Luvat ja ilmoitukset

Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset

Palveluopas

Elintarvikelaki

Ilmoitus elintarvikehuoneiston käyttöönotosta (word) (pdf)

Ilmoitus liikkuvan elintarvikehuoneiston käyttöönotosta (word) (pdf)

Ilmoitus toimijan vaihtumisesta, toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta (word) (pdf)

Ilmoitus alkutuotantopaikasta tai alkutuotannon tuotteiden kuljetuksesta (word) (pdf)

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen (word) (pdf)

Terveydensuojelulaki
TSL 13 § ilmoitus päiväkodit, kerhotilat (pdf)
TSL 13 § ilmoitus ihonkäsittely (pdf)
TSL 13 § ilmoitus jatkuvaa hoitoa antavat laitokset (pdf)
TSL 13 § ilmoitus koulut ja oppilaitokset (pdf)
TSL 13 § ilmoitus majoituspaikat (pdf)
TSL 13 § ilmoitus kuntosalit, liikuntatilat, solarium (pdf)

Suuri yleisötilaisuus

Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta (word) (pdf)