Uutiset tagilla 'Kaupunginhallitus'

Mikkelin kaupunginhallitus piti maanantaina 17.9. ennen kaupunginvaltuuston iltakoulua suunnittelukokouksen. Suunnittelukokouksissa keskustellaan valmisteilla olevista ja päätöksentekoon tulevista asioista. Suunnittelukokouksissa ei tehdä päätöksiä. Kuluvan syksyn toisessa suunnittelukokouksessa kulttuuri- ja museojohtaja Matti Karttunen esitteli kaupunginhallitukselle museostrategiaa, jota hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käsitteli kokouksessaan 29.8.2018. Sivistysjohtaja Virpi Siekkinen esitteli kouluverkkotoimenpiteitä kaupunginhallitukselle. Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli kaupunkirakenneselvityksen sekä strategisten ohjelmien johtamista […]

Kaupunginhallitus muun muassa päätti terveysvalvonnan viran täyttämisestä sekä käsitteli Suksimäen päiväkodin tilannetta. Päätökset pykälittäin § 327 Sopimusvaltuudet IT-infrapalveluiden järjestämiseen Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan päättämään ja allekirjoittamaan IT-palvelujen siirtoon liittyviä palvelutuottajien sopimuksia talousarvion ja siirtoprojektin määrärahojen puitteissa. § 328 Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen yhteisen taloushallinnon, palkanlaskennan ja tietotekniikkapalveluja tuottavien yhtiöiden perustaminen Talousjohtaja […]

Kaupunginhallitus muun muassa hyväksyi Mikkelin kaupungin brändimäärittelyt sekä lähetti valtuustoaloitteita valmisteluun. – Brändityö tukee strategian ja hyväksyttyjen strategisten ohjelmien sisältämien toimenpiteiden toteutusta, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.) kiteyttää. Brändityö jatkuu vielä, kun kaupunginhallitus käsittelee brändikäsikirjan myöhemmin syksyllä. Päätökset pykälittäin § 315 Mikkelin tarina, brändi- ja imagotyö Kaupunginhallitus hyväksyi brändimäärittelyt pohjaksi Mikkelin kaupungin brändikäsikirjalle. § 316 […]

Kaupunginhallitus muun muassa hyväksyi taideohjelman ja talousarvioraamin vuodelle 2019. Talousarvioraamissa näkyvät alkukesällä tehdyt linjaukset. – Raamibudjetti on laadittu valtuuston kesäkuussa hyväksymän palvelurakennepaketin pohjalta, joten poliittisen johdon linjaus on olemassa ja ne toteutetaan mahdollisimman tarkkaan. Muuten palvelulaajennukset edellyttävät todella tarkkaa harkintaa, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.). – Yksityiskohtaiset toimintojen muutokset valmistellaan lautakunnissa. – Kaupunginhallitus oli […]

Mikkelin kaupunginhallitus piti suunnittelukokouksen 27.8. kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen. Suunnittelukokouksissa keskustellaan valmisteilla olevista ja päätöksentekoon tulevista asioista. Suunnittelukokouksissa ei tehdä päätöksiä. Mikkelin tarina, brändi- ja imagotyö Kaupunginhallitus osallistui brändi- ja imagotyön työpajaan, jossa kerättiin näkemyksiä Mikkelin kaupunkimarkkinoinnin pääviesteihin. Kaupunkirakenneselvityksen, strategisten ohjelmien sekä palvelusuunnitelman ohjaus ja seuranta Kaupunginhallitus käsitteli 20.8. hyväksyttyjen strategisten ohjelmien jalkauttamista sekä palvelusuunnitelman ohjausta […]

Mikkelin kaupunginhallitus palasi työskentelemään kesätauon jälkeen. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Sodan ja rauhan keskus Muistin perustamista, Mikkelin kaupunkistrategian strategisia ohjelmia ja torin esiintymislavan suunnitelmia. Päätökset pykälittäin § 282 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta esityslistalla oleviin viranomaisten tekemiin päätöksiin. § 283 Kaupunginvaltuuston kokousten 21.5. ja 18.6.2018 […]

Mikkelin kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 13.8. Hallitustorille suunnitellun esiintymislavan rakennuttamista. Kesäkuisessa kokouksessaan kaupunkiympäristölautakunta päätti esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy esiintymislavan kevyemmän vaihtoehdon suunnitelmat ja antaa luvan hankkeen käynnistämiseksi. Lavasta tulee kevytrakenteinen, puupintainen, sivuilta graniittipinnoitteinen korotettu rakennelma, joka on katettu purjekankaalla neljän vinopilarin avulla. Lavan ja portaiden verhouksena on graniitti. Pilarit maalataan tummanharmaiksi. Katos rakennetaan luonnonvalkoisesta purjekankaasta ja […]

Kaupunginhallitus muun muassa sai tiedokseen Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyn (ELPO) tulokset 2018 ja totesi tulosten perusteella, että vuoropuhelua kaupungin ja yritysten kesken pitää tehostaa. Hallitus kuuli myös esittelyn Meijän Mikkeli -hankkeesta ja päätti myöntää hankkeelle kehittämisrahaa kaupungin omarahoitusosuuden verran eli 187 500 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1 250 000 euroa. Päätökset pykälittäin § 268: Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO) -kyselyn tulokset 2018 Etelä-Savon […]

Kaupunginhallitus muun muassa hyväksyi omalta osaltaan pienin muutoksin kaupunkirakenneselvityksessä esitetyt linjaukset. Asiasta julkaistaan erillinen tiedote.  Kaupunginhallitus myös muun muassa päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy niin sanotun Siilomyllykorttelin tonttien myynnin. Lukioiden hallinnollisen yhdistämisen selvittämiseen esitetään työryhmää, ja yhdistäminen on tarkoitus tehdä vasta vuoden 2019 alusta. Päätökset pykälittäin: § 242 IT-infrapalveluiden järjestäminen 1.7.2019 alkaen Kaupunginhallitus hyväksyi […]

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunkirakenneselvityspaketin Tulevat vuodet investoidaan lapsiin ja nuoriin Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan pienin muutoksin toukokuussa julkaistun kaupunkirakenneselvityspaketin ja siihen sisältyvät linjaukset. Paketti koostuu rakenteellisista muutoksista ja kustannustasoa alentavista toimenpiteistä. Linjaukset sisältävät muun muassa investointeja uusiin koulu- ja päiväkotirakennuksiin. Samassa yhteydessä koulu- ja päiväkotiverkkoja tiivistetään isommiksi kokonaisuuksiksi. Paketti on toimenpidekokonaisuus, jonka tavoitteena on taata […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu