Rakentaminen

Rakennusvalvonta päättää rakentamisen lupa-asioista sekä antaa yleistä ohjausta ja neuvontaa

Rakennusvalvonnan tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa turvallisen, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön rakentumista. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakentamisen lainmukaisuutta sekä ympäristön kuntoa.  Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

Ajankohtaista

 • Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta suorittaa rakennetun ympäristön kunnon ja siisteyden valvontaa vuosittaisilla kevätkatselmuksilla toukokuun aikana.

  lisätietoja:

  rakennusvalvonta@mikkeli.fi tai puh. 0401294968

 •  
 • Käsittelyajat ruuhkautuneet
 • Lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika on 30 työpäivää. Kevään ja kesän aikana asioiden käsittelyssä on ruuhkaa, mikä saattaa vaikuttaa pidentävästi keskimääräiseen käsittelyaikaan. Arvioidussa käsittelyajassa ei ole huomioitu puutteellisten hakemusten täydennysaikoja. 
 • Huomioitava myös arkistohakupyyntöjen pidentyneet käsittelyajat.

Kiinteistöveroprojektin vuoden 2019 kartoituskäynnit on aloitettu Tokerosta, jonka jälkeen siirrytään Otavan asemakaava-alueelle. Tämän jälkeen kartoituskäyntejä suunnataan Otavan pohjoispuolelle kohti Korpikoskea.

Projektiin liittyvät tarkemmat tiedot ja lomakkeet löytyy täältä: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/rakentaminen/kiinteistoveroprojekti

 • Puidenkaatokatselmukset keväällä ja kesällä
  Puidenkaatokatselmuksia ja tilauksia ei oteta vastaan lintujen pesimäaikaan 1.5.-31.8.
  Puidenkaatoasioihin palataan taas syksyllä.
 • Rakentamisen ajankohtisseminaari 2018
  Rakennusvalvonta järjesti rakennusalan ammattilaisille Rakentamisen ajankohtaisseminaarin 9.4.2018.
  Esitykset löytyvät tästä:

Uudistuvat säädökset
Energiamääräykset
Muutokset Ympäristöministeriön asetuksiin rakennuksen ääniympäristöstä
Etelä-Savon pelastuslaitoksen esitys
Esteettömyys
Käyttöturvallisuus
Kosteustekniset muutokset
MRL Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä
Puukerrostalon toiminnallinen palotekninen suunnittelu
Rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto
Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistot
Rakennusvalvonta Mikkeli

 • Rakentamismääräyskokoelman mittava uudistus 2013-2017 valmis
  Ympäristöministeriö on saanut joulukuussa päätökseen vuonna 2013 käynnistyneen rakentamismääräyskokoelman uudistustyön. Mittavassa uudistuksessa kokoelma päivitettiin vastaamaan kestävän ja hyvän rakentamisen nykyaikaisia vaatimuksia, vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.
  Lue lisää uutisesta: https://www.mikkeli.fi/uutiset/rakentamismaarayskokoelman-mittava-uudistus-2013-2017-on-valmis

 • Rakennusvalvonta ottaa käyttöön palvelupisteen ja palvelunumeron 2.1.2018
  Rakennusvalvonnan asiakaspalvelun parantamiseksi ja tehostamiseksi rakennusvalvonta ottaa käyttöön rakennusvalvonnan palvelupisteen ja palvelunumeron 040 129 4968. Palvelupiste sijaitsee kaupungin virastotalolla osoitteessa Maaherrankatu 9-11, 2 krs, huone 211.
  Palvelupiste on auki Ma klo 12 – 15 ja Ti – Pe klo 9 – 15
  Lue lisää uutisesta: https://www.mikkeli.fi/uutiset/rakennusvalvonnan-palvelupiste-avataan-2-1-2018

 • MRL:n muutos (812/2017) voimaan 6.12.2017
  Muutettuja pykäliä sovelletaan voimaantulosta lähtien ilman siirtymäaikaa.
  Lue lisää uutisesta: https://www.mikkeli.fi/uutiset/mrln-muutos-8122017-voimaan-6-12-2017
   
 • Etelä-Savon ELY-keskus palkitsi Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan
  Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus palkitsee vuonna 2017 alueidenkäytön edistämisen hyvänä työnä Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan
  Lue lisää uutisesta: https://www.mikkeli.fi/uutiset/etela-savon-ely-keskus-palkitsi-mikkelin-kaupungin-rakennusvalvonnan
   
 • Rakennusteollisuus RT ry:n tiedote – Betonirakentamisen laatuketjussa kehitettävää
  Betonirakentamisen laatuketjua on tarkasteltu ja ryhdytty tehostetusti kehittämään kokonaisuutena sen jälkeen, kun muutamissa kohteissa ilmeni vakavia lujuuspuutteita vuonna 2016. Tutkimuksissa ja selvityksissä on vahvistunut, että ongelmat koskevat lähinnä voimakkaasti nostettuja säänkestäviä erikoisbetoneita ja vaativia rakenteita, kuten siltoja. Kehitettävää on kaikkien osapuolten, niin tilaajien, betonivalmistajien kuin työmaidenkin toiminnassa.
  Lue lisää Rakennusteollisuus RT ry:n tiedotteesta: www.rakennusteollisuus.fi/betoniselvitys
 • Ympäristöministeriön uusi asetus lisää savupiippujen paloturvallisuutta
  Ympäristöministeriö on antanut asetuksen savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta. Tavoitteena on pienentää savupiippujen suunnittelun ja toteutuksen sekä käytön ja huollon puutteista ja käyttövirheistä johtuvien vahinkotapahtumien määrää. Uusi asetus koskee savupiippujen uudisasentamista ja korjaamista ja niiden suunnittelua.
  Lue lisää Ympäristöministeriön tiedotteesta: www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uusi_asetus_lisaa_savupiippujen_paloturv(44966)

 • Muutoksia aluejaoissa ja käytännöissä

  • Rakennustarkastajien aluejaot ovat muuttuneet eteläisen ja pohjoisen Mikkelin rajalla.

  • Rakennustarkastajat antavat yleistä lupaneuvontaa ilman ajanvarausta torstaisin ja perjantaisin klo 9 – 11 Virastotalon ja Ristiinan toimipisteillä. LVI-tarkastajan asiakaspalveluaika ilman ajanvarausta perjantaisin klo 9 – 11 Virastotalon toimipisteellä.

  • Muuna aikana ajanvaraukset ennakkoneuvontaan tms. tilataan rakennusvalvonnan toimiston, kaupungin asiakaspalvelun tai rakennustarkastajien kautta.

  • Katselmukset varataan puhelimitse suoraan luvan käsitelleeltä rakennustarkastajalta / alueen vastaavalta tarkastajalta.

Katso tarkemmat tiedot aluejaoista ja ajanvarauksista sivulta: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/rakentaminen/rakennusvalvonnan-aluejaot-ja-yhteystiedot

 • Rakennusvalvonnan Ristiinan toimipiste muuttanut uuteen osoitteeseen
  5.10.2017 alkaen Ristiinan toimipiste sijaitsee osoitteessa Brahentie 34, 52300 Ristiina.
  Rakennustarkastajien päivystysajat Ristiinan toimipisteellä:
  – Juha Häyrinen päivystää torstaisin klo 9 – 11
  – Hannu Ahonen päivystää perjantaisin klo 9-11

 • Mikkelin kaupungin rakennusjärjestys 1.7.2017
  Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 22.5.2017 rakennusjärjestyksen ja se astuu voimaan 1.7.2017 koko Mikkelin alueella

 • Rakennusvalvonta kuuluu 1.6.2017 alkaen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueeseen
  Asumisen ja toimintaympäristön palvelualuetta johtaa tekninen johtaja ja palvelualueella on kaupunkiympäristölautakunta ja sen lupa- ja valvontajaosto.

 • Korjausavustukset 2017 alkaen
  Korjausavustukset ovat siirtyneet kunnilta ARA:lle vuoden 2017 alussa: Lisätietoja ARA:n kotisivuilla