Jätehuolto

Jätehuollon tehtävänä on pitää ympäristö siistinä. Tehokas jätehuolto kierrättää ja vähentää jätteiden määrää ja näin vähentää jätteistä aiheutuvia haittoja, jolloin luonnonvarat säästyvät ja ympäristöongelmia on vähemmän. Lain mukaan vastuu jätehuollon järjestämisestä kuuluu kunnille.

Palveluopas

 • Biojäte

Jätehuoltoviranomainen

 

Jätehuollon viranhaltijatehtäviä hoitaa jäteasiain tarkastaja, joka päättää kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen tyhjennysvälin pidennyksistä sekä jätemaksujen perimättä jättämisistä ja kohtuullistamisesta.

Jätehuoltopalvelut (viranomainen) kuuluu Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueeseen jonka toimintaa ohjaavat Kaupunkiympäristölautakunta ja Lupa- ja valvontajaosto 1.6.2017 voimaantulleen hallintosäännön mukaiseti. Jätehuollon valvovina viranomaisina toimii ympäristölautakunta sekä Etelä-Savon ELY-keskus.

 

Metsäsairila Oy

 

Metsäsairila Oy on Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö. Yhtiön perustehtävä on lakisääteisten jätehuoltopalveluiden järjestäminen.

Metsäsairila Oy:n tehtävänä on ylläpitää toimialueen jätteenkäsittelylaitosta (Metsä-Sairilan jätekeskusta), vastata toimialueensa hyötyjätteiden kierrätyksestä sekä vaarallisen jätteen jätehuollosta, ylläpitää ja kehittää toimialueellaan haja-asutusalueen jätepisteverkostoa sekä hyötyjätepisteverkostoa sekä kehittää toimialueen jätehuoltoa ja huolehtia toimialueellaan jäteneuvonnasta ja tiedotuksesta.

Metsäsairila Oy:n nettisivuilta löydät vinkkejä ja neuvoja jätehuoltoon mm. ohjeet biojätepussin taitteluun. Voit käydä tarkistamassa lajitteluohjeet Metsäsairilan Lajittelun ABC:stä.

 

Ajankohtaista

 

Ajankohtaista jätehuollosta -sivulta löydät ajankohtaista infoa jätehuoltoon liittyen.
 

 • Jätehuoltopalvelut (viranomainen) kuuluu 1.6.2017 alkaen Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueeseen
  Asumisen ja toimintaympäristön palvelualuetta johtaa tekninen johtaja ja palvelualueella on kaupunkiympäristölautakunta ja sen lupa- ja valvontajaosto.
   
 • Periaatteet ja menettelytavat
 • Jätetaksa
  • Mikkelin kaupungin rakennuslautakunta on 20.4.2017 hyväksynyt lisäyksen jätetaksaan Kirkonvarkauden asemakaava-alueen jätehuollon osalta (luku 4).
  • Mikkelin kaupungin rakennuslautakunta on 17.11.2016 hyväksynyt jätetaksan, jota sovelletaan 1.1.2017 alkaen.
    
 • Uudet jätehuoltomääräykset
  • Mikkelin kaupungin rakennuslautakunta on 20.8.2015 hyväksynyt uudet jätehuoltomääräykset.
   Määräyksistä on valitettu ja ne ovat käsittelyssä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.
    
  • Vielä voimassa olevat vuoden 2010 jätehuoltomääräykset.
    
 • Jäteasiain tarkastaja Kaisa Helaakoski poissa
  2.10.2017
  06.11.2017 - 17.11.2017

 

Jätehuollon järjestäminen

 

Mikkelin kaupungissa on voimassa kaksi jätteenkuljetusjärjestelmää. Haja-asutusalueilla, Haukivuoren ja Suomenniemen taajamissa sekä Kirkonvarkauden asemakaava-alueella noudatetaan kunnan järjestämää jätteenkuljetusta, jolloin jätehuoltoyhtiö Metsäsairila Oy kilpailuttaa jätteenkuljetuksen kunnan lukuun ja kiinteistön haltija tekee sopimuksen jätehuollosta Metsäsairila Oy:n kanssa.

