Rakennusoikeustiedustelut

Rakennusvalvonta vastaa rakennusoikeustiedusteluihin kaavoitetuilla alueilla.

Palveluopas

Rakennusoikeus määräytyy asemakaavoitetuilla alueilla asemakaavassa ilmoitetun tontin tehokkuusluvun e mukaan. Yleiskaavoitetuilla alueilla voi myös olla määräyksiä rakennusoikeuden määrästä.
Rakennusjärjestyksestä löytyy myös määräyksiä haja-asutusalueen ja rantarakentamisen rakennusoikeuksista.

Rakennusoikeuskyselyihin vastaa rakennustarkastajat lupapiste -palvelun kautta. Kaavoittamattomilla rantarakennuspaikoilla ja suunnittelutarvealueilla tiedusteluihin vastaa kaupunkisuunnittelu.

Kaavat

Vahvistuneet kaavat

Asemakaavat

Yleiskaavat

Aiheeseen liittyvää

Yhteystiedot

Voit jättää rakennusoikeustiedustelun sähköisesti Lupapiste -palvelun kautta.

Lupapiste
 
 
Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, puh. 044 794 2527