Rakentaminen

Rakennusvalvonta päättää rakentamisen lupa-asioista sekä antaa yleistä ohjausta ja neuvontaa

Rakennusvalvonnan tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa turvallisen, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön rakentumista. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakentamisen lainmukaisuutta sekä ympäristön kuntoa.  Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

 

Ajankohtaista

 • Kutsu rakennusvalvonta/ Pientaloedustajien tilaisuus

 • Rakentamisen ajankohtisseminaari 2018
  Rakennusvalvonta järjesti rakennusalan ammattilaisille Rakentamisen ajankohtaisseminaarin 9.4.2018.Esitykset löytyvät tästä.
  Uudistuvat säädökset
  Energiamääräykset
  Muutokset Ympäristöministeriön asetuksiin rakennuksen ääniympäristöstä
  Etelä-Savon pelastuslaitoksen esitys
  Esteettömyys
  Käyttöturvallisuus
  Kosteustekniset muutokset
  MRL Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä
  Puukerrostalon toiminnallinen palotekninen suunnittelu
  Rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto
  Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistot
  Rakennusvalvonta Mikkeli

 • Rakennusvalvonnan nettisivuja päivitetään, pahoittelemme mahdollisia ongelmia (6.2.2018).

 • Projektivastaavan avoin tehtävä rakennusvalvonnassa hakuaika 26.1.2018 12.00 asti
  Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta hakee viiden vuoden määräaikaiseen työsopimussuhteiseen tehtävään projektivastaavaa kiinteistöjen rakennustietojen tarkistushankkeeseen.

  Projektivastaavan tehtävänä on projektin vastuuhenkilönä toimiminen. Tehtävänä on laatia projektisuunnitelma ja -aikataulu sekä huolehtia projektin etenemisestä suunnitelman mukaan.

  Projektivastaava tiedottaa kartoituksista kuntalaisille, suorittaa kiinteistöillä tehtäviä kartoituskäyntejä ja rakennusmittausta, tekee vertailuja eri rekistereiden ja lupa-asiakirjojen välillä, korjaa tarvittavat tiedot rakennusrekisteriin, välittää tiedot verottajalle sekä ilmoittaa ilmi tulleesta luvattomasta rakentamisesta rakennusvalvontaviranomaiselle.
  Projektin apuhenkilöinä toimivat määräaikainen rakennusmittaaja ja rakennusvalvonnan määräaikainen rakennusrekisterikirjaaja.

  Kelpoisuutena on rakennusalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi insinööri- tai rakennusmestaritutkinto tai muu vastaava ammattikorkeakoulututkinto, jonka voidaan katsoa antavan edellytykset ja osaamisen tehtävän hoitoon.

  Lisäksi edellytämme hyvää kirjallista ja suullista esitystaitoa, hyviä esiintymis-, neuvottelu- ja yhteistyötaitoa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, sähköisten tietojärjestelmien käyttöosaamista, rakennussuunnitelmien ja rakennusten laajuustietojen käsitteiden tuntemusta sekä karttojen lukutaitoa.

  Tehtävän hoito edellyttää oman auton käyttöä työajossa.

  Eduksi katsotaan myös rakennusvalvonnan ja rakennusrekistereiden tuntemus.

  Lue lisää hausta: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/158436

 • Rakentamismääräyskokoelman mittava uudistus 2013-2017 valmis
  Ympäristöministeriö on saanut joulukuussa päätökseen vuonna 2013 käynnistyneen rakentamismääräyskokoelman uudistustyön. Mittavassa uudistuksessa kokoelma päivitettiin vastaamaan kestävän ja hyvän rakentamisen nykyaikaisia vaatimuksia, vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.
  Lue lisää uutisesta: https://www.mikkeli.fi/uutiset/rakentamismaarayskokoelman-mittava-uudistus-2013-2017-on-valmis

 • Rakennusvalvonta ottaa käyttöön palvelupisteen ja palvelunumeron 2.1.2018
  Rakennusvalvonnan asiakaspalvelun parantamiseksi ja tehostamiseksi rakennusvalvonta ottaa käyttöön rakennusvalvonnan palvelupisteen ja palvelunumeron 040 129 4968. Palvelupiste sijaitsee kaupungin virastotalolla osoitteessa Maaherrankatu 9-11, 2 krs, huone 211.
  Palvelupiste on auki Ma klo 12 – 15 ja Ti – Pe klo 9 – 15
  Lue lisää uutisesta: https://www.mikkeli.fi/uutiset/rakennusvalvonnan-palvelupiste-avataan-2-1-2018

 • Rakennusvalvonta toivottaa Hyvää Joulua!
  Toimisto on auki normaalisti aukioloaikojen mukaan 27.12. – 29.12
  Rakennusvalvonnassa päivystää 27.12- 29.12.2017 rakennustarkastaja Arttu Mönkölä ja LVI-tarkastaja Henri Varis. Seuraavat rakennusvalvonta-asioiden päätökset tehdään joulun jälkeen 3.1.2017

