Uutiset tagilla 'Rekry'

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin liikuntapäällikön virkaa haki 23 henkilöä. Ohessa hakijat aakkosjärjestyksessä. Yksi hakijoista ei halunnut nimeään julkisuuteen. Enke Henrik, Jyväskylä Liikunnanohjaaja, AMK Erkkilä Aku, Vantaa Masters of Sports Management and Health Promotion Hakala Olli-Pekka, Tammela Liikuntatieteiden maisteri Haverinen Mikko, Mikkeli Liikuntatieteiden maisteri Ikonen Linda Susanna, Kerava Bachelor of Sport Studies Juhola Tiina, Mikkeli Terveystieteiden maisteri Jäppinen […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin kirjastopäällikön virkaa on hakenut viisi henkilöä. Ohessa hakijat aakkosjärjestyksessä. Hämäläinen Marjo, Kangasniemi Tradenomi, ylempi AMK Kolppanen Taneli, Kauhava Filosofian maisteri  Kontio Pia, Mikkeli Filosofian kandidaatti Laitinen Markku, Lahti Yhteiskuntatieteiden maisteri      Stavén Sylvia, Mikkeli Filosofian maisteri

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunki hakee kirjastopäällikköä vakinaiseen virkaan. Kirjastopäällikkö toimii esimiehenä ja vastaa tulosalueensa taloudesta, henkilöstöstä, toiminnasta ja kehittämisestä kaupungin linjausten mukaisesti. Kirjastopäällikkö myös vastaa kirjastoaineistojen hankinnoista. Kirjastopäällikkö on alueellisen kehittämiskirjaston yhdyshenkilö ja toimii Lumme-kirjastojen ohjausryhmän vetäjänä. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä korkeakoulutasoiset vähintään 60 opintopisteen laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot sekä riittävä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunki hakee liikuntapäällikköä vakinaiseen virkaan. Liikuntapäällikkö vastaa esimiehenä tulosalueensa taloudesta, henkilöstöstä, toiminnasta ja kehittämisestä kaupungin linjausten mukaisesti. Vastuualueisiin kuuluu kaupungin liikuntapaikkainfrasta ja sen kehittämisestä, liikunta-avustuspäätöksistä ja liikuntahankkeista tehtävät päätökset.  Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja kunnallisiin liikuntapalveluihin sekä hyvät esimiestaidot. Valittavalta edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Arvostamme […]

Artikkelin kuva

Kaupunginlakimiehen hakuaika päättyi eilen tiistaina 15.9.2020. Hakuaikaan mennessä hakemuksensa jätti neljä henkilöä. Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että se 21.9.2020 kokouksessaan nimeää haastatteluryhmän ja kutsuu kaikki hakijat haastatteluun. 

Artikkelin kuva

Haemme kaupunginlakimiestä vakinaiseen virkaan. Kaupunginlakimies on oikeudellisten asioiden erityisasiantuntija konsernipalveluissa. Tehtäviin kuuluu muun muassa tukea niin kaupungin palvelualueiden kuin konsernihallintoakin oikeudellisissa asioissa, osallistua sopimusneuvotteluihin ja laatia sopimuksia sekä osallistua kaupunginvaltuuston ja -hallituksen asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon sekä toimia hallintojohtajan sijaisena. Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi yliopistollinen oikeustieteellinen tutkinto. Lisätiedot ja hakeminen Kuntarekryssä.

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue hakee maankäyttöjohtajaa vakinaiseen virkaan. Maankäyttöjohtaja toimii palvelualueen johtoryhmän jäsenenä, osallistuu aktiivisesti kaupungin elinvoimaisuuden kehittämisen toimeenpanoon ja toimii teknisen johtajan läheisenä työparina. Maankäyttöjohtaja toimii kaupunkikehityksen tulosalueen johtajana ja keskeisenä tehtäväalueena on maanhankinnan, -käytön ja -luovutuksen sekä kaavoituksen johtaminen, osallistuminen operatiiviseen valmisteluun ja suunnitteluun. Viran menestyksellinen hoitaminen vaatii näkemystä maakunnan keskuskaupungin kehittämisestä ja […]

Artikkelin kuva

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut hakee kaupungineläinlääkäriä, kaupungineläinlääkärin sijaista sekä valvontaeläinlääkäriä. Kaupungineläinlääkärin virka on praktikkoeläinlääkärin virka, johon kuuluu päivystysvelvollisuus sekä pienteurastamon tarkastuseläinlääkärin tehtävät. Viran toimipaikka on virantoimituksen alkaessa Kangasniemen kunta, jossa on yhden eläinlääkärin vastaanotto. Kaupungineläinlääkärin sijaisuus on määräaikainen virka 22.1.2021 saakka. Määräaikaisuus saattaa jatkua mahdollisesti syys-lokakuulle 2021. Valvontaeläinlääkärin työtehtävät muodostuvat eläinten hyvinvoinnin valvonnasta, eläinperäisten elintarvikkeiden alkutuotannon valvonnasta sekä […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin tilapalvelut hakee rakennuttajaa vakinaiseen virkaan. Rakennuttaja toimii rakennuttajatiimissä vastaten kaupungin talonrakennushankkeiden rakennuttamisesta ja valvonnasta. Työ edellyttää kokemusta rakennusalalta.  Viran kelpoisuutena on rakennusmestarin tai rakennustekniikan tutkinto tai aiempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu rakennusteknikon tutkinto. Lisätiedot ja hakeminen Kuntarekryssä.

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin talousjohtaja Heikki Siira siirtyy määräaikaisesti Essoten konsernitalousjohtajaksi. Heikki Siira on valittu Essoten konsernitalousjohtajan virkaan ajalle 3.8.2020 – 31.7.2021. Siira siirtyy virkaan kaupungin talousjohtajan virasta. Valinta on tehty kaupungin ja Essoten hyvässä yhteistyössä ja -ymmärryksessä Essoten ja sitä kautta jäsenkuntien talouden tasapainottamiseksi. Kaupungin talousjohtajan viransijaiseksi on valittu KTM Tiia Tamlander. Tamlander siirtyy virkaan kaupungin […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu