Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta suorittaa kiinteistöillä rakennusten mittauksia

26.11.2018

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta suorittaa kiinteistöillä rakennustietojen tarkistusta rakennusvalvontaviranomaisen rakennusrekisteritietojen eheyttämiseksi. Edellä mainittu lisäkartoitus kohdistuu kiinteistöihin, jotka eivät ole palauttaneet tarkistushankkeen kyselykaavaketta.

Kiinteistöillä mitataan rakennukset ulkopäin sekä kartoitetaan jätevesijärjestelmien sijainnit. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisella on oikeus maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen valvontatehtävän hoitamiseksi päästä rakennuskohteeseen ja suorittaa siinä tarkastuksia ja tutkimuksia.

Kartoitukset keskittyvät Rantakylän ja Otavan välille sekä Otavan taajamasta länteen Lahdentien ja Hirvensalmentien rajaamalle alueelle. Kiinteistön haltijan paikallaolo ei ole välttämätön. Kartoitukset suoritetaan vuoden 2019 tammikuun loppuun mennessä.

 

Lisätietopyynnöt sähköpostilla
Juho Tarikka
projektivastaava
p. 040 129 4981
juho.tarikka@mikkeli.fi