Kooste Mikkelin kaupungin sisäilmakohteista

07.01.2019

Seuraavissa Mikkelin kaupungin kiinteistöissä on käynnissä tai on tulossa merkittäviä sisäilmaan liittyviä toimenpiteitä.

Urpolan koulu, Rinnekatu 8
Kohteessa toimii moniammatillinen sisäilmatyöryhmä. Eniten oireilevat kolme ryhmää ovat siirtyneet väistötilaan läheiselle Valteri-koululle. Uuden eteläisen aluekoulun hankesuunnittelu on käynnissä. Koulussa on tehty muun muassa tiivistyskorjauksia, alakattojen yläpuoliset puhdistukset ja pölysidontamaalauksia. Rakennuksen ilmanvaihto on säädetty ulkoilmaan nähden tasapainoiseksi.

Norpanhovin päiväkoti, Mikkelintie 39
Kohteessa on toiminnassa moniammatillinen sisäilmatyöryhmä. Tiloissa on todettu terveyshaitan riskiä nostavia tekijöitä, esimerkiksi mineraalivillakuituja sisäilmassa ja ilmavuotoja rakenteista.  Lisäksi päiväkodissa on riskirakenteita. Keittiön lattiasta on löytynyt aikaisemmin paikallinen kosteusvaurio. Tämä vaurio samoin kuin rakenteessa alanpihan puolella oleva valesokkeli on korjattu. Päiväkodissa on suositeltu muun muassa poistamaan tiettyjä riskirakenteita sekä tekemään toimenpiteitä rakenteiden tiiveyden parantamiseksi. Kohteessa tullaan tekemään suositeltuja korjaustoimenpiteitä.

Anttola-talo, Taipaleentie 31
Käyttäjistä osa on kokenut saavansa oireita Anttola-talolla. Anttola-talolla on tehty sisäilmatutkimus alkuvuodesta 2018. Tutkimuksissa ei havaittu mitään yksittäistä isompaa tekijää, joka vaikuttaisi oleellisesti kiinteistön sisäilman laatuun. Tutkimuksen pohjalta havaittuja yksittäisiä puutteita on jo osin korjattu ja korjauksia tullaan edelleen jatkamaan. Marraskuussa 2018 rakennuksen ulkoseinästä otettiin neljästä kohdasta rakennusmateriaalista mikrobinäytteitä (seinän eristevillanäytteitä, villan sisäpinnasta). Näytteet otettiin vesikaton lumiesteiden kiinnityskohtien vuotokohtien alapuoliselta alueelta sekä sen läheisyydestä. Kahdesta näytteestä on löytynyt viitteitä mikrobikasvustosta. Vaurioalueen läheisyydestä otetaan lisää näytteitä, jotta saadaan selville, onko vauriota laajemmalla alueella.

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9–11
Henkilökunnalla on ollut oireilua pitkään. Selittävinä tekijöinä ovat lattioiden vanhat muovimatot, ulkoseinärakenne, rakenteiden ilmavuodot, mineraalivillakuidut sekä puutteellinen ilmanvaihto. Korjaukset suoritetaan vaiheittain tulevina vuosina. Kohteessa toimii moniammatillinen sisäilmatyöryhmä.

Kaarisillan päiväkoti, Maahisentaival 3
Kaarisillan päiväkodissa toimii kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä. Päiväkodissa tehdään joitakin rakenteellisia selvityksiä lähinnä rakennuksen ulkopuolella. Sisätiloissa tehdään lämpötilamittauksia sekä selvitetään tietyissä tiloissa ilmanvaihdon riittävyyttä. Toimenpiteiden vaikutusta käyttäjien oireiluun seurataan.

Suksimäen päiväkoti, Suksisepäntie 11
Kohteessa toimii moniammatillinen sisäilmatyöryhmä. Rakennuksessa on sekä sisäilmastoon vaikuttavia ongelmatekijöitä sekä peruskorjausta vaativia rakennusosia. Vauriot ovat pääosin höyrynsulun ulkopuolella. Päiväkodin ilmanvaihto on säädetty lievästi ylipaineiseksi ulkoilmaan nähden. Lisäksi päiväkotiin on toimitettu ilmanpuhdistimia. Uuden päiväkodin suunnittelu on käynnissä Kattilansillan nuorisotalon taakse. Uuteen kiinteistöön yhdistetään kolmen eri yksikön (Suksimäen päiväkodin, päiväkoti Punapirtin sekä ryhmäperhepäiväkoti Piilopirtin) toiminnot.

Moision koulu, Kyläkouluntie 2
Rakennuksen vanhimman osan toiminnot ovat siirtyneet väistötiloihin koulun pihaan rakennettuihin väliaikaistiloihin vuodenvaihteessa. Uudemmalla osalla toiminta jatkuu, kunnes uusi eteläinen aluekoulu (Urpola) valmistuu ja Moision koulun toiminnot siirtyvät sinne.

Väistötiloissa toimivat tällä hetkellä myös Urheilupiston koulu, Peitsarin koulu, Anttolan yhtenäiskoulu, Kalevankankaan päiväkoti ja Rantakylän päiväkoti.

Linkki: Mikkelin kaupungin sisäilmatoimintamalli