Ympäristönsuojelu

Artikkelikuva

Lue Ajankohtaiset ympäristöuutiset


Ympäristönsuojelun avulla kunta pyrkii turvaaman hyvän ja monipuolisen elinympäristön. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat ilmansuojelun, vesiensuojelun, maaperän ja pohjavesien suojelun, jätehuollon ja meluntorjunnan valvonta sekä ohjaus, neuvonta ja tiedotus ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa.

Mikkelin Seudun ympäristöpalvelut tuottaa eläinlääkintähuollon, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palvelut Mikkelin kaupungin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien alueella.


Mikkelin seudun ympäristölautakunta
Ympäristönsuojelun ympäristönsuojelumääräykset ja -perustelut
Ympäristönsuojelun maksutaksat
Ympäristönsuojelun ja jätelain mukainen valvontasuunnitelma vuodelle 2022


Raportit & Julkaisut

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimintakertomukset: 2016, 2015, 2014
Mikkelin ympäristötilipäätökset: 201920182017, 2016, 2015, 2014


Tietosuojaseloste Mikkelin seudun ympäristöpalvelut/Ympäristönsuojelu


Vuonna 2018 tapahtuneen Kinnin kemikaalionnettomuuden infosivusto löytyy osoitteesta www.vrgroup.fi/kinni


Yleistä neuvontaa ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa saa myös Ely-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelusta, puh. 0295 020 900. Ely-keskusten ympäristöasioiden neuvontapalvelu antaa neuvontaa valtion ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvissa lupa-asioissa, luonnonsuojeluun liittyvissä asioissa, ojituksiin ja vesistöjen tilaan liittyvissä asioissa sekä vesistöjen ruoppaukseen ja niittoihin liittyvissä asioissa.