Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat ilmansuojelun, vesiensuojelun, maaperän ja pohjavesien suojelun, jätehuollon ja meluntorjunnan valvonta sekä ohjaus, neuvonta ja tiedotus ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa.

Mikkelin Seudun ympäristöpalvelut tuottaa eläinlääkintähuollon, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palvelut Mikkelin kaupungin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien alueella.


Ympäristölautakunta

Mikkelin, Hirvensalmen, Mäntyharjun ja Pertunmaan ympäristönsuojelumääräykset ja perustelut
Kangasniemen ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojelun maksutaksat ja -taulukot

Julkaisut & Raportit

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimintakertomukset: 2015, 2014
Mikkelin ympäristötilipäätökset: 2015, 2014
Mikkelin kaupungin hallintokuntien ja yksiköiden ympäristöohjelmia 2011-2014

Ilmasto

Mikkelin ilmasto- ja energiastrategian seurantaraportti 2015
Mikkelin kasvihuonekaasupäästöt, CO2-raportti: 2009-20152009-2014, 2009-2013
Mikkelin ilmanlaadun mittaustulokset: 2014, 2010