Rakennusvalvonnan ajankohtaiset uutiset ja tiedotteet

Rakennusvalvonnan palvelut ovat ruuhkautuneet  ja lupien käsittelyajat ovat pidentyneet. Toiminnan sujuvuuden vuoksi pyydämme hoitamaan asioinnin Lupapiste-palvelun kautta. Huomioittehan muutokset asiakaspalvelupisteen toiminnassa ja rakennustarkastajien tavoitettavuuteen liittyen.

Päivitetyt ohjeet löytyvät:  Rakennusvalvonta, aluejaot ja yhteystiedot

Rakennusvalvonnan palvelupiste Ristiinassa sulkeutuu 20.5.2022 jälkeen. Ristiinan alueen tarkastajat ovat jatkossa tavoitettavissa ajanvarauksella Mikkelin palvelupisteellä.

Rakentamisslaki etenee. Lue lisääYmpäristöministeriö tiedottaa 7.4.2022

Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari: ”Jokainen energiatehokkaaksi remontoitu rakennus on askel kohti Suomen energiaitsenäisyyttä”

Vihreä siirtymä on saanut tuekseen mittavat panostukset kehysriihestä sekä varautumisen ministerityöryhmän päätöksistä. Rakennusten energiaremontteihin, öljylämmitysestä luopumiseen sekä sähköautojen latausinfran rakentamiseen tarjottaviin avustuksiin on tulossa mittava, yhteensä yli 200 miljoonan euron lisärahoitus.

Asuinrakennusten energia-avustukseen kohdistetaan valtion asuntorahastosta vuosina 2022–2023 yhteensä 100 miljoonaa euroa. Määrärahalla jatketaan nykyistä asuinrakennusten energia-avustusjärjestelmää, joka sisältää mahdollisuuden tukea myös fossiilista polttoainetta käyttävästä lämmitysjärjestelmästä luopumista sekä siirtymistä matalalämpöistä kaukolämpöä tukeviin laitteistoihin osana rakennuksen energiatehokkuuden parantamista.

Asuinrakennusten energia-avustuksella kannustetaan rakennusten omistajia tekemään energiatehokkuuden parannuksia merkittävästi rakentamismääräysten minimivaatimuksia parempaan tasoon. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt avustusta vuodesta 2020 lähtien yhteensä 95 miljoonaa euroa 2 900 hakijalle.

Myös liikenteen sähköistymiseen ohjataan lisävaroja. Taloyhtiöille tarjottavaan sähköautojen latausinfratukeen varataan 30 miljoonan euron lisärahoitus vuosille 2022–2023. ARA on myöntänyt avustuksia vuodesta 2018 lähtien yhteensä 23,5 miljoonaa euroa lähes 1 700 hakijalle.

87,3 miljoonaa euroa fossiilisesta öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseen

Öljylämmityksestä luopumista vauhditetaan ohjaamalla lämmitysremonttiavustuksiin yhteensä 72 miljoonan lisämääräraha vuosina 2022–2023. Hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi ELY-keskusten toimintaresursseihin lisätään 5,3 miljoonaa euroa samoille vuosille.

Pientalojen omistajille tarjottavan öljylämmityksestä luopumisen avustuksen määrärahoja lisätään ja avustuksen soveltamisalaa laajennetaan. Jatkossa tukea voi saada myös fossiilisesta kaasulämmityksestä luopumiseen, eli käytännössä maakaasulämmityksen vaihtamiseen kestävämpään lämmitysmuotoon. Samalla mahdollistetaan kaukolämpöjärjestelmään liittyminen öljy- tai kaasulämmityksestä luovuttaessa.

Öljysäiliön poistaminen


 

Suomen ympäristökeskus suosittelee rakennusten omistajia tarkkailemaan isojen hallien lumikuormaa ja ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin.

 

Lumen painosta lisätietoa sivustolta: vesi.fi-karttapalvelu

 

Linkki ympäristökeskuksen tiedotteeseen: Suomen ympäristökeskus > Lumikuorma kasvaa koko maassa – SYKE suosittelee tarkkailemaan isojen hallien lumikuormaa


Jos haluat Mikkelin rakennusvalvonnan ajankohtaisia tiedotteita suoraan sähköpostiisi, ilmoittaudu Mikkelin rakennusvalvonnan ajankohtaistiedotteiden jakelulistalle tästä linkistä:

Tilaa Mikkelin rakennusvalvonnan tiedotteet sähköpostiin tästä linkistä


 Lupainsinööri on aloittanut

Rakennusvalvonnassa on aloittanut uusi lupainsinööri Outi Korhonen. Hänen työtehtäviinsä kuuluu yleinen neuvonta rakennusvalvonnan asioissa ja lupaprosessiin liittyvissä kysymyksissä.

Lupainsinöörin tavoittaa ma-ke klo 10-15 ja to-pe klo 12-15 puhelinnumerosta 040 794 2621. Torstai- ja perjantaiaamuisin klo 9-11.30 hän on tavattavissa rakennusvalvonnan palvelupisteessä.

Lupainsinöörin sähköpostiosoite on outi.korhonen(at)mikkeli.fi.


Katselmusten tilaaminen:

Katselmukset tilataan siltä rakennustarkastajalta, joka on luvan käsitellyt. Katselmukset tilataan sähköpostilla tai puhelimitse. Lupapisteen keskustelukenttään jätetyt pyynnöt eivät välttämättä välity tarvittavan nopeasti tarkastajien tietoon asiointipalvelun ruuhkautumisen vuoksi.

