Elintarvikevalvonta

Artikkelikuva

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on valvoa ja edistää kaikkien elintarvikkeiden turvallisuutta ja ehkäistä elintarvikkeista johtuvia terveyshaittoja. Elintarvikevalvonta kohdistuu riskiperusteisesti kaikkiin elintarvikealan toimijoihin, koko toiminnan elinkaaren ajan; perustamisesta toiminnan lopettamiseen. Suunnitelmallista valvontaa tehdään vuosittain päivitettävän elintarvikevalvontasuunnitelman mukaisesti. Valvonta on lakisääteistä sekä maksullista.

Toimintaohjeet

Ota yhteyttä terveystarkastajaan, kun esimerkiksi:

* perustat elintarvikehuoneiston tai muutat oleellisesti sen nykyistä toimintaa

* lopetat elintarvikehuoneiston tai vaihdat sen toimijaa

* perustat laitoksen tai vaihdat sen toimijaa

* myyt tai tarjoilet elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta

* suunnittelet ensisaapumistoimintaa

* suunnittelet ruoka-aputoiminnan aloittamista

* haluat huomauttaa elintarvikkeen laadusta tai elintarvikehuoneiston toiminnasta

* epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen


Oiva

Oiva on Ruokaviraston koordinoima elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä, jonka avulla tehdään suunnitelmallista elintarvikevalvontaa. Oiva perustuu elintarvikelainsäädännön nykyisiin säännöksiin eikä yritysten toimintaan tai toimijoiden vastuuseen tule Oivan myötä lisävaatimuksia. Oiva-ohjeet sekä -raportit löytyvät Ruokaviraston Oiva-sivustolta


Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa