Uutiset tagilla 'Kaupunginhallitus'

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2023 kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle vahvaa talouden tasapainottamisohjelmaa. Kaupunginhallitus korosti päätöksessään, että palvelusuunnitelman laatimisen päätavoitteena on löytää pysyviä toiminnallisia muutoksia ja taloudellisia säästöjä yhteistyössä henkilöstön kanssa kaupungissa normaalisti käytössä olevan yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. Kaupungin taloudellisena tavoitteena on nostaa vuosikate 25–30 miljoonan euron tasolle vuodesta 2020 alkaen. Suunnitelmakaudella […]

Kaupunginhallitus jatkoi talousarvion 2019 käsittelyä. – Tänään pohjustettiin ennusteita talousarvioon ja jatketaan asiasta ensi viikolla, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen. Päätökset pykälittäin § 438 Henkilöstösuunnitelma 2019–2022 Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä 3.12.2018. § 439 Talousarvio vuonna 2019 Asian käsittelyä jatketaan maanantaina 3.12.2018 pidettävässä kokouksessa.   Lisätietoja Markku Aholainen kaupunginhallituksen puheenjohtaja puh. 040 074 5537

Kaupunginhallitus muun muassa päätti Otavan opiston liikelaitoksen nimen muuttamisesta sekä aloitti talousarvion käsittelyn. Päätökset pykälittäin § 424 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu 1.1.–30.6.2019 Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistalla esitetyn kaupunginhallituksen kokousaikataulun seuraavalla muutoksella: 1.4.2019 kokous (tilinpäätös), 25.3.2019 varapäivä. Kaupunginhallitus myös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se pitää kaupunginvaltuuston kokoukset esityksen mukaisessa aikataulussa. § 425 Otavan opiston liikelaitoksen nimen muuttaminen Kaupunginhallitus […]

Kokouksessaan kaupunginhallitus käsitteli ensi vuoden veroprosentit sekä kantakaupungin osayleiskaavan. Päätökset pykälittäin § 390 Pöytäkirjan tarkastaminen sähköisesti Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että sähköinen pöytäkirjantarkastus otetaan käyttöön kaupunginvaltuustossa 12.11.2018 kokouksesta alkaen.  § 391 Oikeusministeriön tiedote vuonna 2019 toimitettavista vaaleista Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi oikeusministeriön tiedotteen vuonna 2019 toimitettavista vaaleista. § 392 Kaupunginhallituksen lausunto Metsä-Sairilan ympäristönasukkaat ry:n valitukseen Metsä-Sairilan […]

Kaupunginhallitus vahvisti konsernitarkastajan virkavaalin ja käsitteli lausuntoa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden vuoden 2019 talousarviosta ja 2019–2021 taloussuunnitelmasta.   Päätökset pykälittäin § 382 Konsernitarkastajan viran vaalin vahvistaminen Kaupunginhallitus päätti, että konsernitarkastajan virkavaali vahvistetaan.   § 383 Kaupunginhallituksen lausunto Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden vuoden 2019 talousarviosta ja 2019–2021 taloussuunnitelmasta Kaupunginhallitus hyväksyi lausunnon Essoten kuntayhtymän vuoden 2019 talousarviosta […]

Kokouksessaan kaupunginhallitus muun muassa käsitteli lausuntoja sekä hyväksyi uuden tietoturva- ja tietosuojapolitiikan. Päätökset pykälittäin § 366 Kaupunginhallituksen lausunto Vaalijalan kehityssuunnitelmasta 2019–2021 Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistalla olevan lausunnon Vaalijalan kehyssuunnitelmasta. § 367 Kaupunginhallituksen lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta Kaupunginhallitus päätti hyväksyä lähetetyn lausunnon. § 368 Kaupunginhallituksen lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle näkemyksistä alueellisen […]

Kaupunginhallitus muun muassa vahvisti uuden konsernitarkastajan valinnan ja kävi läpi henkilöstö- ja palvelukehitysohjelmaa. Päätökset pykälittäin § 344 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.) ilmoitti, että hän käyttää otto-oikeutta kaupunkiympäristölautakunnan 4.9.2018 § 89 tekemään päätökseen ”Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle koskien kerrostalotontin 491-6-4-2 myymistä Asunto Oy Mikkelin Sammonkatu 26:lle”. Minna Pöntinen (vihr.) ilmoitti olevansa esteellinen (isännöinti […]

Mikkelin kaupunginhallitus piti maanantaina 17.9. ennen kaupunginvaltuuston iltakoulua suunnittelukokouksen. Suunnittelukokouksissa keskustellaan valmisteilla olevista ja päätöksentekoon tulevista asioista. Suunnittelukokouksissa ei tehdä päätöksiä. Kuluvan syksyn toisessa suunnittelukokouksessa kulttuuri- ja museojohtaja Matti Karttunen esitteli kaupunginhallitukselle museostrategiaa, jota hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käsitteli kokouksessaan 29.8.2018. Sivistysjohtaja Virpi Siekkinen esitteli kouluverkkotoimenpiteitä kaupunginhallitukselle. Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli kaupunkirakenneselvityksen sekä strategisten ohjelmien johtamista […]

Kaupunginhallitus muun muassa päätti terveysvalvonnan viran täyttämisestä sekä käsitteli Suksimäen päiväkodin tilannetta. Päätökset pykälittäin § 327 Sopimusvaltuudet IT-infrapalveluiden järjestämiseen Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan päättämään ja allekirjoittamaan IT-palvelujen siirtoon liittyviä palvelutuottajien sopimuksia talousarvion ja siirtoprojektin määrärahojen puitteissa. § 328 Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen yhteisen taloushallinnon, palkanlaskennan ja tietotekniikkapalveluja tuottavien yhtiöiden perustaminen Talousjohtaja […]

Kaupunginhallitus muun muassa hyväksyi Mikkelin kaupungin brändimäärittelyt sekä lähetti valtuustoaloitteita valmisteluun. – Brändityö tukee strategian ja hyväksyttyjen strategisten ohjelmien sisältämien toimenpiteiden toteutusta, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.) kiteyttää. Brändityö jatkuu vielä, kun kaupunginhallitus käsittelee brändikäsikirjan myöhemmin syksyllä. Päätökset pykälittäin § 315 Mikkelin tarina, brändi- ja imagotyö Kaupunginhallitus hyväksyi brändimäärittelyt pohjaksi Mikkelin kaupungin brändikäsikirjalle. § 316 […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu