Ympäristönsuojelu

Artikkelikuva

Ajankohtaiset ympäristöuutiset


Ajankohtaista tietoa sinilevistä


17.7.2019

Uimarantojen vesitulokset

Alla olevasta linkistä näet Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden alueen uimarantojen vesituloksia

Luettelo uimavesituloksista

31.5.2019:

Kalevankankaan luontopolku uudistuu

Uudistetun Kalevankankaan luontopolun avajaisia vietetään Maailman ympäristöpäivänä 5.6. klo 10-15. Uudistetulla luontopolulla esitellään Kalevankankaan harjuluontoa, joka edustaa harvoja säilyneitä yhtenäisiä harjualueita Mikkelin kaupungin alueella aiemmin laajemmin sijainneesta harjujonosta. Luontopolulla esitellään kasvien ja eläinten lisäksi jääkauden ihmeitä, pohjaveden muodostumista ja vähän paikallista historiaakin. Samalla halutaan kohdistaa huomiota luonnon monimuotoisuuteen ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun.

Avajaispäivänä polun aloituspisteessä Raviradantien varressa on tarjolla kahvia, mehua ja pullaa klo 10-13. Lisäksi pihapelejä ja Nuorten Työpajojen ja luonnonsuojeluyhdistyksen toiminnan esittelyä. Polun aloituspisteen luontopolkutaulu paljastetaan klo 10. Paikalla on Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistyksen edustajat. Opastettuja retkiä luontopolulle järjestetään klo 10, 12 ja 15.

Tiedote

Maistiaisia luontopolun varrelta: puro, kangasvuokot, joki, silta

Kartta luontopolusta

17.4.2019:

Mikkelin kasvihuonekaasupäästöt 2009-2017

Raportit Mikkelin kasvihuonekaasupäästöistä ja maankäyttösektorin päästöistä ja nieluista ovat valmistuneet! Linkit raportteihin löytyvät alta.

CO2-raportti

Maankäyttösektorin päästöt & nielut


15.4.2019:

Lokkiseuranta

Keväällä 2018 alkanutta lokkiseurantaa jatketaan myös tulevan kevään aikana, jolloin lokkien pesintä katoilla pyritään ennaltaehkäisemään. Naurulokit saapuvat Mikkelin tienoille huhtikuun alkuviikkoina ja aloittavat pesinnän toukokuun alkupuolella.

Tiedote


15.4.2019:

Biojäteselvitys

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut selvittää kevään aikana yhteistyössä jätehuoltoviranomaisen ja Metsäsairila Oy:n kanssa, miten omakotitalouksissa syntyneiden biojätteiden kierrätystä ja keräystä olisi mahdollista Mikkelin seudulla kehittää.

Tiedote

Siirry kyselyyn painamalla tätä


Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen asiakastyytyväisyyskysely

Kysely oli avoinna Mikkelin kaupungin sekä ympäristöpalvelujen nettisivuilla ajalla 19.3.- 20.4.18 sekä 1.11.18-30.3.19 Kysely käsitti kaikkia ympäristöterveydenhuollon osa-alueita eli eläinlääkintää, terveysvalvontaa sekä ympäristönsuojelua. 

Kyselyn tavoitteena oli saada palautetta kaikilta asiakkailtamme (yksityiset henkilöt, toiminnanharjoittajat ja sidosryhmät), miten palvelumme koetaan eri toimipaikoissa ja mitä asioita niissä toivotaan kehitettävän.

Palautteen perusteella ympäristöpalveluihin otetaan yhteyttä erilaisilla menetelmillä. Tulosten perusteella onkin syytä kehittää ja ylläpitää eri yhteydenpitokanavia, sekä perinteisiä että sähköisiä. Henkilöstön tavoitettavuus koettiin hyvänä, samoin myös palvelun sisältöön oltiin tyytyväisiä.

Kiitos yhteistyöstä!


Kinnin tilanneseuranta: asukastiedote sekä infosivusto julkaistu
Infosivusto löytyy osoitteesta www.vrgroup.fi/kinni


27.4.2018:

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry on tehnyt aloitteen luonnonsuojelualueen perustamisesta Mikkelin kaupungin Säynätin retkeilyalueelle ja sitä ympäröivälle metsäalueelle. Mikkelin seudun ympäristölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan eilen. Lautakunta pitää luonnonsuojelualueen perustamista Säynätin alueelle perusteltuna alueen virkistyskäyttöarvojen turvaamiseksi ja esittää, että kaupunginhallitus tekee päätöksen ls-alueen perustamisesta, minkä jälkeen kaupunki valmistelee hakemuksen yksityisen luonnonsuojelualueen perustamiseksi Säynätin alueelle.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta 26.4.2018: § 49 Aloite luonnonsuojelualueen perustamisesta Mikkelin kaupungin Säynätin alueelle.


Ympäristönsuojelun avulla kunta pyrkii turvaaman hyvän ja monipuolisen elinympäristön. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat ilmansuojelun, vesiensuojelun, maaperän ja pohjavesien suojelun, jätehuollon ja meluntorjunnan valvonta sekä ohjaus, neuvonta ja tiedotus ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa.

Mikkelin Seudun ympäristöpalvelut tuottaa eläinlääkintähuollon, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palvelut Mikkelin kaupungin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien alueella.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Mikkelin, Hirvensalmen, Mäntyharjun ja Pertunmaan ympäristönsuojelumääräykset ja perustelut

Kangasniemen ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun maksutaksat ja -taulukot

Ympäristönsuojelun ja jätelain valvontasuunnitelma vuodelle 2019

Raportit & Julkaisut

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimintakertomukset: 2016, 2015, 2014

Mikkelin ympäristötilipäätökset: 20182017, 2016, 2015, 2014