Taajamissa, pois lukien Haukivuoren ja Suomenniemen taajamat sekä Kirkonvarkauden asemakaava-alue, noudatetaan kiinteistön haltijan järjestämää
jätteenkuljetusta. Tällöin kiinteistön haltija tekee jätteenkuljetuksesta sopimuksen haluamansa jätehuoltorekisteriin (JL 142 §) merkityn jätteenkuljetusyrittäjän kanssa.

Liittyminen jätehuoltoon on jokaisen kiinteistönomistajan velvollisuus, joka on säädetty jätelaissa. Velvollisuus koskee sekä vakituisia että vapaa-ajan asuntoja.

 

Hakemukset

 

 

A) Jätemaksumuistutus

Tällä lomakkeella haetaan jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä laskun saavuttua (tehtävä 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta). Myöhässä saapuneet muistutukset jätetään tutkimatta.

Mikäli rakennus on pois asunto- tai lomakäytöstä koko kalenterivuoden, se voidaan kohtuullistaa. Jätemaksu voidaan jättää perimättä vain mikäli rakennus on käyttökelvoton.

A Jätemaksumuistutus.pdf
A Ohje.pdf
 

B) Muutoksen hakeminen jätemaksuun

Tällä lomakkeella haetaan jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä ennen laskun saapumista.

Mikäli rakennus on pois asunto- tai lomakäytöstä koko kalenterivuoden, se voidaan kohtuullistaa. Jätemaksu voidaan jättää perimättä vain mikäli rakennus on käyttökelvoton.

B Muutoksen hakeminen jätemaksuun.pdf
B Ohje.pdf

C) Tyhjennysvälin pidennys

Tällä lomakkeella haetaan pidennystä jäteastian tyhjennykseen.

Tyhjennysväli lasketaan liittyjien määrän ja jäteastian kapasiteetin mukaan niin, että jätetilavuutta
tulee 20 litraa / henkilö / viikko. Tyhjennysväli ei kuitenkaan voi olla 8 viikkoa pidempi.

C Tyhjennysvälin pidentäminen.pdf
C Ohje.pdf

D) Tyhjennysvälin pidennys, kimppa-astia

Tällä lomakkeella haetaan pidennystä usean kiinteistön yhteisen jäteastian (kimppa) tyhjennykseen.

D Kimppa-astian tyhjennysvälin pidentäminen.pdf
D Ohje.pdf
 

Muut hakemukset

Muita hakemuksia ja lomakkeita löytyy Metsäsairila Oy:n sivuilta.


 

Lisätietoja

Jätetaksa

Jätehuoltomääräykset 2010 (Hyväksynyt: Kaupunginhallitus 7.12.2009 § 549)

Jätelaki

Kierrätys.info (kierrätyspisteet)

 

Yhteystiedot

Jätehuoltoviranomainen
PL 33, 50101 Mikkeli
jatehuoltoviranomainen(at)mikkeli.fi
 

Jäteasiain tarkastaja
Kaisa Helaakoski

puh. 040 129 4807
etunimi.sukunimi@mikkeli.fi
Rakennusvalvonnan toimipiste
Maaherrankatu 9 - 11, 50100 Mikkeli, 2. krs.

Toimistosihteeri
Katja Laine
puh. 040 129 4943
etunimi.sukunimi@mikkeli.fi
Rakennusvalvonnan toimipiste
Maaherrankatu 9 - 11, 50100 Mikkeli, 2. krs.


Jätehuollon hakemusten palautusosoite (muistutukset ja tyhjennysvälin pidennyshakemukset)
Mikkelin kaupunki, jätehuoltoviranomainen
PL 278
50101 Mikkeli


Metsäsairila Oy
www.metsasairila.fi
Käyntiosoite: Arkistokatu 12, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 106, 50101 Mikkeli
puh. 044 722 2300
jatehuolto(at)metsasairila.fi