Uutiset tagilla 'Ympäristö'

Artikkelin kuva

Mikkeliläisistä nuorista 87 prosenttia on huolissaan ilmastonmuutoksesta. 74 prosenttia pyrkii toimimaan ympäristöystävällisemmin. Yli kaksi kolmasosaa uskoo, että voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Kuitenkin puolet kokee, ettei nuorten mielipiteitä ilmastonmuutoksesta oteta vakavasti.   Tulokset ovat Mikkelin nuorisopalvelujen järjestämistä kyselyistä, joihin vastasi yli 400 12–29-vuotiasta nuorta vuoden 2020 aikana.  Mikkelin nuorisopalveluissa on käynnissä Nuorisotyö ilmastotoivon rakentajana -hanke, joka antaa nuorille mahdollisuuksia osallistua […]

Artikkelin kuva

Kuntatalous, kiertotalous ja ilmastonsuojelu kannustavat jätteiden lajitteluun. Jokaisen kaupunkilaisen kannattaa lajitella biojätteensä viimeistään nyt, kun se jalostetaan myytäväksi polttoaineeksi. Oikea tapa on laittaa biojätteet paperipussiin ja niille tarkoitettuun astiaan. Biohajoavia muovipusseja kannattaa välttää, ne aiheuttavat ongelmia biokaasulaitoksella.   Mikkeliläisten jätteistä alettiin tehdä liikennepolttoainetta marraskuun lopussa Metsäsairilan uudessa biokaasulaitoksessa. Suurin osa haja-asutusalueen jätteenkeruuautoista on siirtynyt biokaasun käyttöön, ja […]

Artikkelin kuva

Ympäristöministeriö on myöntänyt Mikkelin kaupungille avustusta Kunta-Helmi -ohjelmasta 124 545 € Rantakylässä sijaitsevan Naistinki-lammen kunnostamiseen. Ympäristöministeriön myöntämä rahoitus on 95 % hankkeen kokonaisbudjetista (131 100 €). Naistingin lampi on Mikkelin suosituin linturetkikohde etenkin kevätmuuton aikaan. Huhti-toukokuussa lammella saattaa parhaimmillaan levähtää lähes 100 laulujoutsenta ja kaikkiaan Naistingilla on viimeisen kahden vuoden aikana havaittu BirdLife Suomen Tiira-havaintojärjestelmän […]

Artikkelin kuva

Infra-aluepalvelut Asemakaava alueen katujen, kaupungin kiinteistöjen piha-alueiden ja yleisten alueiden ylläpidon alueurakoitsija on 1.10.2020 alkaen Viherpalvelut Hyvönen Oy koko kaupungin alueella. Palvelunumero on 015-164800. Mielen-talon työmaasta johtuen jalankulku Mannerheimintieltä Pirttiniemenkadun kautta sairaalaan tapahtuu opastetun ylikulkureitin kautta. Jalankulkijoita pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta. Syksyn saapuessa kiinteistön omistajia/haltijoita pyydetään varatumaan katualueen puhtaanapitoon. Puiden ja pensaiden sekä roskien poistaminen […]

Artikkelin kuva

Tervetuloa kertomaan näkemyksesi ilmastotyöstä. Voit osallistua verkkokyselyyn, jonka avulla kootaan tietoa kuntien ja sidosryhmien näkemyksistä keskustelua ja jatkotyöskentelyä varten. Kysely pohjustaa vuosina 2020 – 21 Mikkelin seudulla tehtävää ilmastotyötä, jossa muun muassa laaditaan kunnille ilmasto-ohjelmat. Mikkelin lisäksi seutuun kuuluvat Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kunnat.  Osallistu kyselyyn klikkaamalla linkkiä. Kyselyä pohjustettiin käymällä Mikkelin ilmasto-ohjelman […]

Artikkelin kuva

Vieraslajilla tarkoitetaan kasvia, eläintä tai muuta eliölajia, jonka leviämistä lajin luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella avustanut. Haitallisella vieraslajilla tarkoitetaan vieraslajia, jonka on todettu uhkaavan luonnon monimuotoisuutta. Suomessa merkityksellisten haitallisiksi vieraslajeiksi on nimetty vaaralliset kasvintuhoojat, jättiputket, kurtturuusu, rapurutto, espanjansiruetana ja minkki. Koska haitallisen vieraslajin kasvattaminen on kielletty, kiinteistön omistajan tai haltijan on hävitettävä […]

Artikkelin kuva

Ajankohtaista tietoa sinilevistä Sinilevien eli syanobakteerien runsaat esiintymät (leväkukinnat) ovat yleisiä keski- ja loppukesällä sekä alkusyksystä. Uimarannoilla seurataan sinilevätilannetta uimavesinäytteenoton yhteydessä. Uimarannoille toimitetaan sinilevätiedotteita ja valvontaa tehostetaan tarpeen mukaan. Tilanne saattaa kuitenkin vaihdella nopeasti jopa tuntien sisällä mm. tuulen ja sateen vaikutuksesta, joten uimareiden oma arvio uimaan mennessä on välttämätöntä. Uimarannalla kävijät voivat ilmoittaa sinilevähavainnoista joko […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunki on asentanut Laihalammen rantaan Lintujen ruokinta kielletty -kylttejä. Lehmuskylässä sijaitseva Laihalampi on mataluuden ja runsaan vesikasvillisuuden johdosta kehittynyt monipuoliseksi lintujärveksi, jonka joutsenperhettä kaupunkilaiset käyvät ihastelemassa. Laihalammen joutsenia ja muita lintuja on myös ruokittu, mikä ei kuitenkaan ole lintujen kannalta kesäaikaan tarpeellista, eikä usean eri syyn takia suotavaa. Rantaan ja rantaveteen heitettävä ruoka aiheuttaa […]

Artikkelin kuva

Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Mikkelin kaupunki ovat tehneet Likolammella ja Hanhilammella tutkimuksia, joiden tarkoituksena on selvittää lampien pohjasedimentin kemiallista koostumusta ja arvioida mahdollisesti pilaantuneen sedimentin aiheuttamaa riskiä Hanhikankaan pohjavesialueen pohjaveden laadulle. Hanhikankaan pohjavesialue on vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue ja siellä sijaitsee Mikkelin vesilaitoksen Hanhikankaan vedenottamo. Hanhikankaan pohjavesialue on luokiteltu riskialueeksi sekä kemiallisen että määrällisen tilan […]

Artikkelin kuva

Urpolan luontokeskuksen kauden avausta vietetään maanantaina 1.6. kello 11. Vuoden 2020 näyttelyn teemana on ”Vesiluonnon monet kasvot”. Näyttelyssä lähestytään vesiluonnon teemaa eri näkökulmista, muun muassa kertoen veden eri olomuodoista, vesistön tilanteesta, vesikasveista ja vesilinnuista. Esillä on aiheeseen liittyviä valokuvia vuoden 2018 luontokuvakilpailun voittajalta Taru Rantalalta. Lisäksi luontokeskuksessa on valokuvia valokuvataiteilija Ilpo Aallolta ja luonnonkuvaaja Markku Varjolta. Luontokeskuksen taiteelliseen antiin […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu