Ympäristönsuojelu

Ajankohtaiset ympäristöuutiset


Ajankohtaista tietoa sinilevistä


Mikkelin seudun ympäristöpalvelut jatkaa keväällä 2018 alkanutta asiakastyytyväisyyden selvitystyötä.

Kyselyn tavoitteena on saada palautetta kaikilta asiakkailtamme (yksityiset henkilöt, toiminnanharjoittajat ja sidosryhmät), miten palvelumme koetaan eri toimipaikoissa ja mitä asioita niissä toivotaan kehittävän.

Asiakastyytyväisyyskyselyn pääset täyttämään tästä linkistä: asiakastyytyväisyyskysely. Linkki on avoinna maaliskuun 2019 loppuun saakka.

Kiitos osallistumisesta!


Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen asiakastyytyväisyyskysely

Kysely oli avoinna Mikkelin kaupungin sekä ympäristöpalvelujen nettisivuilla ajalla 19.3.- 20.4.2018. Kysely käsitti kaikkia ympäristöterveydenhuollon osa-alueita eli eläinlääkintää, terveysvalvontaa sekä ympäristönsuojelua. 

Kyselyn tavoitteena oli saada palautetta kaikilta asiakkailtamme (yksityiset henkilöt, toiminnanharjoittajat ja sidosryhmät), miten palvelumme koetaan eri toimipaikoissa ja mitä asioita niissä toivotaan kehitettävän.

Palautteen perusteella ympäristöpalveluihin otetaan yhteyttä erilaisilla menetelmillä. Tulosten perusteella onkin syytä kehittää ja ylläpitää eri yhteydenpitokanavia, sekä perinteisiä että sähköisiä. Henkilöstön tavoitettavuus koettiin hyvänä, samoin myös palvelun sisältöön oltiin tyytyväisiä.

Toiminnan kehittämistä asiakaslähtöisemmäksi jatketaan syksyllä 2018. Uuden asiakastyytyväisyyskyselyn kautta tullaan keräämään lisää ideoita ja vinkkejä toiminnan kehittämiseksi. Kyselyä pidetään avoinna vuoden loppuun saakka.

Kiitos yhteistyöstä!


Kinnin tilanneseuranta: asukastiedote sekä infosivusto julkaistu
Infosivusto löytyy osoitteesta www.vrgroup.fi/kinni


27.4.2018:

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry on tehnyt aloitteen luonnonsuojelualueen perustamisesta Mikkelin kaupungin Säynätin retkeilyalueelle ja sitä ympäröivälle metsäalueelle. Mikkelin seudun ympäristölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan eilen. Lautakunta pitää luonnonsuojelualueen perustamista Säynätin alueelle perusteltuna alueen virkistyskäyttöarvojen turvaamiseksi ja esittää, että kaupunginhallitus tekee päätöksen ls-alueen perustamisesta, minkä jälkeen kaupunki valmistelee hakemuksen yksityisen luonnonsuojelualueen perustamiseksi Säynätin alueelle.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta 26.4.2018: § 49 Aloite luonnonsuojelualueen perustamisesta Mikkelin kaupungin Säynätin alueelle.


Ympäristönsuojelun avulla kunta pyrkii turvaaman hyvän ja monipuolisen elinympäristön. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat ilmansuojelun, vesiensuojelun, maaperän ja pohjavesien suojelun, jätehuollon ja meluntorjunnan valvonta sekä ohjaus, neuvonta ja tiedotus ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa.

Mikkelin Seudun ympäristöpalvelut tuottaa eläinlääkintähuollon, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palvelut Mikkelin kaupungin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien alueella.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Mikkelin, Hirvensalmen, Mäntyharjun ja Pertunmaan ympäristönsuojelumääräykset ja perustelut

Kangasniemen ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun maksutaksat ja -taulukot

Ympäristönsuojelun ja jätelain valvontasuunnitelma vuodelle 2019

Raportit & Julkaisut

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimintakertomukset: 2016, 2015, 2014

Mikkelin ympäristötilipäätökset: 2017, 2016, 2015, 2014