 • MRL:n muutos (812/2017) voimaan 6.12.2017
  Muutettuja pykäliä sovelletaan voimaantulosta lähtien ilman siirtymäaikaa.
  Lue lisää uutisesta: https://www.mikkeli.fi/uutiset/mrln-muutos-8122017-voimaan-6-12-2017
   
 • Etelä-Savon ELY-keskus palkitsi Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan
  Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus palkitsee vuonna 2017 alueidenkäytön edistämisen hyvänä työnä Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan
  Lue lisää uutisesta: https://www.mikkeli.fi/uutiset/etela-savon-ely-keskus-palkitsi-mikkelin-kaupungin-rakennusvalvonnan
   
 • Rakennusteollisuus RT ry:n tiedote – Betonirakentamisen laatuketjussa kehitettävää
  Betonirakentamisen laatuketjua on tarkasteltu ja ryhdytty tehostetusti kehittämään kokonaisuutena sen jälkeen, kun muutamissa kohteissa ilmeni vakavia lujuuspuutteita vuonna 2016. Tutkimuksissa ja selvityksissä on vahvistunut, että ongelmat koskevat lähinnä voimakkaasti nostettuja säänkestäviä erikoisbetoneita ja vaativia rakenteita, kuten siltoja. Kehitettävää on kaikkien osapuolten, niin tilaajien, betonivalmistajien kuin työmaidenkin toiminnassa.
  Lue lisää Rakennusteollisuus RT ry:n tiedotteesta: www.rakennusteollisuus.fi/betoniselvitys
 • Ympäristöministeriön uusi asetus lisää savupiippujen paloturvallisuutta
  Ympäristöministeriö on antanut asetuksen savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta. Tavoitteena on pienentää savupiippujen suunnittelun ja toteutuksen sekä käytön ja huollon puutteista ja käyttövirheistä johtuvien vahinkotapahtumien määrää. Uusi asetus koskee savupiippujen uudisasentamista ja korjaamista ja niiden suunnittelua.
  Lue lisää Ympäristöministeriön tiedotteesta: www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uusi_asetus_lisaa_savupiippujen_paloturv(44966)

 • Muutoksia aluejaoissa ja käytännöissä
  – Rakennustarkastajien aluejaot ovat muuttuneet eteläisen ja pohjoisen Mikkelin rajalla.
  – Rakennustarkastajat antavat yleistä lupaneuvontaa ilman ajanvarausta torstaisin ja perjantaisin klo 9 – 11 Virastotalon ja Ristiinan toimipisteillä. LVI-tarkastajan asiakaspalveluaika ilman ajanvarausta perjantaisin klo 9 – 11 Virastotalon toimipisteellä.
  – Muuna aikana ajanvaraukset ennakkoneuvontaan tms. tilataan rakennusvalvonnan toimiston, kaupungin asiakaspalvelun tai rakennustarkastajien kautta.
  – Katselmukset varataan puhelimitse suoraan luvan käsitelleeltä rakennustarkastajalta / alueen vastaavalta tarkastajalta.
  Katso tarkemmat tiedot aluejaoista ja ajanvarauksista sivulta: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/rakentaminen/rakennusvalvonnan-aluejaot-ja-yhteystiedot

 • Avustus rakennusperinnön hoitoon
  Etelä-Savon ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta rakennusperinnön hoitoon 30.11.2017 asti.
  Lue lisää: https://www.mikkeli.fi/uutiset/tiedote-etela-savon-ely-keskuksesta-haettava-avustus-rakennusperinnon-hoitoon

 • Rakennusvalvonnan Ristiinan toimipiste muuttanut uuteen osoitteeseen
  5.10.2017 alkaen Ristiinan toimipiste sijaitsee osoitteessa Brahentie 34, 52300 Ristiina.
  Rakennustarkastajien päivystysajat Ristiinan toimipisteellä:
  – Juha Häyrinen päivystää torstaisin klo 9 – 11
  – Hannu Ahonen päivystää perjantaisin klo 9-11

 • Sihteereiden puhelinnumerot
  Sihteereiden puhelinnumerot tulevat vaihtumaan syyskuun aikana. Tarkista puhelinnumerot täältä.

 • Mikkelin kaupungin rakennusjärjestys 1.7.2017
  Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 22.5.2017 rakennusjärjestyksen ja se astuu voimaan 1.7.2017 koko Mikkelin alueella

 • Asuntomessujen aikaiset väliaikaiset mainoslaitteet
  Mikkelin rakennuslautakunta on 31.5.2017pidetyssä kokouksessa päättänyt asuntomessujen aikaisesta väliaikaisista mainoslaitteiden sijoittamisesta ajalla 1.7.-21.8.2017.

 • Rakennusvalvonta kuuluu 1.6.2017 alkaen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueeseen
  Asumisen ja toimintaympäristön palvelualuetta johtaa tekninen johtaja ja palvelualueella on kaupunkiympäristölautakunta ja sen lupa- ja valvontajaosto.

 • Korjausavustukset 2017
  Korjausavustukset ovat siirtyneet kunnilta ARA:lle vuoden 2017 alussa: Lisätietoja ARA:n kotisivuilla