Rakennusvalvonnan ajankohtaiset uutiset ja tiedotteet

Rakennusvalvonnan palvelut ovat ruuhkautuneet henkilöstövajeesta johtuen ja  lupien käsittelyajat ovat pidentyneet. Toiminnan sujuvuuden vuoksi pyydämme hoitamaan asioinnin Lupapiste-palvelun kautta. Huomioittehan muutokset asiakaspalvelupisteen toiminnassa ja rakennustarkastajien tavoitettavuuteen liittyen.

Päivitetyt ohjeet löytyvät:  Rakennusvalvonta, aluejaot ja yhteystiedot  -sivulta.


Tiistaina 1.12.2020 klo 9-11 rakennusvalvonta kiinni.


Ohje huoneistojen yhdistämiseksi, liittyen jätehuollon perusmaksuun

Huoneistojen yhdistäminen (jätehuollon maksuun liittyen) 


Ympäristöministeriön tiedotteet koronavirukseen varautumisesta ympäristöministeriön hallinnonalalla.

https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Koronavirukseen_varautuminen


 

Energia-avustukset

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022.

Ketkä voivat hakea?

  • omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat
  • kerros- ja rivitaloyhtiöt
  • valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt perusparannuskorkotukilainan yhteydessä

Tarkemmat ehdot avustuksen myöntämiseen löydät ARAn sivuilta

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus


RAKENNUSVALVONTA- JA PELASTUSVIRANOMAINEN KEHOTTAA RIVITALOYHTIÖITÄ HUOMIOIMAAN SEURAAVAN:
Rivitalojen palokatkot


Rakennusvalvonnan maksut vuodelle 2020
Vuoden 2020  maksut on hyväksytty Kaupunkiympäristölautakunnassa 26.11.2019 . Uudet maksut tulevat voimaan 1.1.2020
Maksut: Rakennusvalvonnan maksut 2020


Puidenkaatokatselmukset keväällä ja kesällä
Puidenkaatokatselmuksia ja tilauksia ei oteta vastaan lintujen pesimäaikaan 15.4.-31.8.
Puidenkaatoasioihin palataan taas syksyllä.


Käyttöön on otettu topten-tulkinnat
Mikkelin rakennusvalvonta on ottanut käyttöön topten-tulkinnat rakentamista koskevissa määräyksissä.
Topten-tulkinnat löytyy täältä: https://www.pksrava.fi/asp2/default.aspx


Kiinteistöveroprojekti 2018-2023
Kiinteistöveroprojektin vuoden 2020 maastomittauskausi on päättynyt. Kiitos asianosaisille yhteistyöstä. Projektiin liittyvät tarkemmat tiedot ja lomakkeet löytyy täältä: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/rakentaminen/kiinteistoveroprojekti


Rakentamismääräyskokoelman mittava uudistus 2013-2017 valmis
Ympäristöministeriö on saanut joulukuussa päätökseen vuonna 2013 käynnistyneen rakentamismääräyskokoelman uudistustyön. Mittavassa uudistuksessa kokoelma päivitettiin vastaamaan kestävän ja hyvän rakentamisen nykyaikaisia vaatimuksia, vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.
Lue lisää uutisesta: https://www.mikkeli.fi/uutiset/rakentamismaarayskokoelman-mittava-uudistus-2013-2017-on-valmis


MRL:n muutos (812/2017) voimaan 6.12.2017
Muutettuja pykäliä sovelletaan voimaantulosta lähtien ilman siirtymäaikaa.
Lue lisää uutisesta: https://www.mikkeli.fi/uutiset/mrln-muutos-8122017-voimaan-6-12-2017


Ympäristöministeriön uusi asetus lisää savupiippujen paloturvallisuutta
Ympäristöministeriö on antanut asetuksen savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta. Tavoitteena on pienentää savupiippujen suunnittelun ja toteutuksen sekä käytön ja huollon puutteista ja käyttövirheistä johtuvien vahinkotapahtumien määrää. Uusi asetus koskee savupiippujen uudisasentamista ja korjaamista ja niiden suunnittelua.
Lue lisää Ympäristöministeriön tiedotteesta: www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uusi_asetus_lisaa_savupiippujen_paloturv(44966)


Mikkelin kaupungin rakennusjärjestys 1.7.2017
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 22.5.2017 rakennusjärjestyksen ja se astuu voimaan 1.7.2017 koko Mikkelin alueella


Rakennusvalvonta kuuluu 1.6.2017 alkaen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueeseen
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualuetta johtaa tekninen johtaja ja palvelualueella on kaupunkiympäristölautakunta ja sen lupa- ja valvontajaosto.