden haastatteluihin sekä palvelusuunnitelman ohjausryhmän evästyksiin. Palvelusuunnitelman ohjausryhmän jäsenet olivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.), kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen (kesk.), kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Armi Salo-Oksa (kok.), hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan puheenjohtaja Jatta Juhola (sd.), kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Taina Harmoinen (kesk.), kaupunkiympäristölautakunnan […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu