Mikkelin kaupungin sisäilmatoimintamalli

Oheisessa kuvassa on kuvattuna Mikkelin kaupungin sisäilmatoimintamalli.

Kuva isompana