Uutiset tagilla 'Kaupunginhallitus'

Kaupunginhallitus muun muassa sai tiedokseen Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyn (ELPO) tulokset 2018 ja totesi tulosten perusteella, että vuoropuhelua kaupungin ja yritysten kesken pitää tehostaa. Hallitus kuuli myös esittelyn Meijän Mikkeli -hankkeesta ja päätti myöntää hankkeelle kehittämisrahaa kaupungin omarahoitusosuuden verran eli 187 500 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1 250 000 euroa. Päätökset pykälittäin § 268: Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO) -kyselyn tulokset 2018 Etelä-Savon […]

Kaupunginhallitus muun muassa hyväksyi omalta osaltaan pienin muutoksin kaupunkirakenneselvityksessä esitetyt linjaukset. Asiasta julkaistaan erillinen tiedote.  Kaupunginhallitus myös muun muassa päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy niin sanotun Siilomyllykorttelin tonttien myynnin. Lukioiden hallinnollisen yhdistämisen selvittämiseen esitetään työryhmää, ja yhdistäminen on tarkoitus tehdä vasta vuoden 2019 alusta. Päätökset pykälittäin: § 242 IT-infrapalveluiden järjestäminen 1.7.2019 alkaen Kaupunginhallitus hyväksyi […]

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunkirakenneselvityspaketin Tulevat vuodet investoidaan lapsiin ja nuoriin Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan pienin muutoksin toukokuussa julkaistun kaupunkirakenneselvityspaketin ja siihen sisältyvät linjaukset. Paketti koostuu rakenteellisista muutoksista ja kustannustasoa alentavista toimenpiteistä. Linjaukset sisältävät muun muassa investointeja uusiin koulu- ja päiväkotirakennuksiin. Samassa yhteydessä koulu- ja päiväkotiverkkoja tiivistetään isommiksi kokonaisuuksiksi. Paketti on toimenpidekokonaisuus, jonka tavoitteena on taata […]

Mikkelin kaupunginhallituksen kokous 4.6.2018 Mikkelin kaupunginhallitus päätti muun muassa valtuuttaa talousjohtajan neuvottelemaan sopimuksen Saimaan talous ja tieto Oy:n kanssa kaupungin IT-infrapalveluista. Kaupunginhallitus myös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin Vesiliikelaitoksen vuoden 2017 liikeylijäämätavoitteen alittumisen sekä investointimenojen ylittymisen ja investointitulojen alittumisen. Lisäpykälänä oli esitys Mikkelin kaupungille kuntoutusalan toimiala- ja tulevaisuusselvityksestä. Päätökset pykälittäin § 223: Lapsi- […]

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 28.5.2018 konsernirakenteen tiivistämistä. Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto on laatinut kaupunginhallitukselle esityksen konsernirakenteen tiivistämisestä.  Selvitystä kaupunginhallitukselle esitteli konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajisto. Mikkelin Jukurit HC Oy:n edustajat kertoivat kaupunginhallitukselle menneestä kaudesta ja kauden 2018–2019 suunnitelmista. Esittelyn jälkeen kaupunginhallitus vahvisti Jukurit HC Oy:n kanssa kumppanuussopimuksen kaudelle 2018–2019 ja totesi, että 16.5.2016 hyväksyttyyn sopimukseen ei ole tarvetta […]

Maanantaina 7.5. Mikkelin kaupunki tiedottaa kaupunkirakenneselvitystyöryhmän esityksestä, jota kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan. Työryhmän esitystä esitellään ensin kaupungin henkilöstölle, valtuutetuille, lautakuntien jäsenille ja myöhemmin julkisesti medialle. Esityksen julkistamisen jälkeen kaupunki järjestää sidosryhmien kuulemiset toukokuun loppuun mennessä. Lisäksi netissä järjestetään asukaskysely. Tavoitteena on, että esityksen mukaiset linjaukset hyväksytään kaupunginvaltuustossa 18.6.2018. Asia kaupunginhallituksen esityslistalla (klikkaa linkkiä).

Mikkelin kaupunginhallitus päätti asioista 16.4. esityslistan mukaan seuraavin poikkeuksin ja tarkennuksin. 156 § Kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen selosti kaupunginhallitukselle perusteita ja selvityksiä kaupunginvaltuustolle annettavasta vastauksesta. Kaupunginjohtaja muutti esitystään niin, että selvitys merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja kaupunginvaltuustolle annettava yksityiskohtaisempi vastaus tuodaan päätettäväksi kaupunginhallitukseen viimeistään 14.5.2018. Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti. […]

Mikkelin kaupunki tukee molempia jalkapallon Kakkosessa pelaavia mikkeliläisseuroja vuonna 2018. Kaupunki tekee sekä Mikkelin Palloilijoiden että Mikkelin Pallo-Kissojen kanssa kumppanuussopimukset. Kaupunki tukee seuroja 10 000 eurolla. Vastineeksi kaupunki saa näkyvyyttä seurojen peliasuissa ja materiaaleissa. Lisäksi kumppanuussopimuksiin kuuluu muitakin ehtoja, jotka ovat luettavissa kaupunginhallituksen esityslistan liitteissä. Kaupunginhallitus käsittelee seurojen kanssa tehtävät kumppanuussopimukset kokouksessaan maanantaina 16.4. Mikkelin kaupunki […]

Mikkelin kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 16.4. Tuppuralan korttelia 1 koskevaa asemakaavan muutosehdotusta eli Graanin rantaa. Graaniin on tarkoitus rakentaa asuinkerrostaloja. Lausuntonsa viime vuonna käsiteltyyn kaavaan jättivät Mikkelin seudun ympäristölautakunta, Liikennevirasto, kaupunkiympäristö ja vesilaitos sekä Etelä-Savon Ely-keskus. Asia kaupunginhallituksen esityslistalla (klikkaa linkkiä)

Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyi asiat esityslistan mukaisesti seuraavin poikkeuksin: 146 §  Kesätyöllistäminen Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kesätyöllistämistilanteen vuoden 2018 osalta. Lisäksi kaupunginhallitus antoi valmisteluohjeeksi vuodelle 2019 esittelijän muutetun ja yksimielisesti hyväksytyn esityksen siten, että kaupunki valmistelee mahdollisen yritystuen 15-17-vuotiaiden kesätyöllistämiseen kaupungin oman ja kaupunkikonsernin ohella. Valmistelussa tulee huomioida yhtenä vaihtoehtona palvelusetelin käyttöönotto. 151 § Muut asiat Kaupunginhallitus […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu