Uutiset tagilla 'Kaupunginhallitus'

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 30.3. Linkki kokouksen esityslistaan § 100 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat: Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.3.2020. Hyväksyttiin. Keskustelun aikana Jarno Strengell (sd.) esitti, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan 19.3.2020 kokouksen kohdassa 36  § koulujen liikuntasalien maksut, eikä hyväksy liikuntasalivuorojen muuttamista maksulliseksi. Perustelu: Aikuisten ja junioreitten yhteisharrastustunnin 10 euron tuntimaksu, […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 23.3. erityisolosuhteissa koronavirusepidemian vuoksi. Kokous järjestettiin kaupunginvaltuuston istuntosalissa, jossa oli mahdollisuus toteuttaa mahdollisimman suuret turvavälit. Linkki kokouksen esityslistaan § 89 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti kaupunginhallitukselle vesiliikelaitoksen johtokunnan päätöstä pääurakoitsijan sopimuksen purkamisesta.  § 90 Otto-oikeus/iltapäivätoiminnan maksujen vahvistaminen Keskustelun aikana Minna Pöntinen (vihr.) esitti Soile Kuitusen (sd.), Jatta Juholan (sd.) […]

Artikkelin kuva

Häiriötilanteiden johtoryhmä kokoontui torstaina 19.3.2020. Ryhmä kävi läpi tilannekuvaa sekä teki linjauksia kaupungin toiminnoista. Iltapäivän päätteeksi kaupunki järjestää esimiestehtävissä olevalle henkilöstölleen erillisen koronainfon henkilöstöasioista. Kaupungin häiriötilanteiden johtoryhmä valmisteli kokouksessaan maanantain 23.3.2020 kaupunginhallituksen kokouksen asioita. Listalla on muun muassa pykälä koskien työsopimuslainmukaisen palkan maksun keskeyttämistä sekä yt-neuvottelujen käynnistämistä lomautuksia varten tuotannollisin perustein. Yt-neuvottelujen käynnistäminen johtuu siitä, että työt […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunki ottaa käyttöönsä erityistoimivallan, joka oikeuttaisi kaupunginjohtajan tekemään nopeita päätöksiä kaupungin palveluiden tilapäisistä muutoksista.  Erityistoimivalta voidaan ottaa käyttöön tilanteissa, joissa paikallinen, kansallinen tai kansainvälinen häiriötilanne niin vaatii. Erityistoimivallan käyttöönotosta päättää kaupunginhallitus tai kiireellisessä tapauksessa kaupunginjohtaja itse. Häiriötilanteiden aikana kaupunginjohtaja voi käyttää hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalveluiden tai kaupunkilaisten turvaamiseksi ja […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus päätti 9.3. äänestyksen jälkeen, että eteläisestä aluekoulusta tehdään puukoulu. Linkki esityslistaan § 59 Otto-oikeus / lautakuntien / viranhaltijoiden päätökset Esittelijä esitti, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen iltapäivätoiminnan maksun korotuksesta, § 24. Hyväksyttiin. § 60 Kaupunginvaltuuston kokouksen 9.12.2019 täytäntöönpanot Hyväksyttiin. § 61 Suur-Savon Sähkö Oy:n johdon tapaaminen Merkittiin tiedoksi. § 62 […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus päätti palauttaa eteläisen aluekoulun hankesuunnitelman uuteen valmisteluun. Kaupunginhallitus peräsi tarkempaa selvitystä runkomateriaalivaihtoehdoista sekä valtion mahdollisesta tuesta puurakentamiseen. Myös Ristiinan lukion lakkautukseen liittyvät kaupunginhallituksen lausunnot Itä-Suomen hallinto-oikeudelle puhututtivat. Kaupunginjohtajan esitykset asiasta tulivat kaupunginhallituksen päätöksiksi äänestysten jälkeen. Valtuustoaloite ulkomaisten elintarvikkeiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä päätettiin palauttaa yksimielisesti uuteen valmisteluun. Valtuustoaloitteeseen pyydetään vielä ilmastokoordinaattorin lausunto. […]

Artikkelin kuva

Tuppuralan koulun liikuntasali tuhoutui tulipalossa kesäkuussa 2019. Koulun rakennustöitä varten esitetään lisämäärärahaa. Koulun uudisosan suunnittelu on tehty ja tarkoituksena on rakentaa uusi liikuntasali tuhoutuneen tilalle. Vakuutusyhtiö korvaa uuden liikuntasalisiiven rakentamisen, mutta hankkeelle tulee olla investointiohjelmassa määrärahat. Kaupunginhallitukselle ja sen myötä -valtuustolle esitetään, että asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle myönnetään 1 700 000 euron lisämääräraha rakennusinvestointeihin Tuppuralan koulun […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 3. helmikuuta. Linkki esityslistaan. § 34 Kaupunginhallituksen 20.1.2020 kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen Jarno Strengell (sd.) esitti, että 20.1.2020 Mikkelin kaupunginhallituksen pöytäkirjan asiakohtaan "§ 19 16.12.2019 päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden neuvottelutuloksen täytäntöönpano", lisätään Jarno Strengellin tekemän kolmen esityskohdan päätökseen seuraava lauseke ”Jarno Strengell jätti kolmen tekemänsä esityksen päätöksestä eriävän mielipiteen, joka on sama kuin […]

Artikkelin kuva

Urpolan koulun oppilaat ja henkilökunta siirtyvät väistötiloihin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampukselle, vanhalle kasarmialueelle. Asiasta päätti kaupunginhallitus kokouksessaan 20. tammikuuta. Etelä-Savon kampuskiinteistöt ja Mikkelin kaupunki tekevät sopimuksen tilojen vuokraamisesta yhteensä hintaan 34 965 euroa kuukaudessa. Urpolan koulun väistötilat tulevat sijaitsemaan kampuksen N-rakennuksen B- ja C-osissa sekä siirrettävissä parakeissa. Oppilaat ruokailevat Kasarmiinan tiloissa. Urpolan koulu on kärsinyt sisäilmaongelmista ja se puretaan. Uusi Urpolaan rakennettava […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunki on jatkanut kumppanuussopimusta Mikkelipuistoyhdistys ry:n kanssa vuodelle 2020. Kaupunki tukee Mikkelipuistoa 90 000 eurolla. Vuonna 2019 tukisumma oli 120 000 euroa. Lisäksi viime vuonna kaupunki tarjosi työvoimaa puistoon. Tämän vuoden kumppanuus sisältää vain rahallisen tuen. Tuen yhtenä edellytyksenä on ollut, ettei tukirahoja kohdisteta Mikkelipuistossa sijaitsevaan Greeneri-ravintolaan, sillä se vääristäisi paikallista kilpailua ravintola-alalla. Yhdistyksen […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu