Uutiset tagilla 'Ympäristö'

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunki on asentanut Laihalammen rantaan Lintujen ruokinta kielletty -kylttejä. Lehmuskylässä sijaitseva Laihalampi on mataluuden ja runsaan vesikasvillisuuden johdosta kehittynyt monipuoliseksi lintujärveksi, jonka joutsenperhettä kaupunkilaiset käyvät ihastelemassa. Laihalammen joutsenia ja muita lintuja on myös ruokittu, mikä ei kuitenkaan ole lintujen kannalta kesäaikaan tarpeellista, eikä usean eri syyn takia suotavaa. Rantaan ja rantaveteen heitettävä ruoka aiheuttaa […]

Artikkelin kuva

Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Mikkelin kaupunki ovat tehneet Likolammella ja Hanhilammella tutkimuksia, joiden tarkoituksena on selvittää lampien pohjasedimentin kemiallista koostumusta ja arvioida mahdollisesti pilaantuneen sedimentin aiheuttamaa riskiä Hanhikankaan pohjavesialueen pohjaveden laadulle. Hanhikankaan pohjavesialue on vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue ja siellä sijaitsee Mikkelin vesilaitoksen Hanhikankaan vedenottamo. Hanhikankaan pohjavesialue on luokiteltu riskialueeksi sekä kemiallisen että määrällisen tilan […]

Artikkelin kuva

Urpolan luontokeskuksen kauden avausta vietetään maanantaina 1.6. kello 11. Vuoden 2020 näyttelyn teemana on ”Vesiluonnon monet kasvot”. Näyttelyssä lähestytään vesiluonnon teemaa eri näkökulmista, muun muassa kertoen veden eri olomuodoista, vesistön tilanteesta, vesikasveista ja vesilinnuista. Esillä on aiheeseen liittyviä valokuvia vuoden 2018 luontokuvakilpailun voittajalta Taru Rantalalta. Lisäksi luontokeskuksessa on valokuvia valokuvataiteilija Ilpo Aallolta ja luonnonkuvaaja Markku Varjolta. Luontokeskuksen taiteelliseen antiin […]

Artikkelin kuva

Saimaa Geopark ry on ensimmäinen geopark maailmassa, joka kompensoi aidosti toimintansa hiilijalanjäljen. Saimaan Geopark on mallintanut hiilijalanjälkensä yhdessä Puuni Oy:n kanssa. Toiminnan synnyttävän hiilijalanjäljen rajauksen mukaan laskettu koko on 29 tonnia hiilidioksidia vuodessa, minkä kompensoi hiilineutraaliksi istuttamalla noin 78 puuta. Saimaa Geopark ry ja Puuni Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jolla yhdistyksen hiilijalanjälki kompensoidaan. Puuni Oy:n […]

Artikkelin kuva

Visit Saimaa on avannut kaksi suoratoistokameraa Saimaan puhtaasta luonnosta. Livestriimien luontonäkymät tarjoavat rentouttavan hengähdystauon poikkeustilanteen keskelle ja helpotusta akuuttiin Saimaan kaipuuseen. Koronaviruspandemian vuoksi suomalaiset ovat vetäytyneet koteihinsa ja rajoittaneet elinpiiriään sekä sosiaalisia suhteitaan, harrastuksiaan ja muita menojaan. Moni meistä on tottunut hakemaan vaikeina aikoina lohtua ja mielenrauhaa luonnosta. Nyt kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta lähteä […]

Artikkelin kuva

Ympäristötilinpäätös on tehty vuodesta 2005 alkaen osaksi kaupungin tilinpäätöstä. Ympäristötilinpäätös kattaa pääosin Mikkelin kaupunkiorganisaatiossa toimintayksiköitä koskevat ympäristötulot ja -menot sekä ympäristöinvestoinnit. Siihen on otettu Mikkelin vesiliikelaitoksen ympäristöön liittyvät lupaehdot ja toiminnan toteutumisen tarkkailu suhteessa lupaehtoihin. Kaupungin yhteenlasketut ympäristötulot olivat 6,62 miljoonaa euroa, joka on 5,9 prosenttia kaupungin kaikista toimintatuloista. Lähes kaikki tulot tulivat jätevesimaksuista (94 %). […]

Artikkelin kuva

Päästöt Mikkelin seudulla ovat pienentyneet merkittävästi vuodesta 2005 lähtien. Eniten pienenemiseen on vaikuttanut fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen. Seudun päästöistä yli puolet tulee Mikkelistä. Mikkeli on kuitenkin ollut päästöjen vähentämisessä valtakunnallista kärkeä vuosien 2005 ja 2017 välisenä aikana. Seudun päästöt nousivat hieman vuonna 2018 ja ennakkotietojen perusteella laskivat hieman 2019. Ympäryskunnissa tilanne on kirjavampi johtuen muun […]

Artikkelin kuva

Ympäristöpalvelut muistuttaa katoille mahdollisesti pesiytyvistä lokeista. Naurulokkien kattopesintä muodostui ajoittain piinaavaksi ongelmaksi Mikkelissä vuosina 2015 – 18. Lokit pesivät ja muodostivat pieniä yhdyskuntia ainakin kaupungin virastotalon, pääkirjaston ja keskussairaalan katoille sekä muutamien Porrassalmenkadun varressa olevien kiinteistöjen katoille. Vuosina 2018 ja 2019 toteutettiin Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimesta tiedotusprojekti lokkien liikkeistä keväällä huhti-toukokuussa ja ohjeistettiin kiinteistönhuoltajia niistä keinoista, joilla lokkien kattopesintää […]

Artikkelin kuva

Saimaa Geopark ry piti vuosikokouksen etäyhteyksin torstaina 26.3. Kokouksessa käsiteltiin normaalit yhdistyksen vuosikokousasiat. Vuosikokouksessa yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä ja varapuheenjohtajaksi Ruokolahden kunnanjohtaja Tuomo Sallinen. Yhdistyksen toiminnanjohtajana on Heli Rautanen. Yhdistyksen keskeisimmät tehtävät seuraavan kahden vuoden aikana ovat: 1) Unesco Global Geopark -statuksen hankkiminen Yhdistys varmistaa, että Saimaa Geopark saa hakemuksensa mukaisen […]

Artikkelin kuva

Mikkelin ilmanlaatu vaihtelee välttävän ja erittäin huonon välillä. Mikkelin Porrassalmenkadun mittausasemalta saatujen tulosten mukaan 25.2. sattui vuoden 2020 ensimmäinen ilmanlaadulle annetun hiukkasraja-arvon vuorokausinumeroarvon 50 µg/m3 ylitys. Pitoisuus oli 56 µg/m3. Mittaukset alkoivat Mikkelissä 2.1.2020. Mittausasemalla mitataan ilman hiukkas- ja typenoksidipitoisuutta. Mittaukset jatkuvat vuoden 2021 loppuun saakka. Tarkistamattomat mittaustulokset ovat kaikkien nähtävillä reaaliaikaisena Ilmatieteen laitoksen sivuilla. […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu