Elintarvikevalvonta

Artikkelikuva

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on valvoa ja edistää kaikkien elintarvikkeiden turvallisuutta ja ehkäistä elintarvikkeista johtuvia terveyshaittoja. Elintarvikevalvonta kohdistuu riskiperusteisesti kaikkiin elintarvikealan toimijoihin, koko toiminnan elinkaaren ajan; perustamisesta toiminnan lopettamiseen. Suunnitelmallista valvontaa tehdään vuosittain päivitettävän elintarvikevalvontasuunnitelman mukaisesti. Valvonta on lakisääteistä sekä maksullista.

Toimintaohjeet

Ota yhteyttä terveystarkastajaan, kun esimerkiksi:

* perustat elintarvikehuoneiston tai muutat oleellisesti sen nykyistä toimintaa

* lopetat elintarvikehuoneiston tai vaihdat sen toimijaa

* perustat laitoksen tai vaihdat sen toimijaa

* myyt tai tarjoilet elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta

* suunnittelet ensisaapumistoimintaa

* haluat huomauttaa elintarvikkeen laadusta tai elintarvikehuoneiston toiminnasta

* epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen


Oiva

Oiva on Ruokaviraston koordinoima elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä, jonka avulla tehdään suunnitelmallista elintarvikevalvontaa. Oiva perustuu elintarvikelainsäädännön nykyisiin säännöksiin eikä yritysten toimintaan tai toimijoiden vastuuseen tule Oivan myötä lisävaatimuksia. Oiva-ohjeet sekä -raportit löytyvät Ruokaviraston Oiva-sivustolta


Ajankohtaiset uutiset


Luvat ja ilmoitukset

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta sähköinen lomake / word / pdf
Ilmoitus liikkuvan elintarvikehuoneiston käyttöönotosta word / pdf
Ilmoitus toimijan vaihtumisesta, toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta sähköinen lomake / word / pdf
Ilmoitus alkutuotantopaikasta tai alkutuotannon tuotteiden kuljetuksesta word / pdf
Ilmoitus virtuaalisesta elintarvikehuoneistosta word / pdf
Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen word / pdf


Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset


Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 2019