 

Korona-aikana katselmukselle osallistuu vain työnjohtajat ja rakennushankkeeseen ryhtyvä tai hänen edustajansa. Katselmuksilla tulee muistaa turvavälit ja suojavälineiden, kuten maskien käyttö.


Ohje lomarakennuksen muuttamisesta  asuinrakennukseksi:

 

Lomarakennuksen muutos asuinrakennukseksi

 


Uusi kaavoitus- ja rakentamislakiluonnos on julkaistu:
 

Kaavoitus- ja rakentamislakiluonnos

 


Työsuojeluviranomainen valvoo työturvallisuuden toteutumista rakentamisessa.

On julkaistu Pientalorakennuttajan työturvallisuusoppas, jossa kerrotaan pientalotyömaiden vastuista ja vaaroista.

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas (tyosuojelu.fi)


Tietoa hulevesimaksuista

Hulevesimaksu: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/asuminen/hulevesimaksu

Usein kysytyt kysymykset hulevesimaksusta: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/asuminen/hulevesimaksu/hulevesimaksut-usein-kysytyt-kysymykset

Yhteydenotot: hulevesi@mikkeli.fi  /  puh.  015 194 2904

 


Sähköajoneuvojen latauspisteisiin ja rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmiin liittyvää lakia koskeva Kuntaliiton yleiskirje on julkaistu: https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021/laki-rakennusten-varustamisesta-sahkoajoneuvojen-latauspisteilla-ja

 

Lain uusia ja laajasti korjattavia rakennuksia koskevat velvoitteet tulevat voimaan 11.3.2021.


 

Ohje huoneistojen yhdistämiseksi, liittyen jätehuollon perusmaksuun

Huoneistojen yhdistäminen (jätehuollon maksuun liittyen) 


Ympäristöministeriön tiedotteet koronavirukseen varautumisesta ympäristöministeriön hallinnonalalla.

https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Koronavirukseen_varautuminen


Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä

Laki astui voimaan 11.11.2020

Lakiteksti velvollisuudesta rakentaa latauspisteet


Energia-avustukset

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022.

Ketkä voivat hakea?

  • omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat
  • kerros- ja rivitaloyhtiöt
  • valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt perusparannuskorkotukilainan yhteydessä

Tarkemmat ehdot avustuksen myöntämiseen löydät ARAn sivuilta

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus


RAKENNUSVALVONTA- JA PELASTUSVIRANOMAINEN KEHOTTAA RIVITALOYHTIÖITÄ HUOMIOIMAAN SEURAAVAN:
Rivitalojen palokatkot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta: muutoksia rakennusten paloturvallisuus määräyksiin


Rakennusvalvonnan maksut vuodelle 2022
Vuoden 2022 maksut on hyväksytty Kaupunkikehityslautakunnassa 14.12.2021 . Uudet maksut tulevat voimaan 1.1.2022.
Maksut: Rakennusvalvonnan maksut 2022 


Puidenkaatokatselmukset keväällä ja kesällä
Puidenkaatokatselmuksia ja tilauksia ei oteta vastaan lintujen pesimäaikaan 15.4.-31.8.


Käyttöön on otettu topten-tulkinnat
Mikkelin rakennusvalvonta on ottanut käyttöön topten-tulkinnat rakentamista koskevissa määräyksissä.
Topten-tulkinnat löytyy täältä: https://www.pksrava.fi/asp2/default.aspx


Kiinteistöveroprojekti 2018-2023

Kiinteistöveroprojektin vuoden 2022 maastomittauskausi alkaa viikolla 18.

Projektiin liittyvät tarkemmat tiedot ja lomakkeet löytyy täältä: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/rakentaminen/kiinteistoveroprojekti 


Rakentamismääräyskokoelman mittava uudistus 2013-2017 valmis
Ympäristöministeriö on saanut joulukuussa päätökseen vuonna 2013 käynnistyneen rakentamismääräyskokoelman uudistustyön. Mittavassa uudistuksessa kokoelma päivitettiin vastaamaan kestävän ja hyvän rakentamisen nykyaikaisia vaatimuksia, vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.
Lue lisää uutisesta: https://www.mikkeli.fi/uutiset/rakentamismaarayskokoelman-mittava-uudistus-2013-2017-on-valmis


MRL:n muutos (812/2017) voimaan 6.12.2017
Muutettuja pykäliä sovelletaan voimaantulosta lähtien ilman siirtymäaikaa.
Lue lisää uutisesta: https://www.mikkeli.fi/uutiset/mrln-muutos-8122017-voimaan-6-12-2017


Ympäristöministeriön uusi asetus lisää savupiippujen paloturvallisuutta
Ympäristöministeriö on antanut asetuksen savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta. Tavoitteena on pienentää savupiippujen suunnittelun ja toteutuksen sekä käytön ja huollon puutteista ja käyttövirheistä johtuvien vahinkotapahtumien määrää. Uusi asetus koskee savupiippujen uudisasentamista ja korjaamista ja niiden suunnittelua.
Lue lisää Ympäristöministeriön tiedotteesta: www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uusi_asetus_lisaa_savupiippujen_paloturv(44966)


Mikkelin kaupungin rakennusjärjestys 1.7.2017
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 22.5.2017 rakennusjärjestyksen ja se astuu voimaan 1.7.2017 koko Mikkelin alueella


Rakennusvalvonta kuuluu 1.6.2017 alkaen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueeseen
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualuetta johtaa tekninen johtaja ja palvelualueella on kaupunkiympäristölautakunta ja sen lupa- ja valvontajaosto.