Jäteastian tyhjennysten keskeytys (oma jäteastia)

Hakemus tyhjennysten keskeyttämiseksi, kun kiinteistöllä on käytössä oma jäteastia

Tällä lomakkeella haetaan jäteastian tyhjennysten keskeytystä määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämätön. Kiinteistöille, jotka ovat liittyneet aluekeräyspisteen asiakkaaksi, ei voida myöntää keskeytystä (katso muutoshakemus ja maksumuistutus).

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, eikä keskeytyksiä voida myöntää takautuvasti, joten keskeytyshakemus tulee tehdä mahdollisimman aikaisin. Keskeytyksen alkaminen ei siis voi olla hakemuksen saapumispäivä. Päätöksen jälkeen keskeytys voidaan sopia yrityksen kanssa.

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi ympärivuotisesti käytössä olevan kiinteistön ollessa käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi vähintään neljän viikon ajan. Jäteastia on tyhjennettävä ennen keskeytyksen alkamista. Määräaikaisen keskeytyksen kestäessä enintään neljä viikkoa asiasta sovitaan taajamassa jätteenkuljettajan kanssa ja haja-asutusalueella Metsäsairila Oy:n kanssa ja asiasta ilmoitetaan jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomaisen päätöksellä keskeytys voidaan myöntää enintään 6 kk:n ajaksi. Keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistö on käyttämätön. (Jätehuoltomääräys § 35)

Yli 6 kk keskeytyksiä ei myönnetä.

Hakemuslomakkeet:

Hakemus tyhjennysten keskeyttämiseksi (tulostettava)

Hakemus tyhjennysten keskeyttämiseksi (sähköinen)