Kooste Mikkelin kaupungin sisäilmakohteista

06.09.2019

Artikkelin kuva

Seuraavissa Mikkelin kaupungin kiinteistöissä on käynnissä tai on tulossa merkittäviä sisäilmaan liittyviä toimenpiteitä.

Urpolan koulu, Rinnekatu 8
Kohteessa toimii moniammatillinen sisäilmatyöryhmä. Kolme opetusryhmää on siirtynyt väistötilaan läheiselle Valteri-koululle. Uuden eteläisen aluekoulun hankesuunnittelu on käynnissä. Koulussa on tehty muun muassa tiivistyskorjauksia, alakattojen yläpuoliset puhdistukset ja pölysidontamaalauksia. Rakennuksen ilmanvaihto on säädetty ulkoilmaan nähden tasapainoiseksi.

Norpanhovin päiväkoti, Mikkelintie 39
Kohteessa on toiminnassa moniammatillinen sisäilmatyöryhmä. Tiloissa on todettu terveyshaitan riskiä nostavia tekijöitä, esimerkiksi mineraalivillakuituja sisäilmassa ja ilmavuotoja rakenteista. Lisäksi päiväkodissa on riskirakenteita. Terveysvalvonta on suositellut poistamaan päiväkodista tiettyjä riskirakenteita sekä tekemään toimenpiteitä rakenteiden tiiveyden parantamiseksi. Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 3.6.2019, että Norpanhovin päiväkodin riskirakenteet korjataan sekä rakenteiden ilmatiiveyttä parannetaan terveysvalvonnan suosituksen mukaisesti. Korjausaikataulu sovitaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Korjaussuunnittelu alkaa syksyllä 2019.

Anttola-talo, Taipaleentie 31
Anttolan yhtenäiskoulun käyttäjistä osa on kokenut saavansa oireita Anttola-talolla. Sisäilmatutkimus on tehty alkuvuonna 2018. Tutkimuksissa ei havaittu mitään yksittäistä isompaa tekijää, joka vaikuttaisi oleellisesti sisäilman laatuun. Tutkimuksen pohjalta havaitut yksittäiset puutteet on korjattu. Uusi koulu valmistuu Anttolaan vuodenvaihteessa 2019 – 2020.

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9–11
Henkilökunnalla on ollut sisäilmaongelmaan viittaavaa oireilua pitkään. Selittävinä tekijöinä ovat lattioiden vanhat muovimatot, ulkoseinärakenne, rakenteiden ilmavuodot, mineraalivillakuidut sekä puutteellinen ilmanvaihto. Korjaukset suoritetaan vaiheittain tulevina vuosina. Kohteessa toimii moniammatillinen sisäilmatyöryhmä.

Suksimäen päiväkoti, Suksisepäntie 11
Kohteessa toimii moniammatillinen sisäilmatyöryhmä. Rakennuksessa on sekä sisäilmastoon vaikuttavia ongelmatekijöitä että peruskorjausta vaativia rakennusosia. Vauriot ovat pääosin höyrynsulun ulkopuolella. Päiväkodin ilmanvaihto on säädetty lievästi ylipaineiseksi ulkoilmaan nähden. Lisäksi päiväkotiin on toimitettu ilmanpuhdistimia. Uuden päiväkodin rakentaminen on käynnissä Kattilansillan nuorisotalon taakse. Uuteen kiinteistöön yhdistetään kolmen eri yksikön (Suksimäen päiväkodin, päiväkoti Punapirtin sekä ryhmäperhepäiväkoti Piilopirtin) toiminnot. Uusi päiväkoti valmistuu toukokuussa 2020.

Ristiinan päiväkoti, Brahentie 54
Osa päiväkodin käyttäjistä on kokenut saavansa oireita päiväkodin sisäilmasta. Päiväkodille on perustettu sisäilmatyöryhmä.
Ilmanvaihtokanavisto on nuohottu kesällä 2019. Nuohouksen yhteydessä tuloilmakoneessa on havaittu puutteita, jotka ovat nyt korjattu. Ilmanvaihto on myös säädetty ja tasapainotettu.

Rantakylän yhtenäiskoulu, kivikoulu, Vanhamäentie 2
Kivikoulu on Rantakylän koulun yhteydessä oleva 1956 rakennettu kivirakenteinen osio. Kohteeseen on perustettu kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä. Rakennukseen tehdyissä tutkimuksissa on havaittu rakennusajalle tyypillisiä rakenneratkaisuja, jotka ovat osittain vaurioituneet. Nämä voivat vaikuttaa kiinteistön sisäilman laatuun. Kivikoulun kellarikerroksessa, jossa on teknisen käsityön luokka sekä varastotiloja, on havaittu rakenteissa kosteusvaurioita ja mikrobikasvustoa sekä lattiapinnoitteessa paikallisia vaurioita. Lisäksi kiinteistössä on ilmavuotoja rakenteiden läpi. Sisäilman laatuun ovat näiden rakenteellisten ongelmien lisäksi vaikuttaneet puutteet ilmanvaihtojärjestelmän suodatuksessa sekä tiloissa ollut runsas yläpölykertymä. Kaupunginhallitus käsittelee Rantakylän kivikoulun teknisen käsityön tilojen sekä ulkovälinevaraston remonttia kokouksessaan 9.9.2019.

Väistötiloissa toimivat tällä hetkellä Urheilupuiston koulu, Peitsarin koulu, Anttolan yhtenäiskoulu, osa Moision koulua ja Rantakylän päiväkoti.

Linkki: Mikkelin kaupungin sisäilmatoimintamalli