Uutiset tagilla 'Ympäristö'

Mikkeli siistiksi, roskat pois -kampanja tulee taas. Kutsumme mukaan kaikki kaupunginosaseurat, kylätoimikunnat, koulut, päiväkodit, oppilaitokset, urheiluseurat, asukkaat yksin tai yhdessä, missä kokoonpanossa tahansa. Kampanja järjestetään 27.4.–13.5. Tavoitteena on kerätä lumen alta paljastuneet roskat pois yleisiltä alueilta, teiden ja kuntopolkujen varsilta, ranta- ja viheralueilta. Kampanjan aikana on myös mahdollista siivota taajamametsistä pois sinne kuulumattomia isompia jätteitä, […]

Mikkelin kaupunki muuttaa Aisapuiston korttelileikkipaikan Tuskussa ja Rantakylän päiväkodin leikkipaikan tavanomaisiksi puistoiksi. Leikkipaikkojen välineistö poistetaan. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 26.4. Aisapuiston viereinen Tuskun leikkipaikka peruskorjataan 2018 ja Rantakylän päiväkodin leikkipaikka poistetaan päiväkodin toimintojen siirtyessä pois nykyiseltä paikaltaan kesällä 2018. Vuonna 2015 hyväksytyssä leikkipaikkaohjelmassa on tarkasteltu leikkipaikkojen määrää, laatua, kuntoa, lapsimäärää ja saavutettavuutta suhteessa käytettävissä olevaan […]

Kemikaalipäästö etenee vesistössä ja on kulkeutumassa Sarkaveden kautta kohti Vuohijärveä. Torjuntatoimia jatketaan onnettomuuspaikan lähialueella. Vesistöön joutunut haitta-aine (MTBE) jatkaa etenemistään. Maanantaina 16.4. otettujen vesinäytteiden mukaan haitta-ainetta on levinnyt Sarkaveden eteläosaan. Haitta-aineen tarkka kulkureitti ja haitta-aineen eteneminen Sarkavedessä ei ole tiedossa. Kemikaalin etenemistä koskevan mallinnuksen perusteella arvioidaan, että selvästi kohonneita pitoisuuksia havaitaan Sarkavedessä toukokuun loppupuolelle saakka. […]

Mäntyharjun Kinnissä tapahtui kemikaalionnettomuus 7.4.2018. Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia kemikaalia (MTBE), josta 35 tonnia valui maahan. Etelä-Savon ELY-keskus ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelut seuraavat onnettomuuden ympäristövaikutuksia. Tilanneseuranta ELY-keskuksen nettisivuilla (klikkaa linkkiä)

Mäntyharjun Kinnin kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutukset ovat voimistumassa alapuolisissa vesissä. Havainto ensimmäisestä kalakuolemasta tehtiin näytteenoton yhteydessä Kärmelammessa torstaina 12.4.  Kärmelammessa ja Ojantakaisenlammessa haitta-ainepitoisuudet ovat niin korkeita, että kalakuolemia on odotettavissa jatkossakin. Keskiviikkona 11.4. otettujen vesinäytteiden tulosten mukaan Pajulampeen tulevan, Pajulammen ja Pajulammesta Sarkaveteen purkautuvan puron haitta-ainepitoisuudet ovat nousseet merkittävästi. Pajulammen korkein havaittu haitta-ainepitoisuus oli 74 milligrammaa litrassa. […]

Haitta-ainepitoisuudet ovat nousseet Ojatauksenlammesta Pajulampeen laskevassa ojastossa. Maanantaina 9.4 Ojantauksenlammesta Pajulammen suuntaan laskevasta ojavedestä otetuissa näytteissä veden MTBE-pitoisuus oli 33 000 µ/l (mikrogrammaa/l). Tämä pitoisuus ylittää MTBE:n hajukynnyksen selvästi. Sunnuntaina 8.4 Ojantauksenlammesta otetussa lampivedessä pitoisuus oli luokkaa 1,0 µ/l, joka vastaa sen hetkistä lammesta Pajulammen suuntaan lähtevän ojaveden pitoisuutta. Pajulammen haitta-ainepitoisuudet ovat myös nousemassa ja hajukynnys […]

Harvestia Oy harventaa Mikkelin kaupungin omistamaa taajamametsää Tupalan kaupunginosassa. Hakkuutyö suoritetaan maaliskuussa 2018. Hakattava alue on noin neljä hehtaaria, pääosin kuusikkoa. Puunkorjuu tehdään koneellisesti. Työt ovat käynnissä arkisin kello 7–22 välisenä aikana. Tarpeetonta liikkumista työmaa-alueella on vältettävä. Maastoon on merkitty hakkuun vaikutusalueen rajat kylteillä.  

Puunkäsittelylaitos palaa Mikkelin Pursialassa. Palosta muodostuu runsaasti savua, pelastuslaitos pyytää välttämään ulkona liikkumista. Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä.  

Valoja sammutetaan taas ilmaston puolesta tunnin ajaksi 24.3. kello 20.30–21.30.   Mikkelissä Earth Hourin aikana pimeinä ovat kaupungintalo, pääkirjasto ja Naisvuoren näkötorni. Lisäksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sammuttaa valonsa Mikkelin kampuksella. Myös katuvalaistus sammutetaan lähes koko kaupungista. Lisätietoa Earth Hourista: www.earthhour.fi Kuva: WWF

Pipolätkä on jääkiekkoa lajin alkuperäisimmässä muodossaan: Luistimet, maila ja luonnonjää. Toista kertaa Mikkelissä järjestettävä Save Pond Hockey -pipolätkäturnaus ilmastonmuutosta vastaan pelataan Kenkäverossa lauantaina 17.2. Mukaan odotetaan yli sataa pelaajaa ja 12 joukkuetta. Muutama turnauspaikka on vielä vapaana. Tänä vuonna turnauksia järjestetään Mikkelissä, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Tapahtumien tarkoituksena on lisätä huomiota ilmastonmuutoksen ja jääkiekon välisestä […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu