Etäpalvelu

Etäpalvelu – asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla

Etäpalvelu täydentää asiointipisteen ja yhteispalvelupisteiden palvelutarjontaa antamalla sinulle mahdollisuuden asioida luottamuksellisesti viranomaisen asiantuntijan kanssa kuvallisen verkkoyhteyden avulla. Sinulta ei vaadita tietoteknistä osaamista, sillä palveluneuvoja avaa etäpalveluyhteyden puolestasi. Etäpalvelu säästää aikaasi ja vähentää matkustamista tuomalla asiantuntija-avun lähellesi.

Etäpalvelu tutuksi (video)

Verohallinnon etäpalvelut

 • metsänomistaja: ennakkoperintä, ALV, verotili, luovutusvoitot ja muut metsäverotukseen liittyvät kysymykset
 • maa- ja metsätalouden verotuskysymykset sukupolvenvaihdoksissa
 • perintö- ja lahjaverokysymykset
 • palkka.fi-sivuston palvelujen opastus (vain Yhteispalvelupisteissä)

Maistraatin etäpalvelut

 • henkilöoikeudelliset ja perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut esim.
  – kotikunta-asiat ja väestötietojärjestelmään liittyvät tehtävät
  – nimenmuutosasiat
  – aviovarallisuussuhteiden rekisteröinti
  – lahjoitusten rekisteröinti
  – perukirjan osakasluettelon vahvistaminen
 • holhoustoimen edunvalvontapalvelut
 • avioliiton ja parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinta
 • kuluttajaneuvontapalvelut

TE-toimiston etäpalvelut

 • työnhakijan haastattelu ja työllistymissuunnitelman laatiminen
 • ammatinvalinta ja uraohjaus
 • koulutusohjaus
 • starttirahaneuvottelut
 • maahanmuuttajapalvelu

Kelan etäpalvelut

 • kaikki Kelan palvelut

Oikeusaputoimiston etäpalvelu

 • oikeusavun ja edunvalvonnan palvelut
 • kaikki sellaiset asiat, jotka soveltuvat hoidettavaksi etänä