Uutiset tagilla 'Kaupunginhallitus'

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 22.6. Kesätauon jälkeen hallitus kokoontuu seuraavan kerran elokuussa. Kokouksen tärkein kokonaisuus oli talous- ja tulevaisuusohjelma. Kaupunginhallitus linjasi, että monipaikkainen asuminen ja työskentely -toimenpiteeseen kiinnitetään erityistä huomioita ja konkreettisia toimenpiteitä toteutetaan nopeutetusti. Talous- ja tulevaisuussuunnitelmasta äänestettiin useamman kerran. Äänestyksen jälkeen esitykseen tuli muutoksia muun muassa koululaisten ilmaiseen joukkoliikenteeseen. Esityksessä siitä olisi luovuttu, […]

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2020 § Esityslista § 193 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin. § 194 Jätevedenpuhdistuslaitoksen rakentamisen tilannekuva Merkittiin tiedoksi ja esitetään kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi katsauksen jätevedenpuhdistuslaitoksen rakentamisesta.  Pöytäkirja […]

Artikkelin kuva

§ 185 Asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista suoritteista perittävät maksut Kaupunginhallitus hyväksyi liitteen mukaisesti asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista suoritteista perittävien maksujen taksan noudatettavaksi 1.7.2020 alkaen, kumoten 1.1.2013 voimaanastuneen asiakirjoista perittävien lunastusten ja lähetysmaksujen hinnaston. Lisäksi kaupunginhallitus siirtää hallintosäännön 8 luvun 81 §:n mukaista asiakirjojen antamisesta perittävien […]

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus kokousti etäyhteyksien välityksellä maanantaina 11. toukokuuta. Linkki kokouksen esityslistaan § 152 – 153 Hyväksyttiin. § 154 Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole käsitelty 31.12.2019 mennessä Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi esityslistalla olevan liitteen mukaiset valtuustoaloitteet. § 155 Asemakaavan muutos Mikkelin kaupungin 9. kaupunginosa (Lähemäki) / Saksalan aukio Keskustelun aikana Jarno Strengell (sd.) esitti Soile […]

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus kokousti maanantaina 4. toukokuuta. Linkki kokouksen esityslistaan. § 145 Etelä-Savon Energia Oy ja ESE-Verkko Oy konsernilainat 2020 Asia päätettiin jättää pöydälle. § 146 Microsoft EAS-sopimuksen hankinta aikavälille 1.6.2020 – 31.5.2023 Hyväksyttiin. Talousjohtaja valtuutettiin allekirjoittamaan sopimukset Atea Finland Oy:n ja Microsoft Oy:n kanssa. Lisenssikustannukset kohdistetaan käyttäjien tulosyksiköille käyttäjämäärien suhteessa. § 147 Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle pysäköintivirhemaksua […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 20.4. Linkki esityslistaan. § 131 Kaupunginvaltuuston kokouksen 17.2.2020 täytäntöönpanot  Hyväksyttiin. § 132 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu, 1.7.2020 – 25.1.2021 Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunginhallituksen kokousaikataulun. Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, ​että se päättää pitää valtuuston kokoukset: • ma 24.8.2020 • ma 5.10.2020 • ma 9.11.2020 (veroprosentit) • ma 7.12.2020 klo 12.00 (talousarvio) […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus käsitteli yhteistoimintaneuvottelujen tulosta ylimääräisessä kokouksessaan 16.4.2020. Linkki esityslistaan. Tuotannollisin perustein käynnistetty yhteistoimintamenettely aloitettiin 1.4.2020 kaupungin yhteistyöryhmässä, joka on yhteistoimintalain 14 §:n mukainen toimielin. Yhteistoimintaneuvotteluja käytiin yhteensä kolmessa eri kokouksessa. Ne pidettiin 1.4., 8.4. ja 15.4.2020, jolloin yhteistoimintavelvoite todettiin täyttyneeksi. Keskustelun aikana Jarno Strengell (sd.) teki viisi erillistä esitystä: –  koska lomautusesitysten peruminen ei tule […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti etäyhteyksillä maanantaina 6. huhtikuuta. Linkki esityslistaan § 118 Metsä-Sairilan vedenpuhdistamon operointipalveluiden kilpailutus – ennakkomateriaali Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa Mikkelin vesilaitoksen käynnistämään hankintamenettelyn yhteistyössä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon, aluepuhdistamoiden ja pumppaamojen operointi- ja kunnossapitopalveluista sekä kehittämiskumppanin valinnasta kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Keskustelun aikana Jarno Strengell (sd.) esitti, että EU-hankintailmoitus, erityisalat OSALLISTUMISPYYNTÖ 292412 lisätään seuraava […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokoustaa etäyhteyksillä maanantaina 6.4. Kokouksen esityslistalla on muun muassa Metsä-Sairilan vedenpuhdistamon operointipalveluiden kilpailutus sekä ajankohtaiset koronavirusasiat. Myös muut toimielimet kokoustavat etänä. Kaupunginhallitukselle esitetään, että se täydentää päätöstään 23.3.2020 § 96 niin, että lautakunnat ja liikelaitosten johtokunnat voivat kokoontua oman kokoussuunnitelman mukaisesti sähköisinä kokouksina.  Kaupunginvaltuusto ei kokousta huhtikuussa. Kuva: Kaupunginhallituksen huone ammottaa tyhjyyttään koronakriisin aikana.

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 30.3. Linkki kokouksen esityslistaan § 100 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat: Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.3.2020. Hyväksyttiin. Keskustelun aikana Jarno Strengell (sd.) esitti, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan 19.3.2020 kokouksen kohdassa 36  § koulujen liikuntasalien maksut, eikä hyväksy liikuntasalivuorojen muuttamista maksulliseksi. Perustelu: Aikuisten ja junioreitten yhteisharrastustunnin 10 euron tuntimaksu, […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu