Kiinteistöveroprojekti

Mikkelin kaupungin alueella toteutetaan vuosien 2018 – 2023 aikana kiinteistöveroprojekti. Projektin tarkoituksena on tarkistaa alueen rakennuskantaa ja saattaa rakennusrekisteritiedot ajan tasalle.

Vuoden 2018 maastokäynnit aloitettiin heinäkuussa Mikkelin kaupungin itäpuolella Valtatie 5:n ja rautatien rajaamalla alueella välillä Otava – Karikko. Käyntejä on syksyn aikana jatkettu haja-asutusalueella Otavan länsipuolella. Mittauskäynnit ovat kesän ja syksyn aikana kohdistuneet haja-asutusalueelle, kaava-alueen kiinteistöjen mittaukset suoritetaan myöhemmin.

Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta suoritti vuonna 2018 lisäkartoituksena kiinteistöillä rakennusten mittauksia. Tämä lisäkartoitus kohdistui kiinteistöihin, jotka eivät ole palauttaneet tarkistushankkeen kyselykaavaketta. Lisäkartoitukset keskittyivät Rantakylän ja Otavan välille sekä Otavan taajamasta länteen Lahdentien ja Hirvensalmentien rajaamalle alueelle. Lisäkartoitukset suoritettiin vuoden 2019 tammikuun loppuun mennessä.

Vuoden 2019 kartoituskäynnit aloitettiin huhtikuussa Tokerosta, jonka jälkeen siirryttiin Otavan asema-kaava-alueelle. Tämän jälkeen kartoituskäyntejä suunnattiin Otavan pohjoispuolelle kohti Korpikoskea.

Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta suoritti vuonna 2020 lisäkartoituksena kiinteistöillä rakennusten mittauksia. Tämä lisäkartoitus kohdistui kiinteistöihin, jotka eivät ole palauttaneet tarkistushankkeen kyselykaavaketta. Lisäkartoitukset keskittyivät Otavan taajama-alueelle, jonka jälkeen maastokäyntejä kohdennettiin Rantakylään.

 

Maastomittauksia jatkettiin keväällä 2021 Rantakylässä. Tämän jälkeen kartoituskäyntejä on kohdennettu haja-asutusalueelle Otavasta pohjoiseen, mm. Akkalaan.

 

Kiinteistöveroprojekti aloittaa maastomittauskauden viikolla 18/2022. Keväällä se suorittaa Rantakylässä lisäkartoituksena kiinteistöillä rakennusten mittauksia. Tämä lisäkartoitus kohdistuu kiinteistöihin, jotka eivät ole palauttaneet tarkistushankkeen kyselykaavaketta. Tämän jälkeen mittaukset siirtyvät takaisin haja-asutusalueelle Otavasta pohjoiseen.

 

Lomakkeet kiintiestötietojen ilmoittamiseksi

Kaikissa asiaan liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä projektivastaavaan, sekä jätevesijärjestelmään liittyvissä kysymyksissä suoraan ympäristösuunnittelijaan.

Pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti sähköpostitse.

Lue lisää: https://www.mikkeli.fi/uutiset/mikkelin-kaupungin-rakennusvalvonta-suorittaa-kiinteistoilla-rakennusten-mittauksia