Talous- ja uimavesi

Talous- ja uimaveden laatua seurataan säännöllisesti otettavilla vesinäytteillä. Vesilaitosten on laadittava yhdessä valvontaviranomaisen kanssa valvontatutkimusohjelma, joka sisältää käyttötarkkailun ja viranomaisvalvonnan. Näytteenottomäärät perustuvat veden käyttäjä- tai toimitusmääriin.

Palveluopas

Talousvesi

Talousveden laatua seurataan säännöllisesti vesilaitoken ja valvontaviranomaisen yhdessä laatiman valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Näytteenottomäärät perustuvat veden käyttäjä- tai toimitusmääriin. Myös elintarvikehuoneistot ja majoitus- tai kokoontumishuoneistot, joilla on oma talousvesikaivo kuuluvat talousveden valvonnan piiriin.

Yksityisten talousvesikaivojen tutkimuksista vastaa kaivon omistaja. Terveystarkastajat antavat ohjeita vesinäytteiden ottamiseksi sekä tarvittaessa ohjeita kaivon puhdistamiseksi tai kunnostamiseksi.

 

Uimavesi

Ympäristölautakunta vahvistaa vuosittain säännöllisen valvonnan alaiset uimarannat niiden ylläpitäjien esityksestä. Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo lainsäädännön vaatimusten täyttymistä virallisilla uimarannoilla uimakauden (15.6.–31.8.) aikana ja toimii yhteistyössä uimarantojen ylläpitäjien kanssa. Lähtökohtaisesti uimarannat tarkastetaan kuluttajaturvallisuus- ja terveydensuojelulainsäädännön mukaisesti kerran vuodessa.

Uimarantaluettelo

Uimarantaveden laadun säännöllistä valvontaa varten laaditaan seurantakalenteri, jossa on uimarantaluettelon lisäksi uimavesinäytteenottosuunnitelma sekä vesitutkimustulokset. Seurantakalenteriin päivitetään tuloksia jatkuvasti kesän aikana. Uimavesinäytteitä otetaan EU-uimarannoilta yksi ennen uimakauden alkua ja vähintään kolme uimakauden aikana. Pieniltä yleisiltä uimarannoilta otetaan vähintään kolme uimavesinäytettä uimakauden aikana. Uimavesinäytteillä seurataan uimaveden mikrobiologista laatua ja lisäksi sinilevätilannetta arvioidaan aistinvaraisesti.

Seurantakalenteri

Yleisillä uimarannoilla, ns. EU-rannoilla, odotetaan uivan huomattava määrä ihmisiä. Näistä rannoista ylläpitäjä tekee terveydensuojeluviranomaiselle terveydensuojelulain (763/1994) 13 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisen ilmoituksen. Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden valvonta-alueella EU-uimarantoja on kolme ja näistä rannoista on laadittu uimavesiprofiilit, jotka sisältävät tietoa mm. uimarannan varustukseen, palveluihin, kunnossapitoon ja käyttöön sekä uimareille annettaviin ohjeisiin ja tiedotukseen liittyen. EU-uimarannoille tehdään vuosittain uimakauden päätyttyä uimavesiluokitus, joka perustuu neljän viimeisimmän uimakauden valvontatutkimustuloksiin. Valvonta-alueen jokaisella yleisellä uimarannalla luokitus on vuonna 2015 erinomainen.

Pienillä yleisillä uimarannoilla ei odoteta uivan huomattavaa määrää ihmisiä. Tällaisestakin uimarannasta ylläpitäjä tekee terveydensuojelulain (763/1994) 13 §:n mukaisen ilmoituksen.

Uimavesiprofiilit

Pitkäjärvi

Pankalampi

Orijärvi

 

 

Lomakkeet

Hakemus talousvettä toimittavan laitoksen hyväksymistä varten
TesL 13 §:n mukainen huoneiston käyttöönotto-/muutosilmoitus

TesL 13 §:n mukainen huoneiston käyttöönotto-/muutosilmoitus - See more at: http://www.mikkeli.fi/palvelut/asumisterveys-ja-sisailma#sthash.rM06vncX...

 

TesL 13 §:n mukainen huoneiston käyttöönotto-/muutosilmoitus - See more at: http://www.mikkeli.fi/palvelut/asumisterveys-ja-sisailma#sthash.rM06vncX...
TesL 13 §:n mukainen huoneiston käyttöönotto-/muutosilmoitus - See more at: http://www.mikkeli.fi/palvelut/asumisterveys-ja-sisailma#sthash.rM06vncX...

 

TesL 13 §:n mukainen huoneiston käyttöönotto-/muutosilmoitus - See more at: http://www.mikkeli.fi/palvelut/asumisterveys-ja-sisailma#sthash.rM06vncX...

 

TesL 13 §:n mukainen huoneiston käyttöönotto-/muutosilmoitus - See more at: http://www.mikkeli.fi/palvelut/asumisterveys-ja-sisailma#sthash.rM06vncX...
TesL 13 §:n mukainen huoneiston käyttöönotto-/muutosilmoitus - See more at: http://www.mikkeli.fi/palvelut/asumisterveys-ja-sisailma#sthash.rM06vncX...

 

 

Yhteystiedot

Terveystarkastaja Sanna Toivanen
puh. 044 794 4707
sanna.toivanen(at)mikkeli.fi

Terveystarkastaja Marko Nyyssönen
Mäntyharjun toimipaikka
puh. 044 794 5330
marko.nyyssonen(at)mikkeli.fi