Uutiset tagilla 'Kaupunginhallitus'

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus, kokous 9.5.2022 § Esityslista § 195 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdotti,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin. § 196 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdotti,​ ettei […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 9.5. kaupunginjohtajan viran aukijulistamista. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on kaupunginvaltuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallitus. Esittelijänä asiassa on kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirjo Siiskonen. Hallitukselle esitetään, että virka julistetaan auki 12.5.2022. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää kaupunginjohtajan hakua varten valmisteluryhmän, jonka se oikeuttaa laatimaan viranhakuilmoituksen sekä valmistelmaan haastattelut. Kaupunginjohtaja Timo Halonen on irtisanoutunut tehtävästään. 

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokoontui ylimääräiseen kokoukseen tiistaina 19.4. Linkki kokouksen esityslistaan Päätökset pykälittäin § 187 Ilmoitusasiat Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallituksen pöytäkirjan 23.3.2022. § 188 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset Hyväksyttiin. § 189 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset Hyväksyttiin. § 190 Mikkelin kaupungin maapoliittinen ohjelma 2022 Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se hyväksyy Mikkelin maapoliittisen ohjelman maapolitiikan määrittelemiseksi ja linjaamiseksi. Ohjelmaa voidaan […]

Artikkelin kuva

Kaupunginjohtaja Timo Halonen irtisanoutuu Mikkelin kaupunginjohtajan virasta. Asiasta on sovittu eilisessä kaupunginhallituksen kokouksessa 11.4.2022. Asiasta on allekirjoitettu sovintosopimus. Sopimuksen mukaan Halonen hoitaa kaupunginjohtajan tehtäviä siihen saakka, kunnes uusi kaupunginjohtaja on valittu ja ottanut tehtävän vastaan. Hallitus hyväksyi sopimuksen omalta osaltaan yksimielisesti. Kaupunginjohtajan tehtävästä Timo Halonen siirtyy selvitystehtävään, joka on kaksiosainen.  Selvitystehtävään kuuluu Mikkelin kaupungin ja […]

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus, kokous 11.4.2022 § Esityslista § 170 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin. § 171 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei […]

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus, kokous 4.4.2022 § Esityslista § 148 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin. § 149 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei […]

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus, kokous 28.3.2022 § Esityslista § 137 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin. § 138 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei […]

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus, kokous 21.3.2022 § Esityslista § 130 Eron myöntäminen Elina Jäntille kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Elina Jäntille hänen pyytämänsä eron kasvatus-​ ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa. § 131 Eron myöntäminen Risto […]

Artikkelin kuva

§ Esityslista § 104 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin. § 105 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain […]

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus päättää valtuustolle esitettävistä säästökohteista 21.3.2022 Palvelut ja tulevaisuus (PaTu) -ohjelman tavoitteena on löytää kuluvalle vuodelle 3,7 miljoonan euron säästöt ja 3,8 miljoonan säästöt vuodelle 2023. Tavoite on, että vuodesta 2023 alkaen käyttötalous on tasapainossa. Talouden tasapainottamisen tavoite perustuu valtuuston päätökseen Palvelut ja tulevaisuus -ohjelma perustuu kaupunginvaltuuston päätökseen talouden tasapainottamisesta. Säästötoimia tarvitaan, jotta Mikkeli ei […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu