Uutiset tagilla 'Ympäristö'

Mikkelin kalastusalue niittää kaisloja Mikkelin alapuolisella Saimaalla 13. – 30.8. välisenä aikana. Niittoja tehdään kartassa esitetyllä Mikkelin kaupungin omistamalla vesialueella Tuppuralan ja Launialan rantojen edustalla. Samat alueet käsiteltiin viime kesänä ja toinen niittokierros parantaa lopputulosta. Niittojäte kerätään rantaan ja kuljetetaan kuorma-autolla Metsäsairilan jätekeskukseen. Alueella liikkuu päivittäin kuorma-auto, josta voi aiheutua hetkellistä haittaa rannassa kulkevan kevyen […]

Mikkelissä vesistöissä ei enää tällä hetkellä esiinny sinilevää. Sinilevien eli syanobakteerien runsaat esiintymät (leväkukinnat) ovat yleisiä keski- ja loppukesällä sekä alkusyksystä. Uimarannoilla seurataan sinilevätilannetta uimavesinäytteenoton yhteydessä. Katso koonti rantojen sinilevätilanteesta täältä. Valtakunnallisen levätilanteen tiedot ovat täällä. Uimarannalla kävijät voivat ilmoittaa sinilevähavainnoista joko terveystarkastajalle (Mikkelin kaupungin vaihde, p. 015 1941) tai uimarannan ylläpitäjälle. Levähavaintoja voi ilmoittaa […]

Kenkäveron jätevedenpuhdistamolta vuosi 51 m³ puhdistamatonta jätevettä satamalahteen 23.7. Syynä oli automaatioon liittyvä laiterikko. Satamalahdesta otettujen näytteiden perusteella jätevesipäästön vaikutus on poistumassa. Uimista satamalahden vedessä ei kuitenkaan suositella. Mikkelin kaupunki muistuttaa, ettei satamalahdella ole yleisiä uimapaikkoja.

Ilmatieteen laitos on antanut hellevaroituksen lisäksi Etelä-Savoon metsäpalovaroituksen. Maasto on kuivaa ja tuulisella säällä palot voivat levitä erittäin nopeasti. Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty.

Mikkelin kaupungin omistamalla kiinteistöllä osoitteessa Laiturikatu 6 on toiminut Oy Shell Ab:n öljyvarasto 1980-luvulle saakka. Toiminnan seurauksena maaperään on jäänyt diesel- ja polttoöljyä, joka puhdistetaan St1 Oy:n toimesta tontin tulevan käytön mahdollistamiseksi. Maaperän kunnostus on käsittänyt kaksi vaihetta ja siitä vastaa Nordic Envicon Oy. Ensimmäinen vaihe oli paikalla tehty in situ- käsittely öljypitoisuuksien alentamiseksi, joka toteutettiin vuosina 2015 – 17.  Tällä viikolla […]

Mikkelin raviradan viime vuoden St Michel -raveissa suurin hiilijalanjälki syntyi yleisön saapumisesta paikan päälle. Seuraavaksi eniten hiilijalanjälkeä kasvattivat tarjottu ruoka sekä tapahtuman tuottamisen vaatimat kuljetukset. Laskelman ja tapahtumassa tehdyn kävijäkyselyn perusteella tapahtuman toteutuksessa suositaan jatkossa yhä enemmän paikallisia yrityksiä ja kannustetaan raviyleisöä käyttämään hyviksi havaittuja joukkoliikennemuotoja. Hiilijalanjäljen laskennassa otettiin huomioon tapahtumassa käytetyn sähkön, veden ja […]

Pursialankadun ja Anttolantien risteyksessä 30.4. tapahtuneen muuntajaonnettomuuden onnettomuuspaikalta on otettu maaperänäytteitä tiistaina 8.5. ja keskiviikkona 9.5. Onnettomuuspaikan välittömässä läheisyydessä ja valumareitillä on todettu maaperässä öljyä, joka on kaivettu pois ja korvataan puhtaalla maalla. Öljyyntyneestä vedestä otettujen vesinäytteiden on todettu sisältävän muuntajaöljyyn viittaavia öljyjakeita. Maaperän tutkimus- ja kunnostustoimet jatkuvat maanantaina 14.5. Kirkonvarkauden rannassa olevat öljynkeräyspuomit pidetään […]

Öljyä havaitaan edelleen Mikkelissä Pursialan, Salosaaren ja Kirkonvarkauden edustalla ohuena kerroksena veden pinnassa. Öljyä ei esiinny yhtenäisellä alueella vaan lauttoina, jotka liikkuvat tuulen mukana. Öljyn päästölähde on paikannettu Varsavuoren alueelle, jossa öljyä on päässyt veteen ainakin yhdestä sadevesiviemärin purkuputkesta ja entisen Hotelli Varsavuoren ja Kirkonvarkauden sillan välisen alueen maaperästä tihkumalla. Öljy on todennäköisesti peräisin maanantaina […]

Etelä-Savon ELY-keskus on hyväksynyt Urpolan luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelman vuosille 2017 – 25. Suunnitelma tukee alueen keskeisten luontoarvojen säilymistä ja ottaa huomioon myös ulkoilun ja virkistyskäytön tarpeita ja maisemallisia seikkoja sekä alueen merkityksen biologian opetuskohteena. Hyväksyminen koskee käyttö- ja hoitosuunnitelman kahta Urpolanjoen uomaa myötäilevää luonnonsuojelualuetta. Ne muodostavat kaksi erillistä aluetta: Pitkäjärven ja Urpolanlammen välisen sekä […]

Mikkelissä Pursialan ja Kirkonvarkauden alueella Saimaassa on havaittu öljyä ohuena kerroksena vedenpinnassa, rannan läheisyydessä. Etelä-Savon pelastuslaitos käynnisti torjuntatoimet 1.5. ja on selvittänyt öljyesiintymän laajuutta. Öljyn on arveltu olevan peräisin maanantaina 30.4. Anttolantien ja Pursialankadun risteyksessä sattuneesta muuntajaonnettomuudesta, mutta myös muita vaihtoehtoja tutkitaan. Pelastuslaitos on saanut iltapäivällä 2.5. paikannettua öljyvuodon. Öljyn alkuperää selvitetään. Asiasta tiedotetaan lisää […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu