Hakemuslomakkeet

Kuuluuko kiinteistösi aluekeräyspisteen asiakkaaksi, eli kiinteistöllä ei ole omaa jäteastiaa?

Aluekeräyspisteen asiakkaana voit tehdä jätemaksumuistutuksen tai hakea tuleviin jätemaksuihin muutosta.

Jätemaksumuistutus

Kun olet saanut jätelaskun (Metsäsairila Oy) voit tehdä muistutuksen 14 päivän sisällä laskun saamisesta. Voit hakea kohtuullistamista tai perimättä jättämistä.
Lue lisää + lomake

Muutoksen hakeminen tuleviin jätemaksuihin

Voit hakea tuleviin jätemaksuihin muutosta, eli seuraavan vuoden jätemaksuun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä.
Lue lisää + lomake


Onko kiinteistölläsi oma jäteastia?

Oman jäteastian käyttäjänä voit hakea tyhjennysväleihin muutosta tai keskeyttää tyhjennykset esimerkiksi lomamatkan ajaksi.

Muutokset tyhjennysväelihin

Jätehuoltomääräysten mukaisesti tyhjennysvälin pidentäminen 2 viikosta 4 viikkoon tehdään ilmoituksella.
Lue lisää + lomake

4 viikkoa pidemmistä tyhjennysväliestä päättää jätehuoltoviranomainen hakemusten perusteella.
Lue lsiää + lomake

Oman jäteastian tyhjennysten keskeyttäminen

Voit hakea keskeytystä tyhjennyksiin määräajaksi, kiinteistön ollessa käyttämätön esimerkiksi lomamatkan ajan. Kuitenkin enintään 6 kk ajalle.
Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, eikä keskeytyksiä voida myöntää takautuvasti, joten keskeytyshakemus tulee tehdä mahdollisimman aikaisin. Keskeytyksen alkaminen ei siis voi olla hakemuksen saapumispäivä. Päätöksen jälkeen keskeytys voidaan sopia yrityksen kanssa.
Lue lisää + lomake